Tym razem nie ma powszechnego zamknięcia, ale poszczególne placówki różnego rodzaju wprowadzają ograniczenia w dostępie do siebie. Prezentujemy listę ostatnich zmian.


Nie odwiedzimy ZDKiUM

Komunikat:

W ZWIĄZKU Z OGŁOSZONYM ZAGROŻENIEM EPIDEMICZNYM OD 29.10.2020 R. DO ODWOŁANIA
WPROWADZA SIĘ OGRANICZENIA W PRACY ZARZĄDU DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA W WAŁBRZYCHU. WSZELKIE SPRAWY PROSIMY ZAŁATWIAĆ DROGĄ TELEFONICZNĄ LUB ELEKTRONICZNĄ!
 
Nr telefonu do sekretariatu: (74) 64 14 400
Adres e-mail: sekretariat@zdkium.walbrzych.pl
Pozostałe telefony do działów ZDKiUM:
• DZIAŁ DROGOWY – (74) 64 14 409; (74) 64 14 413;
• DZIAŁ DROGOWY – ZAJĘCIE PASA - (74) 64 14 424 
• DZIAŁ KOMUNIKACJI - (74) 64 14 416; (74) 64 14 444
• DZIAŁ UTRZYMANIA MIASTA - (74) 64 14 414; (74) 64 14 415
• DZIAŁ KSIĘGOWO-FINANSOWY - (74) 64 14 407; (74) 64 14 406
• STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA - (74) 64 14 419
 
TELEFON KONTAKTOWY DLA POCZTY I KURIERÓW
(74) 64 14 405; (74) 64 14 427.


Nie pojedziemy do sanatorium


Klientów posiadających zawiadomienie o skierowaniu na rehabilitację leczniczą ZUS, które miało rozpocząć się po 24 października 2020 roku, ZUS prosi, by nie jechali do sanatorium, tylko pozostali w domu.

- Skierowanie do ośrodka rehabilitacyjnego będzie mogło być zrealizowane w późniejszym terminie. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu, który ubezpieczony ma w zawiadomieniu o skierowaniu na rehabilitację  – Informuje Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Wyjazdy są wstrzymane do odwołania. Po ich wznowieniu osoby uprawnione z orzeczoną potrzebą rehabilitacji będą mogły skorzystać z wyjazdu na turnus rehabilitacyjny.

- Jest jeden wyjątek, mianowicie przepisy rozporządzenia wstrzymującego wyjazdy do sanatoriów ze skierowaniem z ZUS dają możliwość prowadzenia rehabilitacji w przypadku urazów narządu ruchu, w których jej zaprzestanie grozi poważnym pogorszeniem stanu zdrowia pacjenta. Dotyczy to prowadzonej przez ZUS wczesnej rehabilitacji powypadkowej dla osób, które podczas wypadku, w szczególności wypadku przy pracy, doznały urazu narządu ruchu – wyjaśnia rzeczniczka.


U tych osób, które zakończyły leczenie szpitalne w oddziale urazowo-ortopedycznym, ale wymagają kontynuacji leczenia usprawniającego jak najwcześniejsze rozpoczęcie rehabilitacji lecznicze jest bardzo ważne, gdyż czas rozpoczęcia rehabilitacji ma kardynalne znaczenie, a zaprzestanie leczenia rehabilitacyjnego w tej grupie pacjentów może skutkować nie tylko poważnym pogorszeniem stanu ich zdrowia ale i zaprzepaszczeniem efektów leczenia operacyjnego, a tym samym opóźnić lub uniemożliwić pacjentom powrót do aktywności zawodowej i społecznej.

Na razie oddział ZUS w Wałbrzychu działa bez zmian (w związku z pandemią zamykane są pojedyncze oddziały w kraju), ale zachęca do kontaktu zdalnego: można rezerwować wizytę online w ZUS – wystarczy mieć komputer z kamerą i mikrofonem lub smartfon. E-wizyta, czyli wideorozmowa z ekspertem z ZUS to nowa e-usługa, dzięki której można załatwić sprawę z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie, bez wychodzenia z domu,
co dzisiaj w czasie ograniczeń związanych z epidemią jest szczególnie ważne zarówno dla pracowników jak i klientów ZUS.


Nie wybierzemy samodzielnie książek z bibliotecznego regału

- W związku z nasilającą się sytuacją epidemiczną, mając na uwagę troskę o zdrowie naszych Użytkowników i Pracowników, wprowadzamy od 26 października obostrzenia - informuje Biblioteka pod Atlantami.

A mianowicie chodzi o:
- brak wolnego dostępu do zbiorów,
- krótkie, kilkuminutowe przerwy na dezynfekcję działów udostępniania,
- działy udostępniania będą nieczynne w soboty (od listopada).


Nie załatwimy spraw bezpośrednio w NFZ

Od 26 października 2020 r. do odwołania wprowadzono tu ograniczenia w bezpośrednich kontaktach w salach obsługi klientów:

we Wrocławiu ul. Jana Władysława Dawida 2
Delegaturze w Jeleniej Górze
ul. Wolności 18, 58-500 Jelenia Góra
Delegaturze w Legnicy
ul. Jana Pawła II 7, 59-220 Legnica
Delegaturze w Wałbrzychu
ul. Tadeusza Kościuszki 1-3, 58-300 Wałbrzych
Punkcie Obsługi w Kłodzku
ul. Grunwaldzka 1B, 57-300 Kłodzko
Punkcie Obsługi w Głogowie
ul. Sikorskiego 21, 67-200 Głogów.


Od 26 października do odwołania zawieszona zostaje realizacja usług: potwierdzania profilu zaufanego (PZ).

