„Mały Dolnoślązak” - program poprawy opieki perinatalnej przyniósł widoczne efekty. Wszystkie szpitale, które brały w nim udział zadeklarowały kontynuowanie badań noworodków i kobiet do 2021 roku. Są wśród nich: Szpital Specjalistyczny im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu i niekwestionowany lider programu - Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno – Położniczy im. E. Biernackiego w Wałbrzychu.