150 pokoi na 9 piętrach w centrum Wrocławia. Dla pacjentów z koronawirusem dostępne będzie izolatorium zorganizowane w Hotelu Wieniawa przy ul. Gajowickiej we Wrocławiu. Natomiast jeśli chodzi o regionalny szpital tymczasowy, to decyzja zapadnie wkrótce. Jakie są proponowane lokalizacje?


Izolatorium podległe urzędowi marszałkowskiemu

- Właśnie uzyskaliśmy pozytywną decyzję sanepidu odnośnie umiejscowienia w Hotelu Wieniawa izolatorium dla chorych na koronawirusa. Pierwsi chorzy mogą tu trafiać już od dziś. W izolatorium będą przebywać pacjenci bezobjawowi lub z lekkimi objawami, działanie to ma odciążyć szpitale. Do izolatorium będzie można trafić ze skierowaniem od lekarza – wyjaśnia wicemarszałek Marcin Krzyżanowski.

Kto może do niego trafić?

Do objęcia opieką w izolatoriach kwalifikują się osoby od których pobrano materiał biologiczny w celu wykonania testu na obecność koronawirusa.  Skierować do niego może lekarz ze szpitala. lekarz udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej lub państwowy inspektor sanitarny. Trafią tam osoby:

  • z dodatnim wynikiem testu na obecność wirusa SARS-CoV-2, do ustąpienia objawów i uzyskania ujemnego wyniku testu kontrolnego i ujemnego wyniku ponownego testu kontrolnego na obecność wirusa SARS-CoV-2;
  • z dodatnim wynikiem testu na obecność wirusa SARS-CoV-2, do podjęcia przez personel medyczny izolatorium decyzji o przeniesieniu do szpitala zakaźnego z powodu pogorszenia stanu zdrowia; personel medyczny izolatorium uzgadnia decyzję tę z lekarzem szpitala zakaźnego lub szpitala z oddziałem zakaźnym;
  • hospitalizowani z powodu COVID-19, niewymagający dalszego leczenia w warunkach szpitalnych, do uzys­kania ujemnego wyniku testu kontrolnego i ujemnego wyniku ponownego testu kontrolnego na obecność wirusa SARS-CoV-2.”.

Pacjent skierowany od izolatorium musi być samodzielny, bez objawów lub z niewielkim objawami COVID19 – ocena stanu klinicznego oraz prawidłowości skierowania w całości spoczywa na lekarzu kierującym. Izolatorium ma warunki hotelowe z dodatkowym nadzorem pielęgniarsko-lekarskim, nie jest zaś szpitalem.

W izolatorium działa całodobowy numer telefoniczny 071 792 50 64, a w godzinach 8-15.00 telefon komórkowy nadzorującej pielęgniarki: 573 953 509.


Szpital tymczasowy. Co już wiadomo?

W Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się konferencja prasowa związana z aktualną sytuacją epidemiczną na Dolnym Śląsku oraz budową szpitala tymczasowego. O powstaniu placówki w Centrum Konferencyjnym przy hotelu „Terminal” poinformowali Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk oraz Wojewoda Dolnośląski Jarosław Obremski.

- Pod uwagę branych było kilka miejsc zlokalizowanych na terenie Wrocławia. Prowadzona analiza wykazała, że Centrum Konferencyjne znajdujące się przy hotelu „Terminal” spełnia warunki pozwalające na stworzenie tam szpitala tymczasowego i jest to najlepsze możliwe miejsce do tego celu – mówił Wojewoda Dolnośląski – Powołany przeze mnie zespół pracuje nad realizacją tego ważnego zadania.

Jako argumenty przemawiające za stworzeniem szpitala tymczasowego w obiekcie przy ulicy Rakietowej wskazano m.in. odpowiednią infrastrukturę budynku, umożliwiającą przekształcenie budynku w szpital tymczasowy, prostą bryłę pozwalającą na optymalne ułożenie łóżek, duże zaplecze sanitarne,  teren umożliwiający ewentualne zwiększenie liczby miejsc, odległość od autostradowej obwodnicy Wrocławia  oraz portu lotniczego. Dodatkowym atutem tego miejsca jest także hotel, który przeznaczony zostanie dla pracującej w szpitalu tymczasowym kadry medycznej.

Wyposażenie szpitala tymczasowego pochodzić będzie z Agencji Rezerw Materiałowych. Szpital tymczasowy przy hotelu „Terminal” we Wrocławiu nadzorowany będzie przez zespół Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego.

Podczas dzisiejszej konferencji Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów poinformował także o złożeniu kolejnego wniosku dotyczącego decyzji środowiskowej dla drogi szybkiego ruchu S-8. Oznacza to, że wnioski o decyzje środowiskowe złożone zostały dla odcinka S-8 znajdującego się pomiędzy Wrocławiem a Ząbkowicami Śląskimi.Izolatorium podczas pierwszej fali epidemii istniało też w Szczawnie-Zdroju - Szczawno-Zdrój: spora zmiana przy sanatorium 'Azalia'


oprac. ELW
fot. ilustracyjne Elżbieta Węgrzyn