„Mały Dolnoślązak” - program poprawy opieki perinatalnej przyniósł widoczne efekty. Wszystkie szpitale, które brały w nim udział zadeklarowały kontynuowanie badań noworodków i kobiet do 2021 roku. Są wśród nich: Szpital Specjalistyczny im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu i niekwestionowany lider programu - Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno – Położniczy im. E. Biernackiego w Wałbrzychu.

14 lipca 2016 roku Alicja Daleczko, dyrektor Szpitala Ginekologiczno-Położniczego im. E. Biernackiego w Wałbrzychu i prof. dr hab. Sławomir Suchocki - Dyrektor ds. medycznych Specjalistycznego Szpitala Ginekologiczno-Położniczego wzięli udział w zorganizowanym w Urzędzie Marszałkowskim spotkaniu podsumowującym działanie programu "Mały Dolnoślązak".

Program został wdrożony z inicjatywy Zarządu Województwa Dolnośląskiego z uwagi na wysoki wskaźnik umieralności dolnośląskich noworodków. - Głównym celem i założeniem projektu było zatrzymanie lub odwrócenie niepokojąco wysokiego wskaźnika umieralności noworodków na terenie Dolnego Śląska oraz podniesienie standardów opieki na oddziałach położniczych. Dzięki przeprowadzonym inwestycjom już widać znaczną poprawę – mówi Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

Na projekt „Mały Dolnoślązak” od 2008 roku przeznaczono 27,8 mln złotych, wzięło udział łącznie 9 szpitali z terenu województwa dolnośląskiego, w tym dwa wałbrzyskie. Dzięki programowi poprawy opieki perinatalnej wskaźnik umieralności okołoporodowej na Dolnym Śląsku obniżył się z 9,3 ‰ (2008 rok) do 5,6‰ (2014 rok).

W ramach projektu powstało nowe skrzydło Specjalistycznego Szpitala Ginekologiczno-Położniczego im. E. Biernackiego w Wałbrzychu – Centrum Diagnostyki Kobiet i Noworodków, zorganizowano szkolenia dla lekarzy, pielęgniarek i położnych, sfinansowano ponad 40 tys. różnego rodzaju badań. Do szpitali biorących udział w projekcie trafiła brakująca aparatura i sprzęt medyczny. Łącznie zakupiony sprzęt warty jest blisko 11 mln zł. - Zaoferowaliśmy blisko 700 miejsc w szkoleniach oraz kursach dla położnych i pielęgniarek, a także 118 miejsc dla lekarzy. Spotkania na szkoleniach pełniły też funkcję integracyjną kadry medycznej z różnych szpitali. Oczekujemy, że efektem będzie wyższa jakość świadczeń medycznych, a więc i większe zadowolenie pacjentów - podsumowuje Alicja Daleczko.

Rezultaty projektu w liczbach:

 • Spadek umieralności noworodków
 • Ponad 6000 osób, którym udzielono porad
 • 60 000 badań noworodków i kobiet ciężarnych
 • 1 360 uczestników programów promujących zdrowy tryb życia
 • 929 osób personelu medycznego objętych szkoleniami
 • 222 sztuki sprzętu diagnostycznego i terapeutycznego
 • 34 sesje szkoleniowe (dla kadry medycznej)
 • edukacja multimedialna i kampania informacyjna
 • 6 programów profilaktycznych i przesiewowych
 • nowa porodówka w Miliczu (remont)
 • nowa oddział neonatologiczny w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu (remont)
 • nowe skrzydło Specjalistycznego Szpitala Ginekologiczno-Położniczego
  im. E. Biernackiego w Wałbrzychu – Centrum Diagnostyki Kobiet i Noworodków (budowa)

fot. Elżbieta Węgrzyn