Zaczynają się Dni Honorowego Krwiodawstwa i przy tej okazji Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przypomina o tym, co bardzo ważne.