Trwa remont budynku przy ul. Broniewskiego 65A. Powstanie tam osiedlowe multimedialne centrum kultury obejmujące Wałbrzyski Ośrodek Kultury (I piętro) i filię Biblioteki pod Atlantami (parter). Projekt dostał dofinansowany ze środków Aglomeracji Wałbrzyskiej Wałbrzyskiej. WOK i biblioteka poszerzają współpracę i przygotowują ofertę dla dzieci, dorosłych i seniorów. Drugim dofinansowanym projektem na instytucję kultury w mieście jest adaptacja budynku przy ul. 1 Maja 149 na potrzeby oddziału bibliotecznego.

Dofinansowanie przyznane zostało ze środków Aglomeracji Wałbrzyskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych RPO WD 2014-2020. Wybór projektów do dofinansowania został zatwierdzony w imieniu Aglomeracji Wałbrzyskiej przez jej lidera – prezydenta Wałbrzycha Romana Szełemeja, a następnie w dniu 13 września 2016 r. przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego, który pełni funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. 

Wśród projektów wybranych do dofinansowania jest projekt Gminy Wałbrzych pod nazwą „Rozwój oferty kulturalnej w Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez przebudowę i doposażenie obiektów instytucji kultury w Wałbrzychu: Zadanie nr 1 „Przebudowa budynku przy ul. Broniewskiego 65A w Wałbrzychu na potrzeby Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury i Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteka pod Atlantami w Wałbrzychu”, Zadanie nr 2 „Adaptacja budynku przy ul. 1 Maja 149 na potrzeby oddziału bibliotecznego”, Zadanie nr 3 „Doposażenie w sprzęt komputerowy, biurowy, multimedialny wraz z oprogramowaniem w celu rozszerzenia dostępu do zbiorów Biblioteki pod Atlantami w Wałbrzychu”.
- Wnioski te uzyskały wysoką ocenę i Wałbrzych wszedł do grona gmin, które uzyskały środki na realizację swoich zamierzeń w dziedzinie kultury. Wcześniej dofinansowanie trafiło do Gminy Miejskiej Kamienna Góra, zaś projekty edukacyjne dofinansowane z ZIT zostaną zrealizowane m.in. w gminach Kamienna Góra, Marcinowice, Świdnica, Strzegom i Świebodzice - wyjaśnia Roman Szełemej, prezydent Wałbrzycha. Dodaje również, że wkrótce środki z ZIT trafią do lokalnych przedsiębiorców. - Trzeba tylko chcieć sięgnąć po te środki. Wystarczy napisać dobry wniosek - wyjaśnia.

W ramach pierwszego z zadań parter budynku przy ul. Broniewskiego 65 A zostanie zagospodarowany na potrzeby Filii nr 7 z oddziałem dziecięcym Biblioteki Pod Atlantami. W jasnej, otwartej przestrzeni zostaną połączone różne funkcje biblioteki, jak wypożyczalnia, strefa multimedialna, czytelnia czasopism o klubowym charakterze oraz 2 stanowiska do indywidualnej pracy na miejscu. W przestrzeni czytelni czasopism zostanie zaaranżowane także miejsce pozwalające na organizację kameralnych spotkań z czytelnikami z możliwością pokazów prezentacji multimedialnych. Odrębną część będzie stanowił oddział dla dzieci młodszych, z wyodrębnionym kącikiem malucha z miękką wykładziną. Ze względu na najmłodszych użytkowników zaplanowano miejsce na wózki dziecięce, a przed wejściem do Biblioteki -stojaki na rowery. - Teraz razem z WOK połączymy siły, by nasza oferta była pełniejsza i jeszcze bogatsza. Filia biblioteki będzie wzorowana na rozwiązaniach przyjętych na Podzamczu, będzie wyposażona w nowy sprzęt, program biblioteczny. Umożliwi łatwiejszą rejestrację książek i ich zamawianie elektroniczne. Oddział ten wyjdzie z ofertą dla dzieci i seniorów - wyjaśnia Renata Nowicka, dyrektor Biblioteki pod Atlantami.  W filii powstanie wzorowany na tym z Podzamcza Klub Seniora.

