Na tę chwilę mieszkańcy Wałbrzycha czekali od lat, a nawet dekad. Umowę o budowie Obwodnicy Zachodniej Wałbrzycha w imieniu inwestora podpisał Krzysztof Szewczyk - dyrektor Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta, oraz Mariusz Wawro zastępca dyrektora Oddziału ds. Inwestycji GDDKiA we Wrocławiu. Wykonawcę reprezentował Grzegorz Domaradzki - dyrektor Oddziału Budownictwa Infrastrukturalnego Południe Budimex S.A. Kiedy przekazanie placu budowy i zmiana organizacji ruchu?

Podziękowania i gratulacje


4 kwietnia 2019 roku w wałbrzyskim Ratuszu odbyło się uroczyste podpisanie umowy z wykonawcą prac budowlanych budowy obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35. Wykonawcą wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego jest, jak już informowaliśmy, spółka BUDIMEX S.A z siedzibą w Warszawie, czyli firma o polskich korzeniach wzmocniona hiszpańskim kapitałem.

W uroczystości oprócz obecnych i poprzednich władz Wałbrzycha i zarządu firmy Budimex S.A. wzięli udział przedstawiciele Rady Ministrów, czyli Michał Dworczyk - szef Kancelarii Premiera, parlamentarzyści ziemi wałbrzyskiej, przedstawiciele władz wojewódzkich, czyli wicewojewoda Kamil Zieliński i posłowie Sejmiku Dolnośląskiego. W Ratuszu nie zabrakło reprezentantów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz a także Agnieszki Szymańskiej - zastępcy dyrektora Departamentu Przygotowania i Wdrażania Projektów z Centrum Unijnych Projektów Transportowych. W tej radosnej chwili miasto odwiedzili również włodarze gmin ościennych, czyli Marek Fedoruk - burmistrz Szczawna Zdroju w raz zastępcą oraz Roman Głód - burmistrz Głuszycy. 

Gości powitał gospodarz uroczystości Roman Szełemej Prezydent Wałbrzycha. - Myślę, że nie tylko dla mnie, ale przede wszystkim dla mieszkańców Wałbrzycha i wszystkich tych, którzy od wielu wielu lat zabiegali i czynili starania o zrealizowanie tej inwestycji to jest chwila wyjątkowa. Powiedziałbym nawet chwila historyczna - mówi włodarz Wałbrzycha i dziękuje wszystkim, którzy wsparli starania o obwodnicę. Wspomina byłych prezydentów naszego miasta, radnych poprzednich kadencji, posłów, ministrów oraz dyrektorów Generalnej Dyrekcji. Podziękował też obecnemu premierowi, osobom weryfikującym i przygotowującym wałbrzyski wniosek o dofinansowanie. Prezydent przypomina też prace przygotowawcze oraz początek swoich działań na rzecz obwodnicy w 2011 roku, którą prezydent obok odzyskania grodzkości przez Wałbrzych uznał za najwyższy priorytet. - W 2011 roku, kilka dni po powołaniu mnie odbyłem niezwykle trudną rozmowę z ówczesnym Ministrem Infrastruktury - panem Cezarym Grabarczykiem w obecności obecnej tutaj poseł - pani Katarzyny Mrzygłockiej, która otworzyła mi tam drzwi. Później pewnie tego żałowała. Pan minister wysłuchał moich emocjonalnych zabiegów i argumentacji i w 2012 roku ta nasza inwestycja przybrała formę decyzji ZRID. Od tego momentu ta inwestycja nabrała realnych kształtów - wspomina Szełemej. Podziękowania trafiły też do ciężko pracującego zespołu ZDKiUM za kontrolę i weryfikowanie działań podczas tego wielomilionowego przetargu.

- Ta decyzja jest ważna dla miasta, dla regionu i dla Polski ponieważ za chwilę okaże się po decyzji Komisji Europejskiej o przyznaniu kolejnych środków na budowę odcinka drogi S3 z Bolkowa do Lubawki, że jest ona ważnym elementem otwierającym południe Dolnego Śląska z przewidywanym łącznikiem do systemu dróg europejskich ekspresowych i autostradowych - dodaje Szełemej. Prezydent dodał również, że za obwodnicę podziękowania należą się też obecnym radnym miasta i mieszkańcom, ponieważ udział miasta w finansowaniu obwodnicy nie jest mały. - Radni tej kadencji i poprzedniej podejmowali niełatwe decyzje przeznaczenia ogromnych środków. W tej inwestycji udział własny środków wynosi ponad 50 mln złotych. To znaczy, że z czegoś musieliśmy zrezygnować - zaznacza prezydent.   
 
Umowę w imieniu inwestora podpisał Krzysztof Szewczyk - dyrektor Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta, oraz Mariusz Wawro zastępca dyrektora Oddziału ds. Inwestycji GDDKiA we Wrocławiu. Wykonawcę reprezentował Grzegorz Domaradzki - dyrektor Oddziału Budownictwa Infrastrukturalnego Południe Budimex S.A.


