14 października 2021 roku poznaliśmy zwycięskie projekty Wałbrzyskiego Budżetu Obywatelskiego, które zostaną zrealizowane z miejskich środków. Oto lista dofinansowanych projektów i zdjęcia z uroczystego spotkania podsumowującego tegoroczną akcję.

Pragmatyczne marzenia i 6% aktywnych mieszkańców

Bardzo niską frekwencją cieszyło się niestety wrześniowe głosowanie na kolejną edycję Wałbrzyskiego Budżetu Obywatelskiego. Wedle danych podanych przez Joannę Stypułkowską, Sekretarz Miasta Wałbrzycha, na 88 903 uprawnionych do głosowania mieszkańców miasta powyżej 14 roku życia swój głos oddało jedynie 5 116 osób, czyli nieco ponad 5,75%.

Jak wyjaśnił Roman Szełemej, prezydent Wałbrzycha, zaangażowanie w tworzenie projektów i głosowanie w tego typu inicjatywach we wszystkich miastach prowadzących takie budżety, nie tylko w Wałbrzychu jest mniejsze niż oczekiwane. - Projekty zgłaszane w ostatnich latach są, jakby to ująć "stąpające po ziemi". Analizujemy projekty pojawiające się w innych miastach i stwierdzamy, że nie brakuje w nich propozycji "wyrafinowanych", czasami nawet odbiegające od standardowej formy. Może to i dobrze, ale my w Wałbrzychu mamy poczucie, że jest ciągle tyle rzeczy do zrobienia, że proponowane są realizacje działań praktycznych, pragmatycznych i "realizowalnych" - podsumowuje włodarz Wałbrzycha. Prezydent i przedstawiciele Ratusza dziękowali pomysłodawcom i osobom zaangażowanym w promocję ich podczas głosowania oraz promocję idei budżetu obywatelskiego, a także zespołowi koordynującemu procedury głosowanie.

W tym rozdaniu mieszkańcy Wałbrzycha mieli zadecydować o przeznaczeniu niemałej kwoty - ogólnej na rok 2022 w wysokości - 3.725.000 złotych, zaś maksymalna wartość jednego projektu mogła sięgnąć kwoty 745.000 złotych.Promowane projekty z sukcesem to "szczęśliwa piątka" WBO 2022

Najwięcej głosów zyskał projekt nr 1 z Białego Kamienia lansowany przez grupę pani Doroty Kominko z PSP nr 6 i radnego Ryszarda Nowaka. - Dzielnica Biały Kamień się rozwija, a ten właśnie plac zabaw i boisko, które powstaną dzięki głosom mieszkańców będą dostępne dla szkoły, dla mieszkańców w tym rodziców. Będzie można spędzać tu czas - mówi Ryszard Nowak. Radny uhonorował panią dyrektor zwycięskiej szkoły okolicznościowym medalem. Wiele zaangażowania wymagało od społeczników z Białego Kamienia promowanie projektów i namawianie do głosowania mieszkańców miasta. - Jestem zaskoczona wynikiem. Liczyłam na to, że będziemy w pierwszej piątce i uda nam się zrealizować ten projekt - mówi Dorota Kominko, dyrektor PSP nr 6 i dziękuje rodzicom oraz wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu projektu z Białego Kamienia.  1. "Wspólne podwórko"-rewitalizacja rekreacyjnego placu zabaw i budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie PSP 6 dla mieszkańców Wałbrzycha.
Lokalizacja Projekt zostanie zrealizowany na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Aleksandra Kamińskiego w Wałbrzychu przy ul. gen. Andersa 50 - działka nr 44 na obrębie Biały Kamień 17.
Koszt - 615 050 zł

Dwa z trzech wygranych projektów z Podzamcza.

