W opublikowanej dziś przez Narodowy Fundusz Zdrowia liście szpitali w tzw. sieci znalazły się placówki z Wałbrzycha i regionu. Na Dolnym Śląsku 45 szpitali trafiło na listę, a 36 do sieci nie znalazło się na niej. Tak wygląda sieć szpitali w naszym regionie i województwie.

Jak podkreśla NFZ prezentowana lista placówek w sieci nie jest jeszcze ostateczna. Teraz najważniejszy etap to obliczenie ryczałtów, które są podstawą finansowania sieciowych szpitali na danym poziomie referencyjności. Sieć szpitali zacznie działać od 1 października.

Szpitale I stopnia:

1. Szpital w Oleśnicy - Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy
2. Szpital Specjalistyczny im A. Falkiewicza na Brochowie we Wrocławiu
3. Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie- Szpital Powiatowy
4. Szpital im. Świętej Jadwigi w Trzebnicy
5. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Strzelińskie Centrum Medyczne
6. Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie Sp. z o.o - szpital
7. Wielospecjalistyczny Szpital w Miliczu
8. Szpital w Bystrzycy Kłodzkiej
9. Szpital Ginekologii i Położnictwa im. Biernackiego w Wałbrzychu
10. "Mikulicz" Sp. z.o.o - szpital w Świebodzicach
11. Szpital św. Antoniego w Ząbkowicach Śląskich (EMC)
12. NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie sp. z o.o
13. Jaworskie Centrum Medyczne - Szpital
14. Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o - szpital w Lubinie
15. Całodobowe Centrum Medyczne Szpitala Powiatowego w Złotoryi
16. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne w Bogatyni
17. Szpital Powiatowy w Bolesławcu
18. Szpital "Bukowiec" w Kowarach
19. Szpital Powiatowy w Kamiennej Górze
20. Powiatowe Centrum Zdrowia Sp z o.o w Lwówku Śląskim
21. Szpital w Głogowie

Szpitale II stopnia
1. ZOZ w Kłodzku
2. Szpital "Latawiec" w Świdnicy
3. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy
4. Szpital "Miedziowego Centrum Zdrowia" S.A. w Lubinie
5. Wielospecjalistyczny szpital - SPZOZ w Zgorzelcu
6. Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu
7. Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji w Kamiennej Górze

Szpitale III stopnia
1. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny przy ul. Kamieńskiego we Wrocławiu
2. Szpital im. J. Gromkowskiego przy ul. Koszarowej we Wrocławiu
3. Szpital im. Marciniaka przy ul. Fieldorfa we Wrocławiu
4. Dolnośląskie Centrum Chorób Serca "MEDINET" przy ul. Kamieńskiego we Wrocławiu
5. Specjalistyczny Szpital im. Sokołowskiego w Wałbrzychu
6. Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej

Szpitale onkologiczne lub pulmonologiczne
1. DCO we Wrocławiu
2. Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu
3. Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku
4. Leczenie Szpitalne "Sanatoria Dolnośląskie" w Sokołowsku
5. Centrum Medyczne Karpacz Spółka Akcyjna Szpital
6. Izerskie Centrum Pulmonologii i Chemioterapii w Szklarskiej Porębie

Szpitale ogólnopolskie
1. SPSK nr 1 przy ul. Curie-Skłodowskiej we Wrocławiu
2. Uniwersytecki Szpital Kliniczny przy ul. Borowskiej we Wrocławiu
3. 4 Wojskowy Szpital Specjalistyczny przy ul. Weigla we Wrocławiu
4. Szpital MSWiA we Wrocławiu
5. Szpital Wielospecjalistyczny w Polanicy-Zdroju.

Placówki podzielono ze względu na stopnie referencyjności.
- Szpitale I stopnia to szpitale z oddziałami tj. chirurgia ogólna, choroby wewnętrzne, położnictwo i ginekologia, neonatologia i pediatria.
- Szpitale II stopnia to te z oddziałami tj.: chirurgia dziecięca, chirurgia plastyczna, kardiologia, neurologia, okulistyka, ortopedia i traumatologia narządu ruchu, otorynolaryngologia, reumatologia czy urologia.
- III stopień to placówki z oddziałami specjalistycznymi czyli: nefrologia, kardiochirurgia, neurochirurgia, chirurgia klatki piersiowej.oprac. Elżbieta Węgrzyn