Ponad 200 zaproszonych gości z Wałbrzycha i całego Dolnego Śląska wzięło udział w forum uniwersytetów trzeciego wieku w Aqua-Zdroju, do którego okazją stał się jubileusz piętnastolecia Sudeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.


Przed 15-toma laty, 4 października 2003r. odbyło się uroczyste otwarcie Sudeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz inauguracja pierwszego roku akademickiego. Otwarcia dokonała ówczesna wiceprezydent Wałbrzycha, Halina Pankanin oraz prof. dr hab. Czesław Dutka, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, która objęła patronatem programowym działania uniwersytetu. Jednak przygotowania do otwarcia placówki rozpoczęły się już w maju.Wkrótce po założeniu pojawiło się czasopismo "Wieści uniwersyteckie", potem "Kronika Sudeckiego UTW", a w marcu 2004 Alicja Mikołajczyk napisała hymn placówki na melodię znanej piosenki o sokołach. Uniwersytet utrzymywał się ze składek słuchaczy i zabiegano o dofinansowanie z urzędu miasta, starostwa powiatowego, urzędu marszałkowskiego i konkursów ogłaszanych przez różne ministerstwa oraz organizacje pozarządowe. Na początku było 86 słuchaczy. Przyjaciółką SUTW od początku istnienia była prorektor PWSZ Irena Borecka.

- Trzeba powiedzieć, że się zestarzeliśmy. Najwięcej słuchaczy mamy w wieku powyżej 66 lat, sporo ukończyło już 70 lat, inaczej, niż 15 lat temu i, czego wcześniej nie było, mamy dziś słuchaczy starszych niż 80 lat. To pozytywne zjawisko - mówiła podczas obchodów Teresa Ziegler, kierująca placówką od początku jej istnienia.Zmienia się też profil wykształcenia słuchaczy. Na początku na zajęcia uczęszczało 30% osób z wyższym wykształceniem, a teraz 50%. Jeśli chodzi o sytuację rodzinną, ponad 40% słuchaczy ma rodziny, 28% to wdowy i wdowcy, ponad 30% osoby samotne. Jeśli chodzi o życie społeczne, do organizacji pozarządowych należy tylko 11,7% osób.

W sumie w życiu uniwersytetu uczestniczy teraz 210 słuchaczy i na więcej po prostu nie starczyłoby miejsca w Zespole Szkół Społecznych na Piaskowej Górze, gdzie po opuszczeniu PWSZ placówka znalazła swoje miejsce. SUTW jest największy w Wałbrzychu, do uniwersytetów III wieku o charakterze akademickim przy PWSZ i WWSZiP należy 72 i 60 słuchaczy. Seniorzy uczestniczą w ponad 50 godzinach zajęć tygodniowo: są tam i różnorodne języki obce, i informatyka z wiedzą o tabletach, i kinezjologia oraz joga, i poezja, i chór, i wycieczki bliższe i dalsze, i kabaret. Jest też bardzo rozbudowany wolontariat, uczestnicy zajęć odwiedzają m. in. Dom Seniora na Rusinowej, szkołę specjalną nr 10, stowarzyszenie chorych na chorobę Parkinsona i ich rodzin.- Dbamy o Ogródek Jordanowski na Piaskowej Górze. Dzięki uczestnictwu w budżecie partycypacyjnym udało nam się wyremontować go w trzech etapach i ten remont jest już ukończony, ale znając nas na pewno wymyślimy coś nowego - żartowała Teresa Ziegler. - Będziemy starać się o fundusze na zwiększenie liczby godzin.

Sudecki Uniwersytet Trzeciego Wieku współpracował na przestrzeni lat z warszawskim Towarzystwem Inicjatyw Twórczych "ę", z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, z Fundacją dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, z Funduszem Inicjatyw Obywatelskich, teraz uczestniczy w programie Silver Code. Jest też współpraca z wałbrzyskimi instytucjami kultury - z Teatrem Dramatycznym, z Biurem Wystaw Artystycznych. Podczas uroczystości podziękowano ich przedstawicielom, parlamentarzystom, samorządowcom, najdłuższym stażem słuchaczom za wiele lat uczestnictwa w życiu Sudeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.- Pamiętam początki tego uniwersytetu. Cieszę się, że grupa jest tak liczna, tyle różnego rodzaju działań i spotkań. Wcześniej władze samorządowe nie brały pod uwagę tej grupy wiekowej, a teraz staramy się ją traktować priorytetowo. Między innymi z tego powodu została przy prezydencie powołana specjalna rada do ich spraw. To ludzie bardzo aktywni i zaangażowani - mówił podczas uroczystości wiceprezydent Wałbrzycha Zygmunt Nowaczyk.

Jubileusz poprzedziło Forum Dolnośląskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku - do Wałbrzycha zjechali przedstawiciele kilku wrocławskich uniwersytetów trzeciego wieku - działających przy Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Medycznym, Uniwersytecie Ekonomicznym, Akademii Wychowania Fizycznego, Papieskim Fakultecie Teologicznym oraz goście z Oborników Śląskich, Oleśnicy, Milicza, Trzebnicy, Złotego Stoku, Nowej Rudy oraz z Głuszycy i Starych Bogaczowic.Czytaj też:
SUDECKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU: BĘDZIE JUBILEUSZ (FOTO)
PIASKOWA GÓRA: SENIORZY ORGANIZUJĄ FORUM I POMOC DLA OSÓB ZALEŻNYCH
PIASKOWA GÓRA: SENIORALIA I PIKNIK ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH (FOTO)
PIASKOWA GÓRA: SENIORZY WCHODZĄ W TERAPIE
PIASKOWA GÓRA - NAJAZD BRYDŻYSTÓW (FOTO)
SENIORZY GARNĄ SIĘ NA UNIWERSYTET
PRACA I ZABAWA W OGRÓDKU JORDANOWSKIMTekst i foto: Magdalena Sakowska