Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zapowiada kontrolę w Specjalistycznym Szpitalu im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu w związku z informacjami dotyczącymi rażącej wysokości zarobków prezydenta Wałbrzycha doktora Romana Szełemeja. W placówce leczniczej prowadzone są obecnie również inne kontrole.

Kontrola w zakresie wynagrodzenia

- Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w związku z informacjami dotyczącymi rażącej wysokości zarobków Prezydenta Wałbrzycha Pana Romana Szełemeja w Specjalistycznym Szpitalu im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu - wynoszącymi według doniesień ogólnopolskich mediów ponad 400 tysięcy złotych w skali bieżącego roku oraz miesięcznego wynagrodzenia w wysokości ponad 100 tysięcy złotych w lipcu br.  - zarządza w Szpitalu kontrolę w zakresie poziomu wynagrodzenia Prezydenta Wałbrzycha oraz piastowanych przez Prezydenta stanowisk w placówce. Kontrola zwróci uwagę również na zgodność wymiaru czasu pracy Pana Prezydenta z ewidencją czasu pracy na zajmowanych stanowiskach oraz jego pokrycia z zapisami w dokumentacji medycznej pacjentów, którym były udzielane przez Pana Romana Szełemeja świadczenia medyczne - informuje Michał Nowakowski rzecznik prasowy Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

Zapowiadaną kontrolą zostanie objęty okres: od 1 stycznia do 31 sierpnia 2021 roku.


Inne kontrole w szpitalu

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, prowadzi już w wałbrzyskim Szpitalu Wojewódzkim kontrolę obejmującą realizację procedur gospodarki produktami leczniczymi (lekami opioidowymi i psychotropowymi, których stwierdzono braki).

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego przeprowadzi w Szpitalu im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu wieloobszarowy audyt obejmujący: zamówienia publiczne, finanse i księgowość, wynagrodzenia i sprawy kadrowe oraz systemy informatyczne i zarządzanie jakością w ochronie zdrowia.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego jest zaniepokojony informacjami, które obiegły opinię publiczną. Kwestie związane z działalnością zarządczą odwołanej w sierpniu br. dyrektor Szpitala im. A. Sokołowskiego w Wałbrzychu, Pani Marioli Dudziak oraz wysokością zarobków zatrudnionego w Szpitalu Pana Prezydenta Wałbrzycha Romana Szełemeja zostaną wyjaśnione.

- O wynikach kontroli oraz audytu poinformujemy po ich zakończeniu - zapowiada rzecznik prasowy.

 
Przypadkowa koincydencja?

Być może to przypadkowa zbieżność, jednak 31 sierpnia 2021 podczas sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha na posiedzeniu gościł wicemarszałek Krzyżanowski i wywiązała się wówczas ożywiona dyskusja dotycząca zarządzania wałbrzyskim szpitalem i zwolnienia Marioli Dudziak ze stanowiska dyrektora - Wałbrzych: Dyskusja na sesji o szpitalu i byłej dyrektor

Za nami kilka wczesniejszych wydarzeń związanych z dymisją szefowej wałbrzyskiego szpitala 

- w piątek 6 sierpnia Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego wydał oświadczenie w sprawie zwolnienia Marioli Dudziak ze stanowiska dyrektor Specjalistycznego Szpitala im. A. Sokołowskiego -Wałbrzych: Mariola Dudziak - dyrektor szpitala odwołana. Dlaczego?).

- Tego samego dnia związany od lat z wałbrzyskim szpitalem i zaangażowany w jego rozwój prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej w mediach społecznościowych potępił decyzję Urzędu Wojewódzkiego - WAŁBRZYCH: PREZYDENT O ODWOŁANIU DYREKTOR SZPITALA.

- 9 sierpnia przeszło sto osób - personel medyczny, samorządowcy, pacjenci - wzięło udział w manifestacji poparcia dla odwołanej ze stanowiska Marioli Dudziak, dyrektor Specjalistycznego Szpitala im. A. Sokołowskiego - Wałbrzych: manifestacja poparcia dla dyrektor szpitala (FOTO) .

- W kolejnym oświadczeniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego z 10 sierpnia 2021 decydenci odnoszą się do sformułowań wypowiedzianych podczas wiecu poparcia dla dyrektor Marioli Dudziak. Urząd podtrzymuje swoje stanowisko i zarzuca broniącym szefowej szpitala używanie "szeregu nieprawdziwych i zniekształcających rzeczywistość sformułowań" - oto treść oświadczeniaWałbrzych: Marszałek podtrzymuje zarzuty wobec dyrektor szpitala

- 12 sierpnia we Wrocławiu do urzędu marszałkowskiego przyjechała delegacja pracowników szpitala i grupa radnych, aby złożyć na ręce Marszalska Cezarego Przybylskiego złożyć protest pracowników szpitala. Dokument w formie listu protestacyjnego zawierał ok. 400 podpisów poparcia - Wałbrzych Szpital: Złożyli do marszałka protest z 400 podpisami [FOTO] .

- 18 sierpnia - zaplanowana na 18 sierpnia na Dworcu Szczawienko konferencja o budowie linii kolejowej odbyła się planowo, choć w cieniu demonstracji poparcia dla zwolnionej dyrektor wałbrzyskiego szpitala - Wałbrzych: Szybka kolej i przywitanie z transparentami [ZDJĘCIA].

-Sprawa odwołania przez Zarząd Województwa dyrektor Szpitala im. Sokołowskiego ciągle budzi emocje i powoduje liczne komentarze, więc i ja postanowiłem zabrać w tej sprawie głos - wyjaśnia Jerzy Langer, radny Rady Miejskiej Wałbrzycha. Oto treść jego komentarza z 18 sierpnia 2021 w sprawie dymisji szefowej wałbrzyskiego szpitala - Wałbrzych: Radny PiS zabiera głos nt. szpitala.
 
- W ostatnich dniach (25 sierpnia) mieliśmy prawdziwy wysyp samorządowego poparcia dla zdymisjonowanej dyrektor szpitala w Wałbrzychu przyjmowanego oficjalnie w formie uchwał na sesjach tych kolegialnych w regionie. Do tego przewodniczący Klubu Radnych PiS złożył do przewodniczącej Rady Miejskiej Wałbrzycha pilny wniosek, w którym wnosi o zaproszenie na sesję w Wałbrzychu wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego - Wałbrzych Szpital: Gmina i powiat oraz radni o dymisji dyrektor.


 oprac. ELW
fot. R. Burdek