W ostatnich dniach Główny Inspektor Sanitarny wydał kilka ostrzeżeń o żywności. Dotyczą wycofania popularnych suplementów diety oraz jajek m.in. z Biedronki. Oto szczegóły.


Jajka z bakteriami

Na podstawie badań przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną stwierdzono obecność pałeczek Salmonella Enteritidis na powierzchni skorupek jaj określonych poniżej.

Spożycie produktu bez właściwej obróbki termicznej może powodować przeniesienie bakterii z jaj na inne powierzchnie, może prowadzić do zakażenia człowieka i wystąpienia salmonellozy.

Produkt: Moja kurka polskie jaja z chowu na wolnym wybiegu Klasa A, rozm. L
Numer partii: POW12 20.11
Najlepiej spożyć przed: 20.11.2021
Kod na skorupkach jaj: 1PL 10161326
Wyprodukowano dla: Jeronimo Martins Polska S.A., ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn
Wyprodukowano przez: OVOVITA A. Kurasik 95-030 Rzgów, Prawda 60A Zakład Pakowania Jaj Prawda, kod zakładu pakowania: PL-10065901.

Zakład pakowania Jaj PRAWDA natychmiast po otrzymaniu informacji o wykryciu Salmonella Enteritidis na powierzchni jaj rozpoczął wycofanie danej partii z obrotu oraz poinformował fermę, z której pochodziły jaja.

Zakład w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej dotychczas nie stwierdził niezgodności, zarówno w procedurach higienicznych, jak i badaniach laboratoryjnych.

Trwa dalsze postępowanie wyjaśniające w przedmiotowej sprawie.

Zarówno zakład pakowania jaj, jak i ferma jaj konsumpcyjnych, z której pochodzą przedmiotowe jaja, są pod stałym nadzorem Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Zalecenia dla konsumentów: Nie należy spożywać partii jaj określonej w tym ostrzeżeniu, szczególnie na surowo, z uwagi na potencjalne zagrożenie dla zdrowia. Należy również pamiętać, że bakterie obecne na powierzchni skorupek mogą zostać przeniesione na inne powierzchnie w wyniku kontaktu z zanieczyszczonymi jajami.

Decyzją GIS z półek sklepowych znikły również jaja kurze z chowu klatkowego klasa M

Numer partii: 25.10.2021

Najlepiej spożyć przed: 27.11.2021

Kod na skorupkach jaj: 3 PL 04141303

Podmiot wprowadzający do obrotu: Ferma Drobiu Andrzej Żmuda, Bogusława Żmuda, Spółka Jawna, 39-204 Żyraków 192.

Działania podjęte przez przedsiębiorców i organy urzędowej kontroli: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu poinformował o sprawie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Dębicy, nadzorującego zakład pakowania kwestionowanych jaj.

Organ Inspekcji Weterynaryjnej przeprowadził kontrolę w miejscu pakowania jaj. Ustalono, że zakwestionowana partia jaj została w całości wprowadzona do obrotu. Zidentyfikowano odbiorców, którzy mogą być w posiadaniu zakwestionowanej partii jaj celem podjęcia dalszych działań mających na celu ochronę zdrowia publicznego. Powiadomiono powiatowego lekarza weterynarii nadzorującego fermę pochodzenia jaj.

Zalecenia dla konsumentów:

Nie należy spożywać partii jaj określonej w tym ostrzeżeniu, szczególnie na surowo, z uwagi na potencjalne zagrożenie dla zdrowia. Należy również pamiętać, że bakterie obecne na powierzchni skorupek mogą zostać przeniesione na inne powierzchnie w wyniku kontaktu z zanieczyszczonymi jajami.


Suplementy diety, które mogą zaszkodzić

Główny Inspektor Sanitarny został poinformowany o prowadzonym przez firmę Medverita Group wycofaniu wskazanych poniżej partii suplementów diety ze względu na zastosowanie do ich produkcji składnika zanieczyszczonego tlenkiem etylenu.

Tlenek etylenu jest substancją szkodliwą dla zdrowia, nie można ustalić bezpiecznych poziomów spożycia tej substancji.

