Jest już znany przebieg korytarza kolejowego, który ma połączyć Warszawę i Centralny Port Komunikacyjny z Dolnym Śląskiem i Czechami. Wiemy, jak pobiegnie przez Wałbrzych.


Wałbrzych - Warszawa w 2 godziny 35 minut?

Rząd przedstawił w ostatnich dniach Strategiczne Studium Lokalizacyjne dla 10 „szprych” i szczegółowy plan budowy ponad 1600 km nowych linii kolejowych. Wewnątrz każdego z przedstawionych dziś korytarzy linii kolejowych zaprezentowane są warianty przebiegu danej linii. – Mają one charakter orientacyjny. Ostateczny przebieg dla każdej z nich będzie zależał m.in. od wyników konsultacji społecznych, badań środowiskowych i szczegółowych uwarunkowań technicznych - mówi Marcin Horała, pełnomocnik rządu ds. CPK..
Na stronach projektu czytamy:

Strategiczne Studium Lokalizacyjne Centralnego Portu Komunikacyjnego (SSL) to nowy etap procesu planistycznego Programu Kolejowego CPK. Jest to kamień milowy w ramach przygotowań do budowy ponad 1600 km nowych linii, wchodzących w skład 12 szlaków, z których 10 podstawowych to tzw. szprychy łączące poszczególne regiony kraju z CPK i Warszawą. Przedstawione korytarze będą podstawą dalszych prac studialno-projektowych. SSL zawiera mapy kolejowe, które - po wydrukowaniu - zajmują powierzchnię 70 metrów kwadratowych.


Wśród planowanych inwestycji CPK znajdują się nowe lotnisko przesiadkowe dla Polski i Europy Środkowo-Wschodniej oraz sieć nowych linii kolejowych (w tym odcinków o standardzie Kolei Dużych Prędkości), mających połączyć Warszawę i CPK z większością największych miast Polski w czasie nie dłuższym niż 2-2,5 godz. Na tej liście jest także Wałbrzych - szybki pociąg miałby od nas dojechać do projektowanego portu w 2 godziny i 20 minut, a do Warszawy w 2 godziny i 35 minut.

Każda z 10 „szprych” prowadzących do CPK miałaby się składać z nowych odcinków torów oraz z wyremontowanych lub zmodernizowanych fragmentów istniejącej infrastruktury. Za budowę będzie odpowiadać spółka Centralny Port Komunikacyjny, a za modernizację – PKP Polskie Linie Kolejowe.Na razie można zabrać głos

Na stronie internetowej konsultacje.cpk.pl każdy zainteresowany może zgłaszać uwagi do korytarzy nowych linii kolejowych i tras drogowych planowanych w ramach inwestycji CPK. Konsultacje potrwają do 10 marca. Uczestnicy konsultacji mogą zgłaszać opinie do trzech części Strategicznego Studium Lokalizacyjnego (SSL).
Po pierwsze, do głównego opracowania zawierającego m.in. założenia budowy nowych linii kolejowych CPK i odcinków dróg, których planowanie jest związane z powstaniem lotniska. Po drugie i trzecie, do części graficznej, czyli szczegółowych map topograficznych w skali 1:50 000 z korytarzami przebiegów: kolejowych i drogowych.

Wypełnienie formularza internetowego na stronie konsultacje.cpk.pl to rozwiązanie najwygodniejsze, ale w konsultacjach można także wziąć udział, przesyłając uwagi tradycyjną pocztą albo osobiście - w siedzibie spółki.

Niestety, na to najszybsze w dziejach połączenie Wałbrzycha z Warszawą, jeśli ono powstanie, poczekamy długo. W ramach etapu zero, który powinien być gotowy przed uzyskaniem przez Port Solidarność zdolności operacyjnej, wybudowane zostanie 140 km nowych linii, głównie na trasie Warszawa - CPK – Łódź. Pozostałe inwestycje kolejowe "wpisane są w horyzont czasowy do 2040 r."Szczegóły planów

Wałbrzych pojawia się na mapach ciągu nr 9 (CPK – Łódź – Wrocław – granica Polska/Czechy/ oraz Poznań – Szczecin / Zielona Góra / granica Polska/Niemcy/ Gorzów Wielkopolski)
. Niestety, znajdujemy tam też zastrzeżenie:

Skomplikowany układ linii kolejowych na obszarze Pogórza i Gór Wałbrzyskich (wydłużenie trasy oraz niekorzystna geometria linii)zwiększa czas jazdy pomiędzy Wrocławiem a Wałbrzychem i Jelenią Górą oraz innymi miejscowościami tego atrakcyjnego turystycznie regionu (np. trasa pokonywana przez pociąg z Wrocławia do Jeleniej Góry jest o ok. 33% dłuższa od najkrótszej odległości w linii prostej). Linie w tym rejonie są także obciążone przewozami towarowymi, w szczególności przewozami kruszyw.