Nie udało się radnemu Rafałowi Glapińskiemu z projektem "Skatepark dla młodzieży", ale wygrały dwa inne projekty z Podzamcza, w których zgłaszaniu i promocji brał udział. - Osobiście złożyłem dwa projekty dotyczące skateparków dla dzieci i młodzieży, a także wraz z panem Liguzem zrobiliśmy jeszcze jeden projekt "Park dla Podzamcza". Udało się nie połowicznie, ale jest to sukces powiedziałbym w 75% - mówi radny Rafał Glapiński. Przykład projektów z Podzamcza najlepiej pokazuje, że współcześnie lansowane projekty nie bardzo mogą liczyć na młodzieżowe "zaangażowanie w sieci", bez promocji "bezpośredniej" pana Rafała i innych działań bezpośrednich innych społeczników dwa zwycięskie projekty miałyby taki wynik jak ten młodzieżowy - zawierzony młodzieży w sieci.   4. Skatepark dla dzieci
Lokalizacja Podzamcze, działka 111/17 obr nr 47 Podzamcze (teren między ul. Blankową i Basztową).
Realizacja tego projektu jest dobrym pomysłem ze względu na brak podobnych, rozwiniętych obiektów w najbliższej okolicy do nauki jazdy na deskorolce, rolkach, hulajnodze i rowerach typu BMX.
Koszt 726 000 zł

5. Park dla Podzamcza
Lokalizacja: Dzielnica Podzamcze, działka nr 111/17 obręb Podzamcze 47, ul. Blankowa.
Teren zieleni parkowej osiedlowej stanowiącej równoległy etap realizacji "Skateparku na Podzamczu". Celem realizacji projektu jest oddanie mieszkańcom osiedla przestrzeni zielonej.
Koszt 743 000 zł


Specjalistyczne samochody dla GOPR i OSP-Wałbrzych

W tej edycji WBO zwyciężyły dwa projekty dotyczące pojazdów specjalistycznych dla ratowników. Drugi raz już wygrała specjalistyczna OSP-Wałbrzych. Pierwszy projekt wałbrzyskich strażaków specjalistów w poszukiwaniu i odnajdowaniu zaginionych jest w realizacji. - Jesteśmy dobrej myśli jeżeli chodzi o realizację pierwszego budżetu obywatelskiego z 2019 roku dotyczącego pojazdu - mobilnego centrum, czyli mocno specjalistycznego pojazdu, który będziemy wykorzystywać jako sztab oraz przewóz ratowników i psów poszukiwawczych. Realizacja ta wymaga zarówno specjalistycznego sprzętu, jak i wyspecjalizowanej firmy realizującej to zadanie - mówi Tomasz Kwiatkowski, prezes OSP Wałbrzych. Po pierwszym nierozstrzygniętym przetargu, mając w pamięci wiedzę nabytą w pierwszym postępowaniu liczą na szczęśliwe rozstrzygnięcie. 
Grupa Poszukiwawczo Ratownicza OSP-Wałbrzych wygrała również w tej edycji WBO walcząc w projekcie nr 9. o quad i inny pojazd na potrzeby ratowników, a także specjalistyczny system informatyczny. - Jaki straż działamy już w Wałbrzychu trzy lata, a mamy też za sobą wcześniejsze działania wstępne grupowe, kiedy "docieraliśmy się", więc wiemy co jest nam potrzebne  jak skutecznie pomagać osobom zaginionym, a także osobom, które potencjalnie mogą zaginąć - wyjaśnia Kwiatkowski. Projekt nr 11 mówi o zakupie pojazdu terenowego oraz quady i doposażeniu pojazdów specjalistycznych, dzięki którym ratownicy będą mogli działać w terenie poszukiwań dotrzeć szybko do osób poszukiwanych. Co więcej, we współpracy z wałbrzyskim MOPS, zaplanowano też zakup 100 specjalnych opasek dla seniorów. - To jest nasz wspólny pomysł z MOPS, byśmy mogli monitorować osoby, które się na to zgodzą  a wiedzą, że jak wyjdą z domu, to mogą zaginąć i bezpiecznie do domu nie wrócić - wyjaśnia Kwiatkowski. Osoby z pogarszającym się stanem zdrowia mogą dzięki elektronicznej opasce być szybko znalezione przez ratowników.

