Przy tak niskich temperaturach nie tylko jego zdrowie, ale i życie było zagrożone.