Już wkrótce w Szczawnie-Zdroju zjazd przedstawicieli samorządów w ramach programu „Czyste powietrze” pod patronatem Ministerstwa Klimatu.W czwartek 20 lutego 2020 r. o godz. 10.00 w Teatrze Zdrojowym im. Henryka Wieniawskiego w Szczawnie-Zdroju odbędzie się spotkanie konsultacyjne dotyczące programu „Czyste Powietrze”, którego gospodarzem jest Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdrój. Spodziewanych jest aż 130 gości z różnych stron kraju.

Trwają prace nad kompleksowymi zmianami postanowień Programu „Czyste Powietrze”, których celem jest przede wszystkim usprawnienie procesu wsparcia finansowego na realizację przedsięwzięć zmierzających do poprawy efektywności energetycznej oraz zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne.

Na zaproszenie wiceministra klimatu do Teatru Zdrojowego przyjadą samorządowcy z pięćdziesięciu gmin. - Stanowisko Przedstawicieli Samorządu Terytorialnego w konsultowanej sprawie ma kluczowe znaczenie dla skuteczności wdrażania programu. Czwartkowe spotkanie to okazja do wymiany doświadczeń oraz dyskusji na temat wspólnych starań o czyste powietrze administracji rządowej i samorządowej - mówią przedstawiciele gminy Szczawno-Zdrój.


Program spotkania

10.00 – 10.10 – Otwarcie i powitanie uczestników spotkania
Marek Fedoruk – Burmistrz Szczawna – Zdroju
10.10 – 10.40 – Przedstawienie planu działania i inicjatyw na rok 2020 Ministerstwa Klimatu
Ireneusz Zyska – Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii, Ministerstwo Klimatu
10.40 – 11.00 Nowe założenia dla programu Czyste Powietrze
Piotr Woźny – Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
11.00 – 11.30 Panel dyskusyjny:
Marek Fedoruk, Burmistrz Szczawna – Zdroju
Ireneusz Zyska, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii, Ministerstwo Klimatu
Piotr Woźny, Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Robert Zasina, Prezes Zarządu TAURON Dystrybucja S.A.
11.30 – 12.00 Otwarta dyskusja z uczestnikami spotkania
12.00 – 12.15 Podsumowanie dyskusji
Ireneusz Zyska, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii, Ministerstwo Klimatu.


Czytaj też:
SZCZAWNO-ZDRÓJ: KIEDY WYPŁATY DOTACJI NA WYMIANĘ OGRZEWANIA?
SZCZAWNO-ZDRÓJ: WIELKA AKCJA "NIE TRUJ" I DZIAŁANIA STRAŻY MIEJSKIEJ
SZCZAWNO-ZDRÓJ: DOTACJA NA WYMIANĘ OGRZEWANIA MOCNO WZROSŁA

SZCZAWNO-ZDRÓJ WALCZY Z PALĄCYMI ODPADY - SĄ MANDATY
SZCZAWNO-ZDRÓJ: CO ROBIĆ Z LIŚĆMI I ŚMIECIAMI Z OGRODU? A CZEGO NIE?
Szczawno-Zdrój: teraz na bieżąco można śledzić jakość powietrza!
SZCZAWNO-ZDRÓJ: CZY JEST TU CZYSTE POWIETRZE? (FOTO)
SZCZAWNO-ZDRÓJ: MOBILNE SENSORY ZBADAJĄ JAKOŚĆ POWIETRZAOpr. MS
Foto: Elżbieta Węgrzyn