Urząd Miejski pomoże osobom z trudnościami w dotarciu do punktów szczepień. W tym celu działa specjalny numer telefonu dla osób zakwalifikowanych przez POZ-y do transportu.Bardzo chciałbym, aby nasze codzienne życie wróciło wreszcie do normy. Byśmy mogli bezpiecznie pracować, odpoczywać, spotykać się. Dlatego proszę naszych seniorów, aby zaszczepili się, a do młodszych mieszkańców także ma prośbę: umożliwcie zaszczepienie się waszym rodzicom, dziadkom, bliskim. Pomóżcie w zapisaniu się do przychodni i w transporcie – mówi prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej.

Urząd Miejski pomoże osobom z trudnościami w dotarciu do punktów szczepień. W tym celu działa specjalny numer telefonu dla osób zakwalifikowanych przez POZ-y do transportu +74 664 09 09, czynny od pon. do piątku w godz. 8.00-15.00.Transport miejski do punktów szczepie
ń

Miasto wzięło na siebie odpowiedzialność za transportowanie do punktów szczepień osób z niepełnosprawnościami o stopniu znacznym oraz seniorów w wieku 70+, którym rodzina lub bliscy nie mogą z przyczyn losowych zapewnić transportu (dotyczy to osób samodzielnie poruszających się i nie wymagających specjalistycznej opieki).

W pierwszej kolejności dostęp do szczepień zapewniają POZ-ty, czyli punkty Podstawowej Opieki Zdrowotnej, które organizują transport sanitarny lub wizytę wyjazdową ze szczepieniem. Natomiast punkty szczepień przekazują do nas listy zarejestrowanych pacjentów, którzy zgłosili potrzebę skorzystania z transportu organizowanego przez Miasto. W tym celu przygotowano specjalny numer telefonu +74 664 09 09, czynny od pon. do piątku w godz. 8.00-15.00, pod którym będą czuwały osoby odpowiedzialne za koordynację dojazdu.

Zgodnie z wytycznymi, za weryfikację uprawnień pacjenta do skorzystania z transportu organizowanego przez gminę oraz odebranie zgody na przetwarzanie danych osobowych odpowiada punkt szczepień.

+74 664 09 09 – numer przeznaczony do koordynacji transportu osób uprawnionych na terenie miasta.Szczegó
łowe zasady transportu

Zgodnie z  wytycznymi administracji rządowej, dostęp do punktu szczepień dla pacjentów mających trudności w dostępie do programu, w pierwszej kolejności organizuje punkt szczepień, poprzez:

  • zapewnienie transportu osobom, które ze względów zdrowotnych wymagają użycia transportu sanitarnego

  • lub wykonanie szczepienia przez zespół wyjazdowy z dojazdem do pacjenta.

Do przejazdów organizowanych przez Miasto uprawnione są osoby spełniające następujące kryteria:

  • osoby niepełnosprawne, posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym, o kodzie 05-R lub 10-N, albo odpowiednio I grupę w związku z w/w schorzeniami,

  • osoby w wieku 70 lat i więcej (70+), mające obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień najbliższego miejscu zamieszkania – nie mające możliwości dotarcia do punktu szczepień bez udziału transportu gminnego, a posiadające możliwość samodzielnego poruszania się po powierzchniach płaskich oraz wchodzenia i schodzenia po schodach, którym rodzina lub bliscy z przyczyn losowych nie mogą zapewnić pomocy w dotarciu do punktu szczepień.

Pacjent zakwalifikowany przez punkt szczepień do organizacji przewozu przez Gminę Wałbrzych nie może wymagać podczas przewozu zapewnienia przez przewoźnika specjalistycznej opieki (opiekuna lub pielęgniarki). W przypadku osoby posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności istnieje także możliwość zapewnienia przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu asystenta osoby niepełnosprawnej. Przy czym potrzeba przyznania usługi asystenta musi zostać zgłoszona wraz ze zgłoszeniem zapotrzebowania na transport.


O szczepieniach przeciw COVID-19 pisaliśmy:
WAŁBRZYCH SZCZEPIENIA: PROBLEMY, HALE SPORTOWE, OCHOTNICY
OD 15 STYCZNIA REJESTRACJA NA SZCZEPIENIA DLA OSÓB 80+
Szczepienia przeciw COVID-19: Gdzie w Wałbrzychu i powiecie? [LISTA]

RUSZYŁY ZAPISY SENIORÓW PO 80-TCE
ZASZCZEPIMY CHOĆBY DZIŚ, TYLKO ZAPŁAĆ - PROPONOWALI...


Nasz codzienny raport dotyczący pandemii w naszym mieście i powiecie:
KORONAWIRUS WAŁBRZYCH I POWIAT: 17 STYCZNIA: JAKIE STATYSTYKI (AKTUALIZACJA)

oprac. ELW
fot. ilustracyjne