   

7. Pojazdy specjalistyczne dla GOPR - “Bezpiecznie w górach”.
Pojazdy przechowywane będą w Stacji Centralnej Grupy Sudeckiej GOPR w Wałbrzychu przy ul. Poznańskiej 6.
W planie jest zakup dwóch specjalistycznych pojazdów dla Grupy Regionalnej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Grupy Sudeckiej. Odpowiednio wyposażone pojazdy, będą bezpośrednio wykorzystywane do realizacji działań ratowniczych związanych z ratowaniem życia i zdrowia ludzkiego na terenach górskich. Planowany jest zakup i zabudowa pojazdu typu BUS oraz pojazdu ratowniczego 4x4 - służących do przewozu ratowników i sprzętu, przystosowany jednocześnie to ewakuacji poszkodowanych w pozycji leżącej poprzez wyposażenie pojazdu w odpowiednie nosze.
Koszt 731 682 zł

9. OSP GPR Wałbrzych dla mieszkańców
Projekt zakłada zakup oraz zabudowę specjalistycznego pojazdu 4x4 , pojazdu typu Quad wraz z przyczepą transportową oraz przyczepą specjalną do ewakuacji poszkodowanych z trudno dostępnego terenu, specjalistyczne nosze, sprzęt akumulatorowy do uwalniania poszkodowanych z pojazdów, sprzęt wysokościowy oraz umundurowanie które wykorzystywane będą przez Ochotniczą Straż Pożarną Grupę Poszukiwawczo Ratowniczą Wałbrzych.
Koszt: 744 501 zł


Walczyli o głosy mieszkańców, ale nie zyskali finansowania

O środki walczyło 11 zgłoszonych i zweryfikowanych projektów. Za aktywność podziękowano twórcom projektów, które nie uzyskały dofinansowania. Są to:

2. Aktywnie i rodzinnie w Parku Rusinowa Lokalizacja Miejski Park w Rusinowej w Wałbrzychu.
Teren i miejsce realizacji projektu zgodnie z istniejącą koncepcją zagospodarowania Parku Miejskiego "Rusinowa" stanowiącą załącznik do projektu. Głównym celem projektu jest dalsza realizacja prac zgodnie z istniejącą koncepcją.
Koszt - 745 000 zł

3. PROJEKT-osiedlowe podwórko, bezpieczne dziecko
Lokalizacja: Działka ewidencyjna nr 308/1, obręb 0027 o powierzchni 346 m². Śródmieście, ul. A.Mickiewicza, obszar budynków nr. 9, 9A, 9 C, 11 A, 11 B, 13, 13A.
Proponowany projekt to plan odnowienia obecnie istniejącego, zaniedbanego placu zabaw dla dzieci znajdującego się przy ulicy Adama Mickiewicza.
201 520 zł

6. Skatepark dla młodzieży
Lokalizacja Podzamcze działka 111/17 obr nr 47 Podzamcze (teren pomiędzy Blankową i Basztową - jak w przypadku projektu nr 4.
Elementy skateparku.
- przeszkody do jazdy
- mała architektura
- nawierzchnia
Koszt 726 000 zł

8. Chodniki na naszym osiedlu
Projekt jest zlokalizowany na terenie, którego właścicielem jest Gmina Wałbrzych, na działce ewidencyjnej nr 126/26 obręb 36 Rusinowa. Teren przed budynkiem Osiedle Górnicze 1,3,5.
Koszt po weryfikacji 90 000 zł

10. SCENA DLA WAŁBRZYCHA
Zakup sceny mobilnej (przenośnej) pozwoli na organizację imprez i wydarzeń kulturalnych na terenie Wałbrzycha
Dla potrzeb profesjonalnej realizacji zadnia, konieczne jest uzupełnienie sceny w nagłośnienie oraz oświetlenie sceniczne. Na wyposażeniu sceny znajdzie się również profesjonalny ekran LED, który będzie mógł posłużyć zarówno jako tło sceny jak i niezależny element do organizacji wydarzeń np.: kina plenerowe, festiwale, koncerty itp.
Koszt: 709 150 zł

11. II Etap - doposażenie projektu "Ścianki wspinaczkowe bulderingowe dla dzieci i dorosłych oprac kompleks rekreacyjno - sportowy" w PLAC ZABAW DLA NASTOLATKÓW
Lokalizacja: Wałbrzych, Poniatów, Warszawska (PONIATÓW Nr 11, działka 87) Teren po byłym boisku do piłki nożnej „BUDROL”
Głównym działaniem związanym z realizacją zadania jest zachęcenie społeczeństwa a w szczególności młodzieży do spędzania czasu na świeżym powietrzu. Projekt polega na doposażeniu kompleksu rekreacyjno - sportowego o dodatkowe urządzenia które przyciągną młodzież i nastolatków oraz na namalowaniu na drodze lub przejściach gier podwórkowych.
745 000 zł
oprac. i fot. Elżbieta Węgrzyn