W Wałbrzychu nie brakuje budynków w złym stanie technicznym, szczególnie dużo jest ich w starych dzielnicach. Część ze starych gmachów przeznaczono do wyburzenia. Oto lista tych, które znikną z mapy naszego miasta jeszcze w 2016 roku.

Wyburzać i budować, czy remontować?
Miejski Zarząd Budynków administruje ponad 2,3 tys. budynków, w których mieszka ponad 41 tys. mieszkańców.
W ostatnich latach zwiększono liczbę remontów mieszkań z zasobów gminnych. MZB wyremontował w latach 2012-2015: 324 lokale socjalne, 219 przeznaczonych pod lokale zamienne i 13 innych. Łącznie to 556 lokali. Gmina przekazała też mieszkania do remontu na koszt przyszłych najemców, od 2012 -2015 było ich łącznie 452.

Gmina Wałbrzych postawiła też na budowę nowych mieszkań komunalnych. Oddała w 2014 roku 206 nowych mieszkań na Podzamczu, Nowym Mieście i Białym Kamieniu, które zbudowano od podstaw lub przystosowano z byłych budynków użyteczności publicznej dzięki wkładowi własnemu (ok. 24 mln zł) oraz 10 mln zł dotacji uzyskanej z Banku Gospodarstwa Krajowego.  Planowana jest budowa nowych mieszkań na Nowym Mieście i Podzamczu [KOLEJNE MIESZKANIA NA NOWYM MIEŚCIE I PODZAMCZU].

Wyburzenia przez stan techniczny
Zgodnie z szacunkami MZB 34,4% zasobów mieszkaniowych w jej zarządzie jest w stanie lichym (ich zużycie oszacowano na 51-70%). Część z tych budynków można odratować, ale 5,5% zasobów mieszkaniowych gminy to budynki w stanie złym, których zużycie szacowane jest na 71-100%. Duża część z nich pójdzie do rozbiórki. Koordynuje je Dział Utrzymania Miasta z Zarządu Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta.

W ostatnim czasie rozebrano:
W ostatnich dniach wyburzono budynek mieszkalno-usługowy - ul. Niepodległości 233 (Podgórze) - WYBURZENIE NIEPODLEGŁOŚCI 233,
Wcześniej również do wyburzenia poszły:
- budynek mieszkalny – ul. Bystrzycka 7 (Rusinowa),
- budynek mieszkalny – ul. Gen. Andersa 66 (Biały Kamień), - WYBURZENIE ANDERSA 66
- budynek mieszkalno-usługowy – ul. Moniuszki 106 (Gaj),
- budynek gospodarczy – ul. 11 Listopada 194 (Nowe Miasto),
- budynek gospodarczy – ul. Piłsudskiego 66 (Nowe Miasto),
- budynek gospodarczy – ul. Wrocławska (Szczawienko),
- komórki gospodarcze – ul. Armii Krajowej 63 (Piaskowa Góra),
- budynek gospodarczy – ul. Słowackiego 5B ( Śródmieście),
- komórki gospodarcze – ul. Niepodległości 63, 65 (Podgórze).

Planowane wyburzenia na wrzesień-grudzień 2016 to:
- budynek mieszkalny – ul. II Armii 9 (Sobięcin) – jest dokumentacja oraz pozwolenie na rozbiórkę, rozbiórka uwarunkowana od wykwaterowania lokatorów,
- budynek mieszkalny – ul. Średnia 13 (Sobięcin),
- budynek mieszkalny – ul. Grabowskiej 71 (Biały Kamień),
- budynek mieszkalny – ul. Długosza 1 (Piaskowa Góra) - jest dokumentacja oraz pozwolenie na rozbiórkę, rozbiórka uwarunkowana od wykwaterowania lokatorów,
- budynek mieszkalny – ul. Rzeczna 1 ( Szczawienko) - jest dokumentacja oraz pozwolenie na rozbiórkę, rozbiórka uwarunkowana od wykwaterowania lokatorów,
- budynek magazynowy – oficyna gospodarcza – Al. Wyzwolenia 40 (Śródmieście),
- ponadto: garaże, komórki gospodarcze, itp. (m.in. garaż – ul. Gen. Andersa 147, kotłownia przy budynku – ul. 11 Listopada 62, komórki gospodarcze – ul. P. Skargi 41, dwa garaże – Orzeszkowej 3 i in.)

Zobacz zdjęcia z wyburzeń
- TRWA WYBURZANIE SEPARATORA
- ZABYTKOWY PORTAL SEPARATORA TRAFI DO STAREJ KOPALNI
- CO WYBURZĄ NA POTRZEBY BUDOWY OBWODNICY?

Elżbieta Węgrzyn