Leżący tuż u granic naszego miasta prywatny szpital zamyka jeden z oddziałów. Czy to czeka w przyszłości kolejne szpitale?


Zarząd EMC Instytut Medyczny SA („Spółka”) informuje, że podjął decyzję o rozpoczęciu reorganizacji placówek medycznych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Spółki, w tym zaprzestania działalności leczniczej prowadzonej w ramach wybranych oddziałów.

W związku z tym podjęto decyzję o zamknięciu oddziału ginekologii i położnictwa w Szpitalu Mikulicz w Świebodzicach należącym do Grupy EMC. Powodem zaprzestania działalności oddziałów jest "brak możliwości zapewnienia usług odpowiedniej jakości wpływającej na bezpieczeństwo pacjentów tych oddziałów ze względu na zbyt małą skalę działalności i problemy kadrowe".

W szpitalu znajdują się do tej pory:

- Oddział Chirurgii Ogólnej

- Oddział Chorób Wewnętrznych

- Oddział Ginekologiczno-Położniczy

- Oddział Geriatryczny

- Oddział Neonatologiczny

- Oddział Pediatryczny

- Hospicjum

- Zakład Opiekuńczo-Leczniczy.


Na stronie instytucji wciąż można przeczytać: Nasz szpital jest znany jako przyjazny matce i dziecku. Oddział położniczy został wyróżnionym certyfikatem „Razem łatwiej”. Zapewniamy komfortowe warunki dla matki i dziecka, w tym porody rodzinne, relaksację w okresie przedporodowym oraz profesjonalną opiekę medyczną i pielęgniarską nad matką i noworodkiem na oddziale neonatologicznym. 

Braki kadrowe są problemem także w szpitalach wałbrzyskich, co podkreślano wielokrotnie.

Świdnica Dla Was.info