Jako społeczeństwo jesteśmy mocno przywiązani do technologii. Często nie potrafimy obyć się bez telefonu nawet w sypialni.