Producent: Medverita Group, ul. Smolki 5/LU5 w Krakowie
Krzem organiczny 200 mg ekstrakt z pędów bambusa (w opakowaniach 60 kapsułek i 120 kapsułek) - data minimalnej trwałości -01.06.2023 - nr partii: 14012021; 12012021; 02122020; 28112020; 21112020; 09112020; 04112020

- 01.09.2023 - 16082021; 09082021; 16072021; 14072021; 21062021; 09062021; 01062021; 21052021; 01042021; 25032021; 22032021; 18032021; 15032021; 09032021; 04032021; 26022021; 25022021; 18022021.

Spółka Medverita Group rozpoczęła proces wycofywania wyżej wymienionych partii suplementów diety oraz poinformowała o możliwości odesłania kwestionowanych suplementów diety do siedziby firmy w celu utylizacji. Ponadto firma zamieściła informacje o wycofaniu produktu na stronie internetowej https://medverita.com.pl

Główny Inspektor Sanitarny został poinformowany o prowadzonym przez firmę YANGO sp. z o.o. wycofaniu określonych partii suplementów diety ze względu na zastosowanie przy ich produkcji składnika, który w wyniku badań przeprowadzonych przez firmę okazał się zanieczyszczony tlenkiem etylenu.

Tlenek etylenu jest substancją szkodliwą dla zdrowia, nie można ustalić bezpiecznych poziomów spożycia tej substancji.

Szczegóły dotyczące produktów:

Producent: YANGO Sp. z o.o., ul. Granitowa 3/14, 02-681 Warszawa

Stress Release - partia 0110 - trwałość - 07.2023 r
Stop nałogom – Panaseus - 0110 - 11.2023 r.
Witamina B12 - Metylokobalamina 100 µg - 90 kapsułek Witamina B12 0110 03.2024 r.
Choleo PRO - 30 kapsułek CholeoPro 0410 01.2023 r.
Modulatory hemoglobiny - 90 kaps. Modulatory hemoglobiny 0410 08.2023

Spółka YANGO sp. z o.o. rozpoczęła proces wycofywania wyżej wymienionych partii suplementów diety. Wszyscy odbiorcy tej firmy zostali poinformowani o zaistniałej sytuacji i konieczności wycofania produktów z obrotu.

Główny Inspektor Sanitarny został poinformowany o prowadzonym przez firmę SFD S.A. wycofaniu określonych partii suplementów diety marki ALLNUTRITION ze względu na zastosowanie do ich produkcji składnika zanieczyszczonego tlenkiem etylenu.

Tlenek etylenu jest substancją szkodliwą dla zdrowia, nie można ustalić bezpiecznych poziomów spożycia tej substancji.

Producent: SFD S.A., ul. Zielonogórska 4, 45-323 Opole

- ENERGY BALANCE 60 kapsułek AN210529 05.2023 r.

- GOOD TRIP 60 kapsułek -  60 kapsułek AN210522 05.2023 r.

 - BRAIN FOCUS 60 kapsułek - opakowanie BRAIN FOCUS 60 kapsułek AN210606 06.2023 r.

 - REDOX EXTREME 90 kapsułek - opakowanie REDOX EXTREME 90 kapsułek 273220 08.2022 r.

Spółka SFD S.A. rozpoczęła proces wycofywania wyżej wymienionych partii suplementów diety. Wszyscy odbiorcy tej firmy zostali poinformowani o zaistniałej sytuacji i konieczności wycofania produktów z obrotu.

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują działania podejmowane przez producentów ww. partii suplementów.

Zalecenia dla konsumentów: Nie należy spożywać partii produktów.


Polecamy:
GIS ostrzega: Sprawdźcie, czy nie macie ich w kuchni lub lodówce
JAKICH PRODUKTÓW UNIKAĆ PODCZAS ŚWIĄTECZNYCH ZAKUPÓW
Mielonka z Biedronki wycofana z obrotu
Pałeczki Salmonelli w jajach i drobiu. Produkty wycofywane


Wcześniejsze ostrzeżenia wydane przez:

GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGOELW
GIS