Samorząd województwa przekaże gminom, ośrodkom kultury oraz bibliotekom dotacje na budowę, przebudowę lub wyposażenie świetlic i domów kultury. W sumie zostaną zrealizowane 54 zadania. W naszym powiecie powstaną lub wyremontują się cztery takie miejsca.


Marszałek Cezary Przybylski wraz z wicemarszałkiem Marcinem Gwoździem przekazali promesy i podpisali umowy z beneficjentami z Dolnego Śląska. Dzięki wsparciu finansowemu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dolnośląskie obiekty pełniące funkcje kulturalne, których organizatorem są jednostki samorządu terytorialnego, odzyskają blask i będą dostępne dla mieszkańców, także tych z niepełnosprawnościami – zaznacza Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego.

Dofinansowanych zostanie 38 zadań dotyczących budowy i wyposażania, 14 z zakresu przebudowy oraz 2 z zakresu wyposażenia na łączną kwotę 30 mln zł.

Dzięki tym pieniądzom zostaną gruntownie wyremontowane bądź powstaną całkiem nowe świetlice, biblioteki i inne ośrodki kultury. Inwestowanie w obiekty pełniące funkcje kulturalne na obszarach wiejskich są bardzo potrzebne, widać to po dużym zainteresowaniu lokalnych samorządowców – mówi wicemarszałek Marcin Gwóźdź.


W sumie pozytywną weryfikację formalną i merytoryczną przeszło 79 wniosków, które ujęte zostały na liście rankingowej przyjętej przez zarząd województwa. W przypadku uzyskania oszczędności (np. po rozstrzygnięciu postępowań przetargowych) lub zwiększenia dostępnego dla województwa limitu środków z podmiotami z pozycji od 55 do 79 na liście rankingowej będą zawierane umowy w kolejności wynikającej z tej listy.

Dofinansowanie z PROW mogło obejmować obszar należący do gmin wiejskich lub gmin miejsko-wiejskich, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5000 mieszkańców lub gmin miejskich z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5000 mieszkańców.Lista beneficjentów z naszego powiatu:

Gmina Czarny Bór: Wyposażenie świetlicy wiejskiej "Nad Grzędzkim Potokiem", kwota 296 445 zł

W Grzędach ruszyła budowa świetlicy z zapleczem socjalnobiurowym, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Nowy obiekt będzie budynkiem wolnostojącym parterowym, z nieużytkowym poddaszem, bez piwnicy i zostanie przykryty dachem dwuspadowym z nadbudowanym daszkiem nad wejściem głównym. Budynek wyposażony zostanie w instalację elektryczną i wodociągową oraz przydomową biologiczną oczyszczalnię ścieków. Będzie ogrzewany za pomocą gruntowej pompy ciepła. Ciepła woda popłynie za sprawą elektrycznego podgrzewacza. Zakończenie prac budowlanych planowane jest na połowę 2019 roku. Koszt inwestycji to prawie 2 mln zł, a dzięki dotacji nowa świetlica zyska wyposażenie.


Gmina Głuszyca: Odnowa wsi poprzez przebudowę świetlicy wiejskiej na terenie Gminy Głuszyca, kwota 333 312 zł

Otrzymane środki zostaną przeznaczone na kontynuację remontu świetlicy w Głuszycy Górnej. W poprzednich latach wyremontowano tam już kilka pomieszczeń, w tym tak zwaną "małą salę", a teraz będzie odnowiona biblioteka.


Gmina Stare Bogaczowice Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Cieszów na działce nr 175/1, kwota 500 000 zł

Budynek będzie podobny do innych obiektów tego typu wznoszonych na terenie gminy (wcześniej wybudowano je w Chwaliszowie i Strudze), z tym, że dodatkowo zostanie wyposażony w instalację fotowoltaiczną. Będzie budynkiem wolnostojącym, parterowym, niepodpiwniczonym, przekrytym dachem dwuspadowym o powierzchni pomieszczeń - 314,5 m2, w tym nieużytkowe poddasze 92,80m2. Obiekt będzie miał centralne ogrzewanie z pompą ciepła. 


Gmina Walim: Modernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej zlokalizowanej przy ul. Głównej 10 w Zagórzu Śląskim w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" - kwota 412 543 zł

Dotąd wyremontowano obiekty w Walimiu, Jugowicach i w Dziećmorowicach. Teraz przyszedł czas na świetlicę w  Zagórzu Śląskim. To miejsce spotkań wielu społeczności - pasjonatów górskiej jazdy rowerowej Sowie Team, rady sołeckiej, wielbicieli książek, którzy korzystają z punktu bibliotecznego, a od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych, pod nadzorem animatora, prowadzone są zajęcia dla dzieci i młodzieży. Za uzyskaną dotację będzie wykonany remont w zakresie: przebudowy zaplecza kuchennego, wymiany instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej, wykonanie nowej elewacji z dociepleniem, wymiana stolarki okiennej i drzwi, wykonanie nowej kotłowni i instalacji c.o. oraz wykonanie wentylacji mechanicznej. Na zewnątrz obiektu pojawi się bezobsługowa toaleta, dostępna całą dobę, przystosowana dla osób niepełnosprawnych. 

Czytaj też:
DWA BUDYNKI ROSNĄ Z DNIA NA DZIEŃ (FOTO)

Opr. MS
Foto użyczone: urząd gminy Stare Bogaczowice