Czytelnicy nadesłali nam zdjęcia słupa dymu, rezultatu pożaru budynków po dawnych zakładach przemysłowych na ul. Ludowej. Dziękujemy!