Zapraszamy mieszkanki województwa dolnośląskiego do udziału w bezpłatnym badaniu mammograficznym. Mammobus zaparkuje m.in. w Wałbrzychu i w Świdnicy.

Mammobusy wyjechały w trasę już w marcu. We wrześniu pojawią się w kolejnych lokalizacjach w Polsce, również w wybranych miastach województwa dolnośląskiego, między innymi w Jeleniej Górze, Wałbrzychu i Wrocławiu. Z bezpłatnej mammografii w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi mogą skorzystać panie w wieku 50-69 lat.

Bezpłatną mammografię można wykonać co dwa lata. Wyjątek stanowią kobiety będące w grupie ryzyka - obciążone mutacją w obrębie genów BRCA1 lub BRCA2, które mogą wykonać badanie co dwanaście miesięcy. Coroczna darmowa mammografia możliwa jest też w przypadku stwierdzenia nowotworów piersi w rodzinie, na przykład u mamy, siostry lub córki. Aby zapisać się na badanie, należy zadzwonić pod numer 58 767 34 44 (Geneva Trust) lub 58 666 24 44 (LUX MED), w zależności od lokalizacji i daty badania.

Profilaktyka mimo epidemii

Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju mammografia jest wykonywana przy zachowaniu reżimu sanitarnego, z uwzględnieniem wszystkich zasad i środków bezpieczeństwa. Technicy przeprowadzający badanie są wyposażeni w niezbędne środki ochrony osobistej, a aparatura diagnostyczna jest poddawana systematycznej dezynfekcji. Również pacjentki korzystające z mammografii są zobowiązane do dezynfekcji rąk, zmierzenia temperatury oraz pozostania w maseczkach ochronnych.

Ze względu na wprowadzone środki ostrożności w mammobusie mogą przebywać nie więcej niż trzy kobiety, a badanie jest umawiane na konkretną godzinę tak, aby móc zapewnić zachowanie bezpiecznego dystansu.

W ubiegłym roku ponad 44 tysiące Polek skorzystało z bezpłatnych badań mammograficznych zorganizowanych przez Kaufland i partnerów strategicznych: LUX MED oraz Geneva Trust. W tym roku sieć handlowa ponownie zachęca do odwiedzenia mammobusów, które pojawiają się na wybranych parkingach sklepów Kaufland. Od marca do sierpnia mobilne punkty do badań zaparkowały w 575 lokalizacjach w kraju, a we wrześniu pojawią się w kolejnych 114 punktach.

WYBRANE LOKALIZACJE:
Dzierżoniów 24 września, parking Kaufland przy ulicy Diorowskiej 1 LUX MED
Lubin – 25-27 września, parking Kaufland przy ulicy Zwierzyckiego 2 LUX MED
Wrocław 21-22 września, parking Kaufland przy ulicy Sieradzkiej 7 LUX MED
Wrocław 23-24 września, parking Kaufland przy ulicy Jana Długosza 74 LUX MED
Wrocław 27-30 września, parking Kaufland przy ulicy Długiej 37/47 LUX MED
Bolesławiec 24 września, parking Kaufland przy ulicy Kościuszki 15 Geneva Trust
Dzierżoniów 2 września, parking Kaufland przy ulicy Diorowskiej 1 Geneva Trust
Głogów 29 września, parking Kaufland przy ulicy Generała Bema 4 Geneva Trust
Jelenia Góra – 17 września, parking Kaufland przy ulicy Aleja Jana Pawła II 24 Geneva Trust
Legnica – 27 września, parking Kaufland przy ulicy Iwaszkiewicza 1 Geneva Trust
Polkowice – 28 września, parking Kaufland przy ulicy Hubala 1 Geneva Trust
Świdnica 16 września, parking Kaufland przy ulicy Ceglanej 2 Geneva Trust
Wałbrzych – 1 września, parking Kaufland przy ulicy Długiej 4B Geneva Trust
Wrocław – 6-7 września, parking Kaufland przy ulicy Legnickiej 62 Geneva Trust
Wrocław – 6-7 września, parking Kaufland przy ulicy Długiej 37/47 Geneva Trust
Wrocław – 15 września, parking Kaufland przy ulicy Jana Długosza 74 Geneva Trust
Zgorzelec – 23 września, parking Kaufland przy ulicy Armii Krajowej 29 Geneva Trustoprac. ELW