Dwa autobusy do transportu publicznego zamówiła sąsiednia gmina. To nowość.


Przedmiotem zamówienia gminy Głuszyca jest dostawa 2 autobusów, przekazanie wraz z nimi niezbędnej dokumentacji, udzielenie gwarancji na każdy z dostarczonych autobusów i ich główne zespoły, urządzenia oraz systemy, a także przeszkolenie wskazanych pracowników w zakresie obsługi eksploatacyjnej autobusów i ich wyposażenia oraz techniki ekonomicznej i bezpiecznej jazdy.

Autobusy muszą być fabrycznie nowe, czyli wyprodukowane nie wcześniej, niż 12 miesięcy przed datą ogłoszenia przetargu, nie mogą być eksploatowane dotychczas i nie mogą być pojazdami zbudowanymi poza
wytwórnią jako „składak” lub „SAM” (przy wykorzystaniu elementów wymontowanych z autobusów starszych oraz elementów nowych, również konstrukcji własnej). Muszą też być odpowiednio wyposażone i spełniać warunki dotyczące niskiej emisji.

Głuszyca zamierza sfinansować zamówienie ze środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej, z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 - projekt nosi nazwę „Sowiogórski Raj - budowa Centrum Przesiadkowego w Głuszycy”. Więcej na temat inwestycji związanych z tym projektem oraz wizualizacje nowego centrum przesiadkowego TUTAJ.

Termin realizacji zamówienia minie 31 sierpnia, natomiast termin składania ofert mija 14 kwietnia. Dzięki autobusom głuszyczanie będą mogli korzystać z bezpłatnej komunikacji zbiorowej z Aglomeracją Wałbrzyską.

Opr. MS
Foto: ilustracyjne