Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta ogłosił przetarg na zadanie o nazwie: "Przebudowa wiaduktu w ciągu ulicy Ch. de Gaulle'a w Wałbrzychu wraz z przebudową odcinków dojazdowych" w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa wiaduktu na ul. De Gaulle'a wraz z przebudową newralgicznych skrzyżowań umożliwiających poprawę płynności ruchu drogowego na drodze krajowej nr 35 w Wałbrzychu"

W zamówieniu przewidziano następujące prace: przebudowa wiaduktu wzdłuż ulicy Ch. De Gaulle'a, wymiana pełnej konstrukcji nawierzchni jezdni, budowa, przebudowa i remont nawierzchni chodnika i ciągu pieszo-rowerowego, przebudowa i remont zjazdów, budowa konstrukcji oporowych, budowa nowej kanalizacji deszczowej i przebudowa istniejącej, wymiana kabla zasilającego istniejącego system oświetlenia, wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego, wykonanie wszystkich pozostałych niezbędnych robót budowlanych, a także wdrożenie i utrzymywanie tymczasowej organizacji ruchu zgodnie z projektem na czas prowadzenia robót. W trakcie prowadzenia robót wykonywany będzie także remont sieci wodociągowej oraz gazowniczej.

W zadaniu uwzględniono potrzeby osób niepełnosprawnych poprzez zastosowanie następujących rozwiązań: obniżenie krawężników oraz rampy podjazdowej dla osób na wózkach inwalidzkich oraz płytki z wypustkami "stop" przy przejściach dla pieszych dla osób niewidomych.

Podczas opracowania projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz w trakcie ich realizacji wyłoniona w przetargu firma ma uwzględnić konieczność utrzymania ruchu drogowego i pieszego, dojść i dojazdów do posesji. Na czas remontu wiaduktu ulica ma być zwężona do dwóch pasów.

Data zakończenia prac przewidziana jest wstępnie na 30 listopada. Będzie to ostatni duży remont w rejonie skrzyżowania Wrocławskiej, Uczniowskiej i de Gaulle'a, pozostałe przyległe odcinki ulic zostały wyremontowane wcześniej.


Czytaj też:
RUSZYŁ REMONT WROCŁAWSKIEJ - BĘDĄ UTRUDNIENIA
CZEKA NAS STRATEGICZNY REMONT LELEWELA I DE GAULLE'A
DE GAULLE'A - REMONT MOSTU I POZOSTAŁEGO ODCINKA WKRÓTCEOpr. i foto: Magdalena Sakowska