Można wysłać potrzebującym z partnerskiego miasta na Ukrainie światło i prąd? Można.