Na stacji Jedlina Górna i w tunelu pod Wołowcem praca wre. Do kiedy potrwa i do kiedy pasażerowie będą z Wałbrzycha Głównego do stacji Głuszyca jeździć autobusami?


Ponad 12 mln zł przeznaczyły PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na usprawnienie podróży i przewozu towarów na trasie Wałbrzych – Kłodzko. To kolejne prace na malowniczej trasie przez Góry Wałbrzyskie. Roboty wykonywane są m.in. w najdłuższym tunelu pod Małym Wołowcem i na moście koło Ludwikowic Kłodzkich.Jak informuje rzecznik PKP PLK, Mirosław Siemieniec, roboty na trasie Wałbrzych Główny – Kłodzko maja zapewnić sprawne podróże i przewóz towarów – m.in. wywóz kruszyw z dolnośląskich kopalni. Ich efektem będzie likwidacja ograniczeń prędkości. Od sierpnia pomiędzy Głuszycą a Wałbrzychem Głównym wymieniane są m.in. podkłady i szyny. Przewidziano wymianę ponad 3,5 tys. podkładów i montaż bezstykowego toru. Prac obejmują m.in. odcinek 1,6 km. w tunelu pod masywem Małego Wołowca.- Zakres prac został dodatkowo rozszerzony o zabezpieczenie tunelu. Poza robotami wewnątrz obiektu przebudowane zostaną też sklepienia przy wylotach tunelu - mówi Mirosław Siemieniec.
Prace planowane są do końca listopada. Ich wartość to ok. 6,9 mln zł. Na czas robót na odcinku Wałbrzych Gł. - Głuszyca jest zapewniona zastępcza komunikacja autobusowa.- Na odcinku Ludwikowice Kłodzkie – Świerki Dolne, przeprowadzany jest także remont mostu kolejowego nad rzeką Włodzicą i drogą wojewódzką nr 381. Odnawiane i zabezpieczane są filary i przyczółki mostu. W tym roku przewidziano prace za ok. 5,5 mln zł. W następnej fazie odnowiona zostanie kratownica – metalowa konstrukcja przeprawy. Roboty nie zatrzymają pociągów, gdyż na tym odcinku linia jest dwutorowa i będzie zachowana przejezdność - mówi rzecznik.


W ubiegłym latach na  linii kolejowej z Kłodzka do Wałbrzycha przeprowadzono remont wiaduktu nad ul. Niepodległości (nieopodal stacji Wałbrzych Gł.) i dwóch mostów - w Głuszycy i Ludwikowicach Kłodzkich. Stalowe konstrukcje zostały oczyszczone, zabezpieczone  i pomalowane. Wymieniono także podkłady na obiektach, naprawiono pomosty inspekcyjne i barierki. Wartość prac na trzech obiektach wyniosła 11,5 mln zł. W roku 2017 przeprowadzono naprawę toru na szlaku Kłodzko - Ścinawka Średnia. Wymieniono wymienione zużyte podkłady i ponad 5 km szyn. Prędkość pociągów, dzięki likwidacji ograniczeń, wzrosła do 100 km/godz.


Opr. MS
Foto: JK