Zaczyna się budowa

Firma Budimex S.A. wynajęła już na kilka lat na Starym Zdroju biura, wkrótce pomiędzy Wałbrzychem i Szczawnem pojawi się jej firmowy sprzęt. - Dzisiejszy dzień i podpisanie umowy to jest święto wszystkich tych osób, które przygotowały tę inwestycję. My jesteśmy wykonawcą, przychodzimy na sam koniec i realizujemy oraz wcielamy w życie pewien pomysł, który przeszedł swoją drogę do realizacji. Wiem, że ta inwestycja jest bardzo długo oczekiwana przez mieszkańców. Ja mam tylko nadzieję, że w czerwcu 2021 roku, zgodnie z harmonogramem zdołamy skończyć tę inwestycję. Przez najbliższe lata będziemy realizować to, co wiele osób przez ostatnie lata budowało - mówi Grzegorz Domaradzki - dyrektor Oddziału Budownictwa Infrastrukturalnego Południe Budimex S.A.        

- W tej chwili planujemy w najbliższym czasie przekazać wykonawcy plac budowy, przygotujemy projekty organizacji ruchu. Będą one przygotowane wariantowo, omówione i szeroko skonsultowane. Prace budowlane będą się rozpoczynać powoli by w miesiącach letnich działania te miały pełny rytm i duże zaangażowanie. Plac budowy planujemy przekazać w przyszłym tygodniu -
mówi Krzysztof Szewczyk - dyrektor Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta.
Prawdopodobny termin przekazania placu budowy odbędzie się w najbliższy wtorek 9 kwietnia. Działania budowlane mają się zacząć na całej długości obwodnicy jednocześnie w miejscach wybranych przez wykonawcę. - Pierwsze działania będą związane z likwidacją kolizji, które są pod ziemią, więc można powiedzieć, że wykonawca wejdzie na cały odcinek obwodnicy, ale będzie pracował punktowo - dodaje Szewczyk. Pierwsze projekty tymczasowej organizacji ruchu zostaną wdrożone w maju 2019.

Przypominamy, że obwodnica Wałbrzycha realizowana w ciągu drogi krajowej nr 35 przez Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu oraz Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, która do puli środków przeznaczonych na odcinek szczawieński dołożyła ok. 39,9 mln zł. To największa inwestycja w powojennej historii Wałbrzycha.
Całkowita wartość inwestycji wynosi 397 480 381,71 zł z czego - 296 792 459,33 zł (stanowiące 85% po dodaniu puli 39,9 mln zł z GDDKiA) to dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa IV: Infrastruktura drogowa miast, Działanie 4.2: Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego.

Obwodnica zgodnie z założeniami ma być gotowa za dwa lata - do czerwca 2021.


Przebieg obwodnicy i zakres prac
 
Obwodnica rozpocznie się przy wiadukcie przy ul. Łączyńskiego w dzielnicy Podzamcze, pobiegnie przez rondo przy szczawieńskim Tesco, następnie ul. Topolową i Wyszyńskiego do ul. Kusocińskiego na Piaskowej Górze. Następnie przebiegać będzie przy szpitalu w okolicy Wzgórza Gedymina, potem odbije w kierunku Starego Zdroju, gdzie ważnym węzłem inwestycji będzie węzeł z ul. Żeromskiego. Następnie obwodnica dotrze do Śródmieścia, przetnie tory przy ul. Reja i połączy się z najważniejszym miejskim węzłem komunikacyjnym na Placu Grunwaldzkim przy ul. Chrobrego.

Z budową wiązać się będzie:
- przebudowa Placu Grunwaldzkiego (części ulic: Konopnickiej, Wysockiego i Chrobrego, w tym także koryta Pełcznicy)
-
powstanie bezkolizyjnej estakady nad torami kolejowymi i przebudowa części ul. Reja i Starachowickiej
- częściowa przebudowa ul. Żeromskiego,
- powstanie przejścia podziemnego przy ul. Kingi,
- przebudową węzła ul. Wyszyńskiego, Chopina, Gałczyńskiego,
- przedłużenie ul. Kusocińskiego do ul. Wyszyńskiego i częściową przebudową tej ostatniej,
- poszerzenie i przeniesienie ronda przy Tesco bliżej Piaskowej Góry (a także prace w korycie Szczawnika).

Wedle Studium wykonalności projektu, budowy obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 w zakres inwestycji wchodzą, m.in.:
- budowa dwóch jezdni (2 x 7,5 m, po dwa pasy ruchu) obwodnicy o długości 6.0 km,
- budowa dwóch węzłów; węzeł Żeromskiego i węzeł Reja,
- budowa 3 wiaduktów w ciągu obwodnicy,
- budowa kładki i przejścia podziemnego dla pieszych,
- budowa sieci kanalizacji deszczowej,
- budowa zbiorników retencyjnych,
- budowa ekranów akustycznych,
- budowa oświetlenia,
- przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej (cieki wodne, podziemne i naziemne sieci itd.),
- rozbiórki budynków mieszkalnych i gospodarczych kolidujących z inwestycją.
Wykonanie dokumentacji kosztowało miasto ponad 367 tys. zł.


Kalendarium działań w sprawie budowy Obwodnicy Zachodniej miasta Wałbrzycha

wrzesień 2010 – dokumentacja projektowa obwodnicy

11 kwietnia 2012 – decyzja ZRID - zezwolenie na realizację inwestycji drogowej - zatwierdzenie projektu budowlanego - zatwierdzenie podziału nieruchomości dla inwestycji

28 kwietnia 2016 – złożenie wniosku o dofinansowanie

16 stycznia 2017 – informacja o otrzymaniu dotacji

28 sierpnia 2017 – porozumienie z GDDKiA – umowa powiernicza

14 września 2017 – podpisanie umowy o dofinansowanie

17 grudnia 2018 - została zawarta umowa z wykonawcą prac polegających na uzdatnieniu gruntu - Geo-Industrial S.A. z Sosnowca, której ZDKiUM w Wałbrzychu (kwota 4 662 024,72 zł),

2 stycznia 2019 - ZDKiUM przekazał teren robót - prace dotyczące uzdatniania gruntu; 

25 stycznia 2019 - ZDKiUM​ w wyniku przetargu wybrał najkorzystniejszą ofertę na realizację prac budowlanych budowy obwodnicy - firma Budimex S.A.  (kwota 307 112 578,29 zł),

5 lutego 2019 - ZDKiUM w wyniku przetargu wyłonił wykonawcę zadania - pełnienia nadzoru nad realizacją robót i zarządzanie kontraktem - została nim firma Ekocentrum - Ośrodek Usług Ekologicznych Sp. z o.o. z Wrocławia (kwota - 5 993 520 brutto)

27 marca 2019 - ZDKiUM podpisał umowę z firmą Ekocentrum - nadzór inwestorski.  

4 kwietnia 2019 - Uroczyste podpisanie umowy z wykonawcą prac budowlanych.


OBWODNICA ZACHODNIA WAŁBRZYCHA - nasze teksty


Tymczasowa organizacja ruchu:
UL. DŁUGA WYŁĄCZONA Z RUCHU. OD KIEDY I DO KIEDY?
CZY ŁĄCZNIK PRZY TESCO STANIE SIĘ SZOSĄ?

Obwodnica przetargi:

BUDIMEX S.A. - WYBRANO WYKONAWCĘ PRAC
OBWODNICA WAŁBRZYCHA: WYKONAWCY UZDATNIANIA GRUNTU PRZEKAZANO PLAC BUDOWY
OBWODNICA WAŁBRZYCH: TEN PRZETARG PRZYNIESIE WYKONAWCĘ!
PRZETARG NA WYKONAWCĘ PRAC BUDOWLANYCH
CZY BYŁE SZTOLNIE ZAGROŻĄ BUDOWIE OBWODNICY?
WAŁBRZYCH OBWODNICA ZACHODNIA: PIERWSZY Z PRZETARGÓW OGŁOSZONY
OBWODNICA WAŁBRZYCHA I TRASA SUDECKA - TRUDNOŚCI PRZETARGOWE
OBWODNICA ZACHODNIA WAŁBRZYCHA: WKRÓTCE PRZETARG

O inwestycji:

OBWODNICA ZACHODNIA: PLANY, EKSPERCI I PARASOL ANTYKORUPCYJNY
OBWODNICA ZACHODNIA WAŁBRZYCHA: BĘDĄ BUDOWAĆ! UMOWY PODPISANE!

WAŁBRZYCH: JEST DOFINANSOWANIE NA OBWODNICĘ
OBWODNICA WAŁBRZYCHA - NAJWIĘKSZA INWESTYCJA W DZIEJACH MIASTA JUŻ WKRÓTCE

O przygotowaniach do budowy obwodnicy pisaliśmy: 

CO JESZCZE WYBURZĄ NA POTRZEBY OBWODNICY?
SEPARATOR: ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ Z WYBURZENIA


O uchwale i petycjach dotyczących obwodnicy

PETYCJA ZA OBWODNICĄ JUŻ WYSŁANA
OBWODNICA: WAŁBRZYCH WYSYŁA PISMO DO RZĄDU
PETYCJA ZA OBWODNICĄ WAŁBRZYCHA. PODPISZESZ?
SZCZAWNO-ZDRÓJ WŁĄCZYĆ DO WAŁBRZYCHA A BĘDZIE OBWODNICA
OBWODNICA ZACHODNIA - NADCHODZI KRYZYS?

WAŁBRZYCH: CO WSTRZYMUJE OBWODNICĘ ZACHODNIĄ?Elżbieta Węgrzyn
foto: JK