Ruszyły prace na ul. Kamienieckiej w Wałbrzychu. Trwa wycinka drzew i działania przygotowawcze, wkrótce drogowcy przystąpią do przebudowy drogi i tego ważnego skrzyżowania - fragmentu tzw. Trasy Sudeckiej.

Ostatni tydzień był przełomowy dla budowy Trasy Sudeckiej na terenie Wałbrzycha i Boguszowa-Gorc. W nim ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy na zadanie - "Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze Gmin Boguszów-Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa-Gorc i dzielnicy Sobiecin w Wałbrzychu (Droga Sudecka)” – etap II i etap III, czyli części sobięcińsko-boguszowskiej Trasy Sudeckiej, a także ruszyły prace na ul. Kamienieckiej. Prace przygotowawcze do remontu na tej ulicy to wycinka ok. 235 drzew oraz 5,2 tys. m kw. krzewów, a także rozbiórki budynków: przy ul. Noworudzkiej 16, ul. Kamienieckiej 7, ul. Kamienieckiej 14 wraz z budyn­kami garażowymi i gospodarczymi.

Przebudowa ul. Kamienieckiej w Wałbrzychu w ramach drogi wojewódzkiej nr 381 ma objąć ok. 500-metrowy odcinek drogi od granicy miasta do skrzyżowania z ul. Noworudzką i ul. Głuszycką łącznie ze skrzyżowaniem, które zastąpi rondo.
Zakres prac w obrębie ul. Kamienieckiej i przebudowy skrzyżowania ulicy Kamienieckiej z Noworudzką i Głuszycką na rondo, obejmuje: przemodelowanie jezdni i jej poszerzenie o dodatkowy pas ruchu, budowę ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych, budowę nowych chodników dla pieszych i pochylni dla osób niepełnosprawnych, przygotowanie przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych, zatoki autobusowej, wymianę murków oporowych, odwodnienie drogi poprzez prace nad potokiem Rusinówka. Uporządkowane będą też niezbędna kanalizacja ze studniami, sieć wodociągowa, elektryczna z wykonaniem oświetlenia ulicznego oraz okablowanie telekomunikacyjne oraz sieć gazowa.


Znane są już pierwsze niedogodności wynikające z remontu. - Autobusy przez czas remontu nie będą jeździły ul. Głuszycką, gdzie będzie trwać przebudowa kanalizacji i infrastruktury technicznej, w związku z tym cały odcinek tej ulicy będzie wyłączony na czas trwania tej inwestycji. W przypadku Kamienieckiej, w różnych okresach czasu będzie wprowadzany ruch wahadłowy - wyjaśnia Bogusław Rogiński, zastępca dyrektora Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta. Całościowe zamknięcie na położenie warstwy ścieralnej będzie krótkotrwałe i ogłaszane z wyprzedzeniem.  


Prace budowlane prowadzi wyłoniony w przetargu wykonawca - firma Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. z Wrocławia. Był to jeden z czterech startujących w przetargu podmiotów, który zgodził się wykonać wałbrzyski remont za niespełna 12,8 mln zł.
Zaplanowane prace mają być w 85% finansowane z funduszy unijnych. Pozostałe 15 proc. to wkład własny Wałbrzycha. Prace mają być wykonane do końca 2018 roku, o tymczasowej organizacji ruchu wprowadzonej na czas remontu będziemy informować na bieżąco.


Polecamy: ul. Kamieniecka
CO Z KAMIENIECKĄ I TRASĄ SUDECKĄ?
TRASA SUDECKA: RUSZYŁ PRZETARG NA UL. KAMIENIECKĄ I RONDO
RONDO NA KAMIENIECKIEJ - CO WSTRZYMUJE BUDOWĘTrasa Sudecka - fragment wałbrzysko-boguszowski:
TRASA SUDECKA: PRZETARG NA CZĘŚĆ SOBIĘCIŃSKĄ I OBWODNICĘ BOGUSZOWA
PRASA SUDECKA: OBWODNICA BOGUSZOWA- CO DO WYBURZENIA? [FOTO]
TRASA SUDECKA: WYBURZANIE NA UL. II ARMII [FOTO]
TRASA SUDECKA: PRZETARG NA NA UL. 1 MAJA I OBWODNICĘ BOGUSZOWA WKRÓTCE


Elżbieta Węgrzyn
fot. JK