Uwaga! Obsługa może dotyczyć tylko pilnych zleceń na wyroby medyczne, po wcześniejszym uzgodnieniu, pod numerami telefonów przeznaczonymi wyłącznie do tego celu:
Wrocław tel. 71 79-79-192
Jelenia Góra tel. 75 64 58 707,
Legnica tel. 76 72 93 126,127
Wałbrzych tel. 74 66 43 120 lub 74 66 43 106
Kłodzko tel. 74 640 19 99
Głogów tel.  76 7272530.


Zarejestrujemy się poza urzędem

W związku ze zwiększoną zachorowalnością na COVID-19 oraz dla zapewnienia większego bezpieczeństwa zarówno dla osób rejestrujących się, jak i pracowników, Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu informuje, że rejestracja osób bezrobotnych odbywa się w dwojaki sposób:

- elektronicznie przez serwis praca.gov.pl z użyciem profilu zaufanego (ePuap) lub certyfikatu kwalifikowanego,

- przez pobranie z urzędu pakietu do rejestracji, zawierającego dokumenty, które należy wypełnić w domu i złożyć w kancelarii lub odesłać pocztą.

W przypadku pobrania pakietu do rejestracji, należy starannie wypełnić i własnoręcznie podpisać wszystkie oświadczenia oraz kartę rejestracyjną. W celu ułatwienia kontaktu i wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości pracownicy proszą o podanie numeru telefonu lub o kontakt telefoniczny:

pokój nr 1 tel. 74 8407303

pokój nr 2 tel. 74 8407345.

W związku z rozprzestrzenianiem się na terytorium Polski koronawirusa, wywołującego chorobę COVID – 19 oraz sytuacją epidemiczną w gminie Mieroszów, Oddział zamiejscowy Powiatowego Urzędu Pracy znajdujący się w Mieroszowie zawiesza osobistą obsługę klientów do odwołania. Obsługa klientów oddziału w Mieroszowie odbywać się będzie wyłącznie drogą telefoniczną, mailową lub za pomocą usług elektronicznych. Kontakt osobisty możliwy będzie jedynie w uzasadnionych przypadkach, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu wizyty z pracownikiem urzędu. Korespondencja kierowana do oddziału w Mieroszowie przyjmowana będzie drogą mailową, za pośrednictwem poczty lub poprzez platformę e-PUAP.

Dane kontaktowe do Oddziału zamiejscowego w Mieroszowie:

telefon nr 74 84 58 999
adres e-mail: kancelaria@urzadpracy.pl

Nie pójdziemy na spacer z psem ze schroniska

W związku z rozszerzającą się pandemią koronawirusa i coraz większą liczbą zachorowań na COVID-19, od 26 października 2020 r. do odwołania całkowicie zawieszone zostają odwiedziny i spacery w Schronisku dla Zwierząt w Wałbrzychu.
Placówka jest całkowicie zamknięta, a wszystkie zwierzęta są codziennie doglądane, karmione i leczone przez pracowników. Adopcje trwają nadal. Do odwołania żadne psy nie będą wydawane na spacery, poza spacerami zapoznawczymi przed adopcją. Osoby zainteresowane adopcją zwierząt lub chcące załatwić inną sprawę, proszone są w pierwszej kolejności o kontakt telefoniczny lub mailowy i umówienie tą drogą potrzebnych szczegółów.


Nie odstawimy odpadów

Od 26.10.2020 r. do odwołania, ze względu na zaistniałą sytuacje epidemiologiczną w kraju, zamknięte zostaną wszystkie PSZOK-i obsługiwane przez Sanikom. Decyzja dotyczy PSZOK-ów w: Lubawce, Kamiennej Górze, Jaworze, Lwówku Śląskim, Boguszowie Gorcach i Mieroszowie. W związku z powyższym prosimy o nie gromadzenie, w miarę możliwości, w najbliższym czasie odpadów wielkogabarytowych.
Odpady komunalne odbierane będą nadal zgodnie z obowiązującymi harmonogramami.

Na razie nie ma sygnałów, żeby zamykały się PSZOK-i wałbrzyskie, które działały bez przerwy także podczas pierwszej fali pandemii.


Informacja z Głuszycy:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuszycy informuje, że w związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce dotyczącą rozprzestrzeniania się koronwirusa SARS-Cov-2, na podstawie Zarządzenia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuszycy od 26 października do odwołania zawiesza się w Ośrodku bezpośrednią obsługę klientów.

Kontakt z Ośrodkiem odbywa się jedynie drogą telefoniczną, mailową lub za pośrednictwem usług elektronicznych. W wyjątkowych sytuacjach bezpośredni kontakt z Ośrodkiem możliwy jest po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym i z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Również Urząd Miejski w Głuszycy zawiesza osobistą obsługę interesantów do odwołania. Kontakt z urzędem odbywa się jedynie drogą telefoniczną, mailową lub za pośrednictwem usług elektronicznych.

Po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym bezpośrednia obsługa interesantów możliwa jest jedynie w zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych, sporządzania aktów zgonu, bieżącej rejestracji aktów urodzenia, pochówku zmarłych, wpisów do ewidencji działalności gospodarczej. Zgłoszenia wizyt bezpośrednich można dokonywać pod numerami telefonów:

• Dowody Osobiste i Ewidencja Ludności – tel. 88 66 748
• Urząd Stanu Cywilnego – 74 88 66 744
• Obsługa przedsiębiorców – 74 88 66 763
• Dział świadczeń rodzinnych – 74 88 66 741 lub 761
• Zarządzanie cmentarzem komunalnym – 74 88 66 770
• Administracja architektoniczno-budowlana – 74 88 66 764

W innych sprawach możliwy kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod numerem 74 84 59 479 lub wiadomość na adres bok@gluszyca.pl.Czytaj też: