Kolejny obiekt po dawnej szkole zyskał nowe zastosowanie i znów będą biegać po nim dzieci.