Piętro oraz piwnicę budynku zajmie Wałbrzyski Ośrodek Kultury. Pomieszczenia na pierwszym piętrze zagospodarowane zostaną na cztery sale, w tym salę taneczną i pracownię plastyczną. W kondygnacji piwnicy planuje się zagospodarowanie pomieszczenia higieniczno-sanitarnego i magazynu na potrzeby WOK. - Cieszy nas nowe wyposażenie sal i fakt, że przez wyburzenie części ścianek na piętrze powstanie Sala Granatowa, która pomieści 150 osób.  To wymarzone miejsce na kameralne koncerty i prezentacje. WOK każdego roku organizuje 100 wydarzeń i proponuje 50 zajęć stałych i warsztatów, część z nich będzie prowadzona w odnowionych wnętrzach. Poza tym planujemy zacieśnienie współpracy z biblioteką. Napisaliśmy też programy przewidujące współpracę z naszym partnerem w Hradec Kralove, do ZIT wystosowaliśmy też wniosek o e-WOK, czyli nowoczesny system sprzedaży biletów - wylicza Jarosław Buzarewicz, dyrektor WOK. Dzięki powrotowi WOK i zmodernizowaniu biblioteki Piaskowa Góra zyska nowoczesną i przyjazną instytucję kultury.

Projekt przewiduje wykonanie robót w branżach: budowlanej, sanitarnej i elektrycznej, m.in. w celu dostosowania budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zgodnie z planem, prace będą trwały do końca listopada 2016 r. Co ważne, powstanie również winda, dzięki której do WOK dojadą osoby starsze i niepełnosprawne,

Realizację zadania nr 2 zaplanowano w związku z koniecznością przeniesienia Filii nr 5 Biblioteki do innej lokalizacji, ze względu na tworzenie oddziałów przedszkolnych w szkole PSP nr 17, m.in. w pomieszczeniach zajmowanych obecnie przez Bibliotekę. Nowa siedziba Filii to parter budynku przy ul. 1-Maja 149, z dogodnym dostępem /dojazdem dla użytkowników, w tym dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia zostaną przebudowane na potrzeby oddziału dla dzieci, wypożyczalni dla dorosłych, strefy multimedialnej, czytelni prasy, klubu seniora oraz strefy pomieszczeń dla personelu i szatni. Obecna lokalizacja biblioteki nie sprzyjała rozwijaniu i upowszechnianiu czytelnictwa wśród dorosłych, postarano się więc, by w nowej siedzibie, poza tradycyjnym udostępnianiem zbiorów (także multimedialnych), oferta kulturalno-edukacyjna obejmowała odbiorców w każdym wieku.

Zadanie nr 3 objęte projektem to zakup sprzętu komputerowego, multimedialnego i biurowego z oprogramowaniem, który wykorzystywany będzie w siedzibie główniej Biblioteki w Rynku oraz 8 filiach: przy ul. Piłsudskiego, ul. Niepodległości, ul. Armii Krajowej, ul. 1 Maja, ul. Andersa, ul. Broniewskiego oraz przy ul. Glinickiej. Zakup i wdrożenie nowego programu bibliotecznego umożliwi dostęp on-line do katalogów bibliotecznych, dostęp do konta czytelnika, zamawianie i rezerwację książek przez Internet, a także powiadamianie za pomocą poczty elektronicznej i sms-ów o zbliżającym się terminie zwrotu książek.

Zgodnie z planem prace na Piaskowej Górze będą wykonane do końca października 2016 roku, a te na Sobięcinie ruszą zaraz po zakończeniu modernizacji filii przy ul. Broniewskiego. Wartość całkowita projektu to 4 081 841,71 zł, natomiast wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 1 864 635,32 zł.

Przeczytaj też o planowanych inwestycjach ze środków ZIT:
NIECZYNNA LINIA KOLEJOWA JEDLINA ZDRÓJ - ŚWIDNICA KRASZOWICE

OBWODNICA BOGUSZOWA I REMONTY WAŁBRZYSKICH DRÓG
 KOLEJNE ŚRODKI NA LOKALNE INSTYTUCJE

oprac. i fot. Elżbieta Węgrzyn