Do dzisiejszego głosowania nie było pewne, czy zmianie ulegnie 10, czy 13 nazw ulic i placów w Wałbrzychu. Głosowaniem na sesji Rady Miejskiej 13 lipca kończy się etap przygotowawczy do wypełnienie przez miasto wymogów ustawy dekomunizacyjnej.

Zmienić 10, czy 13 nazw?
Projekt uchwały o zmianie nazw ulic i placów w Wałbrzychu miał być rozpatrywany podczas czerwcowej sesji, ale wycofano go z porządku obrad. Organizacje skupiające repatriantów z Francji wnioskowały, by listę 13 nazw do zmiany ograniczyć do 10, czyli tych, których obowiązek zmiany potwierdził Instytut Pamięci Narodowej. Na lipcowej sesji przedstawiono zatem uchwałę zawierającą katalog 10 zmian:


1. Mariana Buczka - Śródmieście - zmiana na Jana Brzechwy
2. Dąbrowszczaków - Biały Kamień - zmiana na Monte Casino
3. Teodora Duracza - Piaskowa Góra - zmiana na Czesława Miłosza
4. Antka Kochanka - Sobięcin - zmiana na Gwarków
5. Marcelego Kosteckiego - Sobięcin - zmiana na Karkonoska
6. Wery Kostrzewy (plac) - Nowe Miasto - zmiana na Powstańców Warszawy
7. Józefa Lewartowskiego - Śródmieście - zmiana na Andrzeja Wajdy
8. Hanki Sawickiej - Sobięcin - na Izerska
9. Kap. Józefa Czajkowskiego - Gaj - zmiana na Zacisze
10. Tomasza Rabiegi - Piaskowa Góra - zmiana na Tadeusza Różewicza

Radna Beata Mucha wystąpiła z wnioskiem, by zmienić jeszcze nazwy trzech lokalizacji, których dotyczyły konsultacje społeczne i które były uwzględnione w projekcje uchwały przed korektą. Chodzi o zmiany nazw miejscowych:
 
11. Aleksego Czeredziaka (plac) - Podgórze - na Reduty Ordona
12. Bronisława Kani - Sobięcin - na Leśne Wzgórze
13. Romana Piotrowskiego - Piaskowa Góra - na Leszczynowa

Jej wniosek został odrzucony 15 głosami wobec 6 głosów poparcia.

Małe zainteresowanie mieszkańców?
Podczas sesji wywiązała się dyskusja o trybie konsultacji społecznych dotyczących zmian nazw miejskich ulic i placów. - Dlaczego przepytano tylko mieszkańców tych ulic. Dlaczego pięć, dziesięć, czy piętnaście osób decyduje za wszystkich, którzy tymi ulicami będą jeździć - pyta radny Marek Rząsowski. Radny podjął kwestię nie tylko zasięgu konsultacji, małego zainteresowania nimi, sposobu ich przeprowadzenia, ale także nieuwzględnienie w nowym nazewnictwie propozycji zgłaszanych przez Piotra Sosińskiego - radnego Sejmiku Dolnośląskiego, który wnioskował o uhonorowanie m.in. Konstantego Skirmunta.
W dyskusji zabrał też głos prezydent, który prosił radnych o przyjęcie uchwały. - W Polsce jest tyle metodologii wdrażania tej ustawy, ile jest miast. Wałbrzyski zespół przyjął metodologię racjonalną ograniczając liczbę zmian. Przez ostatnie niemal trzydzieści lat Rada Miejska mogła zmieniać nazwy ulic i placów, a inicjatorzy takich propozycji mieli możliwości proponowania zmian, ale z tego nie skorzystali - wyjaśnia Roman Szełemej.

Ostatecznie uchwała zmieniająca nazwy 10 ulic i placów została przyjęta 18 głosami za, 3 przeciw, a 2 radnych wstrzymało się od głosu. Uchwała wejdzie w życie po dwóch tygodniach od jej publikacji w Biuletynie Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, tj. zacznie obowiązywać od sierpnia 2017.

Więcej o temacie pisaliśmy:
MIELI ZMIENIĆ NAZWY 13 ULIC I PLACÓW, ALE...
WAŁBRZYCH: ZMIANY NAZW ULIC - CO WYBRALI MIESZKAŃCY?
Wałbrzych: Konsultacje w sprawie zmian nazw ulic i placów

WAŁBRZYCH; KTÓRE ULICE ZMIENIĄ NAZWY? ŻEGNAJ ANTKU KOCHANKU
WAŁBRZYSKIE ULICE I PLACE ZMIENIĄ NAZWY

Konsultacje w tej sprawie dekomunizacji przestrzeni publicznej zakończyły się już m.in. w:

- Boguszowie-Gorcach
MIESZKAŃCY O ZMIANIE NAZW ULIC

SPOTKANIE W SPRAWIE ZMIANY NAZW ULIC
BOGUSZÓW-GORCE - ZMIENIAJĄ NAZWY ULIC

- w Kamiennej Górze
JUŻ WYBRANO NOWE NAZWY ULIC

MUSZĄ ZMIENIĆ NAZWY ULIC

- w Czarnym Borze
NIE MA JUŻ TAKIEJ ULICY

tekst i fot. Elżbieta Węgrzyn