Często dostają je placówki medyczne, a teraz otrzymała je ta firma, po powrocie do naszego miasta. Jaki powód?