Straż miejska przypomina, że w naszym mieście trwają kontrole wyrzucanych do śmieci odpadów. Ci, którzy źle je sortują, albo wrzucają do pojemnika coś, czego nie powinno tam być, muszą się liczyć z mandatem, a nawet z podwyższeniem opłaty za śmieci. Miasto stosuje teraz surowsze zasady postępowania z oszustami śmieciowymi.


- Przeciętny Polak wytwarza rocznie około 300 kilogramów odpadów. Wydaje się, że to niewiele. Mnożąc tę liczbę przez  liczbę mieszkańców naszego miasta zaczynamy dostrzegać problem - około 36 000 000 kg. Czasy, gdy wszelkie odpady trafiały w jedno miejsce, mamy już za sobą. Jeżeli nie chcemy oglądać monstrualnych wysypisk śmieci, odpady należy przetwarzać - przypominają miejscy strażnicy.

Odkąd w Wałbrzychu wprowadzono „Rewolucję Śmieciową”, mieszkańcy miasta mogą sami zadeklarować, czy będą segregować odpady czy też nie. Ponieważ opłata za odpady segregowane jest zdecydowanie niższa niż za odpady zmieszane, większość wałbrzyszan wybrała tańsze rozwiązanie.

- I tu pojawił się problem. Okazało się, iż pomimo obowiązku segregacji odpadów, nie wszyscy, którzy zadeklarowali to rozwiązanie, stosują się do obowiązujących zasad - mówią strażnicy.

Obecnie wałbrzyscy strażnicy prowadzą kontrole posesji, których lokatorzy zadeklarowali selektywną zbiórkę odpadów. Osoba, która nie przestrzega zasad segregacji, może zostać ukarana mandatem o wysokości do 500 złotych. Poza tym może zostać w jej przypadku podwyższona opłata za wywóz śmieci do kwoty przewidzianej za odpady niesegregowane.

Straż miejska przypomina też - w związku z powtarzającymi się sytuacjami umieszczania odpadów budowlanych i remontowych, odpadów zielonych oraz odpadów wielkogabarytowych w pojemnikach na odpady komunalne przeznaczone do segregacji oraz na odpady zmieszane - że obowiązuje bezwzględny zakaz wyrzucania tego typu odpadów do pojemników, a wszystkie ujawnione przypadki pozbywania się ich w taki sposób będą surowo karane.

Czytaj też:
KONIEC TOLERANCJI DLA OSZUSTÓW ŚMIECIOWYCH
ŚMIECI - BĘDZIE NOWA INSTALACJA I MNIEJSZE ZAMIESZANIE
RATUSZ W SPRAWIE ZMIANY ODBIORCY ODPADÓW
NOWY ODBIORCA WAŁBRZYSKICH ŚMIECI JUŻ WKRÓTCE
SYPIĄ SIĘ MANDATY ZA ŚMIECI

Opr. Magdalena Sakowska
Foto: Elżbieta Węgrzyn