Jedna droga mimo zapowiedzi pozostała otwarta, a druga została zamknięta.