Po liniach wchodzących w skład ciągu nr 9 trasowane mogą być pociągi IC i IR zasadniczo w poniższych relacjach (oraz ich wariantach – skróconych lub wydłużonych), zarówno przebiegających przez CPK, jak również łączących ośrodki o znaczeniu krajowym z jego pominięciem:

1) Warszawa – CPK – Łódź – Poznań – Szczecin / Gorzów Wielkopolski / Rzepin (i dalej do Niemiec), z możliwością połączenia z relacjami wychodzącymi z CPK w innych kierunkach:
a) po ciągu nr 3 w kierunku Białegostoku i jako pociągi międzynarodowe na Litwę i dalej,
b) po ciągu nr 4 w kierunku Terespola i jako pociągi międzynarodowe na Białoruś,
c) po ciągu nr 5 w kierunku Lublina, Zamościa i jako pociągi międzynarodowe na Ukrainę,
d) po ciągu nr 6 w kierunku Rzeszowa i rejonu Bieszczad,
e) po ciągu nr 7 w kierunku Kielc, Tarnowa i Nowego Sącza,

2) CPK – Łódź – Wrocław i dalej w kierunku Wałbrzycha i Jeleniej Góry lub po nowej linii KDP do Pragi, z możliwością połączenia z relacjami wychodzącymi z CPK w kierunku północnej i wschodniej Polski analogicznie jak w p. 1),

3) Warszawa – CPK – Łódź – Kalisz – Ostrów Wielkopolski – Leszno – Zielona Góra, z możliwością wydłużenia ich jak relacji opisanych w p. 1),

4) CPK–WMŚ – Kraków – Zakopane, z możliwością wydłużenia ich w kierunkach północnych i zachodnich jak relacji opisanych w p. 1),

5) międzynarodowych z Warszawy (lub połączonych z relacjami na zachód, północ i wschód kraju opisanymi w p. 1)) przez CPK – WMŚ – Katowice – Jastrzębie-Zdrój do Czech i dalej na Słowację, Węgry i do Austrii,

6) Szczecin – Poznań – Łódź –Idzikowice / Opoczno – WMŚ – Kraków / Katowice,

7) Praga (Czechy) – Wałbrzych – Wrocław – Poznań – Szczecin.


Linie te mogą być również wykorzystywane przez relacje o charakterze regionalnym, np.:

1) Wrocław – Świdnica – Wałbrzych – Jelenia Góra / Kamienna Góra,
2) Poznań – Kalisz – Sieradz,
3) Skierniewice / Łowicz – Łódź – Sieradz.

Twórcy projektu przypominają, że przedstawiony schemat połączeń ma charakter poglądowy, a jego docelowy kształt będzie ustalany w przyszłości przez przewoźników oraz organizatorów transportu.

Na ciąg nr 9 składają się następujące linie kolejowe istniejące oraz nowe, ujęte w wykazie linii kolejowych o znaczeniu państwowym. Nasza część wygląda tak:

1) nowa linia nr 85, odcinek Warszawa Zachodnia – CPK – Łódź Widzew,
2) istniejąca linia nr 458, odcinek Łódź Widzew – Łódź Fabryczna (po zakończeniu budowy linii z pkt. 1) włączona zostanie w linię nr 85),
3) nowa linia nr 85, odcinek Łódź Fabryczna – Poznań Starołęka.

Odgałęzienie do Wrocławia i granicy Polska/Czechy:

4) nowa linia nr 87 Sieradz Północny – Wieruszów,
5) istniejąca linia nr 181, odcinek Wieruszów – Poniatowice,
6) nowa linia nr 86 Poniatowice – Czernica Wrocławska,
7) istniejąca linia nr 277, odcinek Czernica Wrocławska – Wrocław Brochów,
8) istniejąca linia nr 132, odcinek Wrocław Brochów – Wrocław Główny,
9) istniejąca linia nr 271, odcinek Wrocław Główny – Wrocław Grabiszyn,
10) istniejąca linia nr 761 Wrocław Grabiszyn – Wrocław Świebodzki WSB,
11) istniejąca linia nr 274, odcinek Wrocław Świebodzki WSB – Żarów,
12) nowa linia nr 267 Żarów – Bolesławice Świdnickie,
13) istniejąca linia nr 137, odcinek Bolesławice Świdnickie – Świdnica Miasto,
14) nowa linia nr 268 Świdnica Miasto – Sędzisław,
15) istniejąca linia nr 299 Kamienna Góra – Sędzisław,
16) istniejąca linia nr 298 Kamienna Góra – Lubawka (granica).


