Święto Policji to data szczególna dla wszystkich funkcjonariuszy.

Podziękowania i życzenia

30 lipca 2021 uroczysta zbiórka z okazji obchodów Święta Policji w Wałbrzychu odbyła się w Teatrze Zdrojowym w Szczawnie-Zdroju. Oficjalna część wydarzenia rozpoczęła się po złożeniu meldunku Komendantowi Wojewódzkiemu Policji we Wrocławiu nadinsp. Dariuszowi Wesołowskiemu przez dowódcę uroczystości nadkom. Tomasza Szkudlarka. Następnie wprowadzony został sztandar Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu i odegrany hymn państwowy.

W dalszej części uroczystości powitano zaproszonych gości, wśród których był m.in. Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego, Ksiądz Biskup z Diecezji Świdnickiej, Kapelan Wałbrzyskiej Policji, Starosta Powiatu Wałbrzyskiego, Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Wałbrzycha oraz samorządowcy gmin powiatu wałbrzyskiego. Powitani zostali również przedstawiciele Prokuratury, służb mundurowych, instytucji oraz firm na co dzień współpracujących z wałbrzyską Policją oraz policjantki policjanci i pracownicy Policji, odznaczeni funkcjonariusze oraz wszyscy obecni goście.

Następnie Komendant Miejski Policji w Wałbrzychu nadkom. Krzysztof Lewandowski złożył serdeczne życzenia policjantkom, policjantom oraz pracownikom Policji, dziękując za codzienną służbę oraz zaangażowanie w wykonywanie obowiązków służbowych. Komendant podziękował również przedstawicielom władz samorządowych za współpracę oraz instytucjom wspierającym pracę naszych policjantów.


Awanse

W tym roku w Komendzie Miejskiej Policji w Wałbrzychu na wyższe stopnie służbowe awansowało 105 policjantów.
- W korpusie oficerów starszych Komendant Główny Policji mianował 1 funkcjonariusza Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu. Awans na młodszego inspektora odebrał Arkadiusz Wojnowski, Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Wałbrzychu.- W korpusie oficerów młodszych Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu mianował 5 policjantów Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu.
- Na pierwszy i kolejny stopień w korpusie aspirantów, Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu mianował 54 policjantów wałbrzyskiej komendy.
- W korpusie podoficerów nominacje otrzymało 31 wałbrzyskich policjantów, a w korpusie szeregowych rozkazem personalnym na stopień starszego posterunkowego, Komendant Miejski Policji w Wałbrzychu awansował 14 policjantów.

Akty mianowania na wyższe stopnie policyjne wręczył Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Dariusz Wesołowski wspólnie z Komendantem Miejskim Policji w Wałbrzychu nadkom. Krzysztofem Lewandowskim.

Święto Policji to dzień szczególny dla wszystkich, którzy tworzą naszą formację. Trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie Policji bez pracowników cywilnych Policji.To grupa zawodowa, która swoim wielkim zaangażowaniem i profesjonalizmem wspomaga działalność Policji, dlatego decyzją Komendanta Miejskiego Policji w Wałbrzychu wyróżniono 7 pracowników wałbrzyskiej jednostki.


Przypominamy:
Wałbrzych: Święto Policji 2017 [ZDJĘCIA]


KMP Wałbrzych