Radny Piotr Kwiatkowski zgłosił podczas sesji propozycję pobicia przez Wałbrzych rekordu Polski w liczbie osób śpiewających razem hymn.

Próba pobicia rekordu przez wałbrzyszan, zgodnie z propozycją, miałaby się odbyć 3 maja 2017 roku na wałbrzyskim Rynku.
- Nasze działanie miałoby cel nie tylko patriotyczny i edukacyjny, ale też wpłynęłoby na pozytywny wizerunek miasta i zintegrowało mieszkańców - argumentował radny z RWS Śródmieście. Wspólne odśpiewanie "Mazurka Dąbrowskiego" zostałoby poprzedzone przypomnieniem słów hymnu, by wszyscy potrafili zaśpiewać trzy zwrotki z pamięci.

Radnemu i innym lokalnym działaczom, zainspirowanym przez Zbigniewa Senkowskiego, zależy na tym, by pobić dotychczasowe rekordy łodzian i Pucka, w którym w listopadzie wspólnie zaśpiewało hymn 2585 osób.
- Chcielibyśmy, aby ten pomysł był potraktowany jako propozycja całej rady, jako gest ponad podziałami. Na Rynku może się bezpiecznie pomieścić ok. 4 tysięcy mieszkańców - dodaje Kwiatkowski. Zatem jeśli wałbrzyszanie dopiszą, nasze miasto ma duże szanse na uzyskanie certyfikatu i znalezienie ciekawego sposobu spędzenia święta 3 maja. Rada nie głosowała nad wnioskiem, propozycja została złożona do prezydenta. Bicie rekordu potwierdzone certyfikatem kosztowałoby miasto ok. 900 zł, zaś z obecnością sędziego, to koszt ok. 2 tys. zł.

Przeczytaj też:
WAŁBRZYCH: KTÓRE ULICE ZMIENIĄ NAZWY? ŻEGNAJ ANTKU KOCHANKU?
NIE TYLKO STRAŻ MIEJSKA CZEKA PRZEPROWADZKA
NAJWIĘKSZY W REGIONIE JARMARK ŚWIĄTECZNY
KIEROWCOM SPOWSZEDNIAŁY SŁUPKI
STRAŻ MIEJSKA PRZENIESIE SIĘ ALE NIE NA MATEJKI 5
SKWER PRZY AL.WYZWOLENIA BĘDZIE MIAŁ NAZWĘ

Elżbieta Węgrzyn