Wiadukt kolejowy na linii nr 274 w ciągu ul. Wrocławskiej przy skrzyżowaniu z Piotrowskiego sprawiał już kłopoty, ponieważ wysokość prześwitu pod nim wynosi zaledwie 3,6 metra i bywały tam zdarzenia zagrażające bezpieczeństwu obiektu. Miasto ma plan, jak rozwiązać ten problem - znamy szczegóły. Głos w sprawie zabrał też Zakład Linii Kolejowych w Wałbrzychu.


Niedawno pisaliśmy o planowanym remoncie odcinka ul. Wrocławskiej między Starym Zdrojem a Piaskową Górą, dokładnie między ulicami Piotrowskiego a Grota-Roweckiego: WAŁBRZYCH: RUSZAJĄ PRZYGOTOWANIA DO REMONTU ODCINKA DK 35. Równolegle z tymi pracami wstępnymi powstaje projekt przebudowy kłopotliwego wiaduktu.

- Planujemy tam remont i obniżenie ul. Wrocławskiej pod wiaduktem, żeby nie było tam już przypadków utknięcia wiertnic i innych maszyn – zapowiadał prezydent Roman Szełemej w grudniu 2017 (WROCŁAWSKA I LELEWELA - JUŻ NIEDŁUGO (FOTO)). Takie utknięcie miało miejsce w sierpniu 2016 roku (ZABLOKOWANY RUCH NA UL. WROCŁAWSKIEJ (FOTO). Było to drugie tak poważne zajście po zdarzeniu, które miało miejsce w październiku 2010 roku. Wówczas również chodziło o maszynę, która spadła z naczepy i również była to wiertnica. Ostatnio powrócono do planów dotyczących możliwości usunięcia spod wiaduktu nadmiaru nagromadzonych warstw drogowych.


fot. Archiwalne - sierpień 2016


Na ostatniej sesji rady miasta przesunięto środki na projekt przebudowy gruntu spod tego obiektu.

- Od wielu lat borykaliśmy się z niechęcią lokalnych, sąsiedzkich podmiotów, które paraliżowały ten remont, wreszcie ten opór został przez ministerstwo i przez urząd wojewódzki pokonany i mamy możliwość remontu najbardziej newralgicznego i wąskiego gardła na trasie 35, czyli rozjazdu ul. Piotrowskiego i ul. Wrocławskiej. Wchodzi w grę bezpieczeństwo wiaduktu na kluczowej trasie kolejowej, który ma skrajnię wysokościową poniżej bezpiecznej. Dochodzi do katastrof, jak państwo wiecie, uderzyła w to potężna maszyna. Trudno sobie wyobrazić, co by się działo, gdyby w wyniku takich działań ten wiadukt został uszkodzony - mówił Roman Szełemej.


fot. Archiwalne - sierpień 2016


Dlatego jest przygotowywany projekt remontu przewidujący pogłębienie drogi pod wiaduktem, obniżenie jej poziomu o kilkadziesiąt centymetrów.

- Ta konieczność jest rezultatem tego, że przez wiele lat, w latach 70-tych i 80-tych nakładano tam po prostu kolejne warstwy masy bitumicznej bezrefleksyjnie i doszło tam do sytuacji, którą mamy tam obecnie - mówił prezydent.

W styczniu dokonano z powodu planowanego remontu zmian w budżecie na rok 2020. Zgodnie z inwestycyjnym planem budżetowym zadanie pn. „Przebudowa wiaduktu w celu uzyskania normatywnej skrajni drogowej w ciągu drogi krajowej nr 35 - ul. Wrocławska w Wałbrzychu” ma być zrealizowane do 2021 roku. W 2019 roku na kwestie projektowe wydano 105,224 tys. zł, a w 2020 roku kolejne 100 tys. zł. Inwestycja ma kosztować łącznie 14,03 mln zł, w tym miasto ze środków własnych ma zapłacić 7,03 mln zł, a kwota środków zewnętrznych to kolejne 7 mln zł.

W przyjętym przez radę miasta budżecie na rok 2019 znalazła się suma 300 tys. zł na wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi krajowej nr 35 na odcinku ul. Wrocławskiej od ul. Piotrowskiego do ul. Grota Roweckiego. Jeszcze w grudniu 2019 ruszyły procedury związane z wywłaszczeniami i dotyczące tego odcinka ulicy.


Komentarz PKP PLK w sprawie nazwy miejskiego zadania (Przebudowa wiaduktu w celu uzyskania normatywnej skrajni drogowej w ciągu drogi krajowej nr 35 - ul. Wrocławska w Wałbrzychu):

W związku z artykułem pod tytułem „Wałbrzych - Wrocławska: jak rozwiązać problem wiaduktu?” informuję:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Wałbrzychu nie prowadzi w chwili obecnej, ani nie planuje w najbliższej przyszłości żadnych prac naprawczych przy wiadukcie kolejowym na linii 274, przebiegającym nad ulicą Wrocławską w Wałbrzychu. Wiadukt ten należy do infrastruktury kolejowej zarządzanej przez nasz zakład i ostatni raz naprawiany był w roku 2017. Obecnie, obiekt ten jest w pełni sprawny i jego stan techniczny nie wymaga żadnych prac. Nie posiadamy również żadnych informacji dotyczących inwestycji miasta Wałbrzych polegającej na cyt.: „naprawie wiaduktu”. Zostaliśmy natomiast poinformowani przez UM w Wałbrzychu o planowanej inwestycji dotyczącej remontu drogi krajowej nr 35, w tym odcinka ulicy Wrocławskiej znajdującej się między innymi pod w/w wiaduktem kolejowym. Przedstawione nam zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Przebudowa drogi krajowej nr 35 na odcinku ul. Wrocławskiej od ul. Piotrowskiego (ze skrzyżowaniem) – km 25+000 do ul. Grota Roweckiego (ze skrzyżowaniem) – km 25+550 w Wałbrzychu” polega wg dokumentacji na naprawie miejskiej infrastruktury drogowej, w tym również tej znajdującej się pod wiaduktem jednak bez jakiejkolwiek ingerencji w istniejącą infrastrukturę kolejową. Reasumując, informuję, że nie istnieje żaden plan remontu sprawnego wiaduktu kolejowego na linii 274 przebiegającego nad ulicą Wrocławską, który ma być wykonany przez naszą spółkę ani tym bardziej przez jakikolwiek podmiot zewnętrzny. W związku z powyższym, planowana inwestycja miejska jest inwestycją drogową dotyczącą ulicy Wrocławskiej a informacja o remoncie wiaduktu jest niezgodna ze stanem faktycznym.

Z uszanowaniem

Dariusz Kolubka

Dyrektor Zakładu Linii Kolejowych w Wałbrzychu.
Czytaj też:
MIASTO MASOWO ZLECA PROJEKTY PRZEBUDOWY DRÓG


Elżbieta Węgrzyn, Magdalena Sakowska
Zdjęcia współczesne Magdalena Sakowska, wiertnicy Elżbieta Węgrzyn