Nasz odcinek będzie powodował problemy:

W odniesieniu do fragmentu ciągu na południowy zachód od Wrocławia uznano, że ze względu na skomplikowane ukształtowanie terenu w korytarzu ujętym w SZRT do 2030 r. (przejście przez Góry Wałbrzyskie i Pasmo Lesistej Gór Kamiennych) oraz znaczny wymagany zgodnie z zapisami Koncepcji... zakres modernizacji linii 298 i 299, położonych w trudnym terenie górskim (p. 15) i 16)) zaproponowano podjęcie działań przygotowawczych (w pierwszej kolejności opracowanie propozycji przebiegu) zmodyfikowanego korytarza od rejonu Wałbrzycha do granicy państwa. Przebieg na południowy zachód od Wałbrzycha jest determinowany trudnym ukształtowaniem terenu, a trasowanie do Sędzisławia po przebiegu niezbędnym dla uzyskania założonych wysokich prędkości maksymalnych wymaga przejścia przez teren bardzo zróżnicowany wysokościowo. Zaproponowano zatem korytarz umożliwiający na dalszych etapach projektowania linii ominięcie najwyższych partii Gór Wałbrzyskich.


Jak wałbrzyszanie będą korzystać z nowej linii?

Twórcy projektu uznali że: mając na uwadze potencjał demograficzny w korytarzu nowej linii uznano, że ze względu na znaczenie ośrodka, jakim jest Świdnica, zasadne będzie jej pełne włączenie w sieć szybkich połączeń kolejowych. Umożliwią one korzystanie mieszkańcom miasta i okolic z pociągów dalekobieżnych, w tym międzynarodowych, a ponadto budowane i modernizowane odcinki istotnie skrócą czas dojazdu do Wrocławia. Szczególnie istotne jest tu uwzględnienie możliwości budowy nowej linii od Żarowa, pozwalającej na przejazd bez zmiany kierunku w Jaworzynie Śląskiej.

Przyjęto, że korytarz obejmie także stosunkowo krótki odcinek istniejącej linii nr 137 (pkt. 13)), która może wymagać budowy w nowym przebiegu w celu uzyskania wymaganych parametrów lub dobudowy dodatkowej pary torów celem zapewnienia wymaganej przepustowości (po linii nr 137 przewidywany jest znaczny ruch pociągów towarowych). W związku z tym zaproponowano korytarz nowych linii obejmujący cały odcinek Żarów – Świdnica Miasto – Wałbrzych – granica państwa. Wynikiem opisanych analiz jest uwzględnienie w dokumencie zmodyfikowanych przebiegów: pkt. 12 –13) nowa linia 267 Żarów – Świdnica Miasto, pkt. 14 –16) nowa linia 268 Świdnica Miasto – granica państwa. Wygląda to tak (trzy warianty linii zaznaczono na pomarańczowo, niebiesko i zielono:
Korytarz linii nr 267 i 268 miałby się odgałęziać od istniejącej linii kolejowej nr 274 (Wrocław – Jelenia Góra – Zgorzelec) w sąsiedztwie Żarowa. Potem miałby biec na południowy zachód przez Świdnicę, a dalej przez Witoszów Dolny i Górny oraz Mokrzeszów w rejon Wałbrzycha i Świebodzic. Tu według mapy nowa linia odbijałaby ze stacji Wałbrzych Szczawienko po trasie nieużywanej linii 291, ale rozstawałaby się z nią po kilku kilometrach, następnie mijałaby Jabłów z lewej lub prawej strony w zależności od wariantu (zbliżając się do istniejącej już wtedy drogi ekspresowej S3), a potem obok Czarnego Boru lub obok Borówna zmierzałaby na południe do granicy polsko-czeskiej w okolicach Lubawki i Chełmska Śląskiego (włączenie w nową linię kolei dużych prędkości przewidywaną do budowy w kierunku Pragi). O tym projekcie pisaliśmy już: BĘDZIE NOWY DWORZEC KOLEJOWY - WAŁBRZYCH PÓŁNOCNY?

Tak wyglądamy na tabeli prędkości połączenia:Czytaj też:
DRGNĘŁO W SPRAWIE PRZEJĘCIA LINII KOLEJOWYCH. WAŁBRZYSKIEJ RÓWNIEŻ
TRASA KOLEJOWA 291 PODZAMCZE - BIAŁY KAMIEŃ - JEST PRZEŁOM? (FOTO)
MARSZAŁEK PRZEJMIE NIEUŻYTKOWANE LINIE KOLEJOWE. NASZĄ TEŻ?

STACJA WAŁBRZYCH SZCZAWIENKO JAKO CENTRUM ELEKTRYFIKACJI KOLEI (FOTO)
BĘDZIE NOWY DWORZEC KOLEJOWY - WAŁBRZYCH PÓŁNOCNY?
BOGUSZÓW-BIAŁY KAMIEŃ: JEDZIEMY KOLEJĄ POD CHEŁMCEM? (FOTO)


Opr. MS
Foto użyczone: PKP Intercity
Mapy: Centralny Port Komunikacyjny cpk.pl