3 kwietnia 2019 roku w Prokuraturze Okręgowej w Świdnicy ogłoszono wójtowi gminy Walim – Adamowi H. postanowienie o przedstawieniu zarzutów. Urzędujący wójt usłyszał zarzuty: przekroczenia uprawnień, poświadczenia nieprawdy w dokumentach i niegospodarności.

Adam H. jest podejrzany o to, że w okresie od grudnia 2015 roku do stycznia 2016 roku w związku z realizacją przez Gminę Walim inwestycji polegającej na budowie infrastruktury bezprzewodowego internetu przekroczył swoje uprawnienia wybierając wykonawcę bez przeprowadzenia procedury przetargowej, następnie poświadczał nieprawdę w dokumentacji dotyczącej odbioru prac wskazując niezgodnie z rzeczywistością, iż całość prac została wykonana.

Gmina pozyskała wówczas prawie 6,2 mln zł z funduszy Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Pieniądze przeznaczono na budowę infrastruktury umożliwiającej pokrycie niemal całego terenu gminy sygnałem bezpłatnego internetu za pomocą łącza WiFi w technologii LTE, a także zakup sprzętu komputerowego.

Wedle prokuratury na podstawie potwierdzających nieprawdę dokumentów Wójt próbował rozliczyć otrzymaną na tę inwestycję dotację ze środków unijnych wysokości ponad 3,5 mln złotych. Po przeprowadzonej kontroli przez dysponenta środków i ujawnieniu nieprawdziwości, Gmina Walim została zobowiązana do zwrotu otrzymanej dotacji, dotychczas jej nie zwróciła, a włodarz gminy będzie musiał udowodnić swoje racje w sądzie.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego włodarz Walimia nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień. Wobec podejrzanego zastosowano wolnościowy środek zapobiegawczy w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 50 tysięcy złotych. Adamowi H. za zarzucany czyn grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Oprócz Adama H. zarzuty poświadczania nieprawdy w dokumentacji, w tej sprawie, usłyszało dwóch innych uczestników procesu inwestycyjnego. Śledztwo trwa od 2017 roku.


To nie pierwsze problemy z prawem okolicznych włodarzy. Na proces sądowy w areszcie oczekuje obecnie burmistrz Boguszowa-Gorc.

Zobacz też:
JACEK C. Z KOLEJNYMI ZARZUTAMI I WNIOSKIEM O ARESZT
BURMISTRZ BOGUSZOWA-GORC W ARESZCIE I Z ZARZUTAMI
oprac. ELW
fot. JK