Trwają przygotowania do budowy Nowego Szpitala Onkologiczno-Pulmonologiczno-Hematologicznego we Wrocławiu - wydłużono czas dla wykonawców na składanie ofert.


Jak zawiadamia Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, trwa przetarg nieograniczony na budowę nowego Szpitala Onkologiczno-Pulmonologiczno-Hematologicznego we Wrocławiu. Mając na uwadze zainteresowanie potencjalnych wykonawców realizacją budowy nowego szpitala, prowadzące przetarg Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii podjęło decyzję o wydłużeniu terminu składania ofert przez wykonawców. Pierwotny termin składania ofert w postępowaniu przetargowym wydłużono z 10 czerwca 2022 r. do 29 lipca 2022 r.

- Na obecnym etapie prowadzonego postępowania przetargowego trzy firmy, zainteresowane realizacją inwestycji, złożyły odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej dotyczące specyfikacji zamówienia publicznego. Aby przybliżyć potencjalnym wykonawcom uwarunkowania, w jakich przebiegać będzie realizacja inwestycji, ale również w drodze dialogu udzielić wyjaśnień i przyjąć wszelkie uwagi, które mogą wpłynąć na efektywność realizacji zadania, przy wsparciu Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa zostanie zorganizowane spotkanie informacyjne dla wykonawców - informuje Michał Nowakowski, rzecznik prasowy UMWD.


Budowa szpitala ma zostać zrealizowana w terminie 51 miesięcy od daty zawarcia umowy z wykonawcą. Planuje się, że na początku 2027 roku placówka będzie przyjmować pacjentów. Szpital Onkologiczno-Pulmonologiczno-Hematologiczny we Wrocławiu, który ma powstać w nowoczesnym obiekcie, będzie skupiał w jednej lokalizacji wielospecjalistyczne funkcjonalności i zakresy lecznictwa realizowane dotychczas przez trzy placówki medyczne prowadzone przez samorząd województwa – Dolnośląskie Centrum Onkologii (DCO), Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc (DCChP) oraz Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku (DCTK z KBDSz).

- Dla inwestycji został już wykonany plan funkcjonalno-użytkowy, czyli szczegółowa dokumentacja zawierająca koncepcję medyczną, architektoniczną i funkcjonalną obiektu. Zaawansowany jest proces uzyskania decyzji środowiskowej. W miejscu budowy nowego szpitala, w zachodniej części Wrocławia, przeprowadzono prace przygotowawcze w terenie - informuje rzecznik.


W pierwszym przetargu na wybór Generalnego Wykonawcy budowy Nowego Szpitala Onkologiczno-Pulmonologiczno-Hematologicznego we Wrocławiu wpłynęła jedna oferta od firmy PORR SA na kwotę ponad 1,42 mld złotych. Do składania ofert zostali zaproszeni wykonawcy wyłonieni w pierwszym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, z którymi prowadzony był dialog konkurencyjny – STRABAG, SINOHYDRO, WARBUD, VAMED POLSKA oraz PORR. Jedyna złożona oferta była dwukrotnie wyższa od szacowanej wartości inwestycji, zapisanej w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym, wynoszącej ponad 720 mln zł i współfinansowanej przez samorząd województwa oraz rząd. Ze względu na wysokość kwoty jedynej złożonej oferty przetarg nie został rozstrzygnięty. Podjęta została decyzja o ogłoszeniu nowego przetargu w szerszej formule, aby możliwe było poznanie ofert od wielu wykonawców.


Samorząd Województwa Dolnośląskiego podjął również 12 maja decyzję o zwiększeniu finansowania inwestycji kwotą 250 milionów złotych, dzięki czemu kwota na realizację inwestycji przekracza obecnie 1 miliard złotych.

W kontekście tej inwestycji były wyrażane obawy co do przyszłego losu oddziałów hematologii i onkologii w Specjalistycznym Szpitalu im. A. Sokołowskiego w Wałbrzychu. 
Przypominamy zatem historię konfliktu o wałbrzyski szpital i jego inwestycje oraz ostatnie kontrowersje w sprawie leczenia onkologicznego:

Szpital Wałbrzych: oświadczenie w sprawie leczenia onkologicznego
Affidea zapewni radioterapię pacjentom z Wałbrzycha w innych ośrodkach sieci

WAŁBRZYSKI SZPITAL MA NOWEGO DYREKTORA. KTO NIM ZOSTAŁ?

Wałbrzych: Mariola Dudziak - dyrektor szpitala odwołana. Dlaczego?

WAŁBRZYSKI SZPITAL MA NOWEGO DYREKTORA. KTO NIM ZOSTAŁ?

Wałbrzych: Mariola Dudziak - dyrektor szpitala odwołana. Dlaczego?
WAŁBRZYCH: PREZYDENT O ODWOŁANIU DYREKTOR SZPITALA.
Wałbrzych: manifestacja poparcia dla dyrektor szpitala (FOTO)Opr. MS
Zdjęcie ilustracyjne