Co się może zmienić w dzielnicy Poniatów i co ma z tym wspólnego Szymon Hołownia?


Zniknął w 2004

Koło Powiatu Wałbrzyskiego Stowarzyszenia Polska 2050 (ruch Szymona Hołowni) zwróciło się do rady miejskiej Wałbrzycha z petycją o podjęcie uchwały w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej gminy Wałbrzych o nazwie Wspólnota Samorządowa Poniatów i nadanie jej statutu.

Jak pisaliśmy kilka lat temu, Wałbrzych czeka na ponowny podział na dzielnice (WAŁBRZYCH - MIASTO BEZ DZIELNIC). Obecnie jest podzielony na 11 tak zwanych jednostek pomocniczych i rzeczywiście na liście brak Poniatowa:

1. Biały Kamień, Konradów
2. Lubiechów
3. Nowe Miasto
4. Piaskowa Góra
5. Podgórze, Nowy i Stary Glinik
6. Podzamcze
7. Rusinowa, Kozice
8. Sobięcin, Gaj
9. Stary Zdrój
10. Szczawienko, Książ
11. Śródmieście.

Kiedyś jednak była taka wspólnota - figurowała na liście jednostek pomocniczych miasta jeszcze w roku 2004. Od 29 grudnia 2004 roku Wałbrzych jest podzielony na 11 jednostek pomocniczych gminy, w których znajdują się Wspólnoty Samorządowe. Między nimi z mniej ludnych dzielnic jest na przykład Lubiechów, ale nie ma wydzielonych takich historycznych dzielnic, jak Książ, Konradów, Glinik Stary i Nowy, Kozice czy Gaj, połączony z Sobięcinem. I nie ma Poniatowa. W ogóle.
12 lutego 2009 roku ponownie został przegłosowany szereg uchwał rady miejskiej Wałbrzycha w sprawie utworzenia jednostek pomocniczej gminy i nadania statutów tym jednostkom ze zmianami. Poniatów nie wrócił jednak na listę, choć w granicach administracyjnych Wałbrzycha jest od 1 stycznia 1951 roku.


Powróci dzięki ruchowi Szymona Hołowni?

Teraz, w petycji z 12 lutego 2021 czytamy, że nawiązuje ona do interpelacji radnego Krzysztofa Kalinowskiego z 18 lutego 2019 roku, w której prosi on o rozważenie utworzenia RWS Poniatów w czasie wyborów do Rad Wspólnot Samorządowych w 2021 roku. Jak uzasadniał radny, utworzenie takiej rady pomoże w integracji mieszkańców dzielnicy i w tworzeniu wielu inicjatyw dzielnicowych, szczególnie w przypadku realizacji projektów budżetu obywatelskiego. W marcu 2019 radny otrzymał odpowiedź z Biura Organizacyjnego Urzędu Miejskiego - kierownik biura poinformowała go, że również dostrzega taką potrzebę i że przed kolejnymi wyborami do RWS-ów zostaną podjęte stosowne działania zmierzające do utworzenia tej rady.

A teraz, jak czytamy w petycji: Stowarzyszenie Polska 2050 zgadza się z argumentami przytoczonymi we wspomnianej interpelacji. [...] W imieniu Stowarzyszenia Polska 2050 zwracamy się z prośbą o utworzenie Wspólnoty Samorządowej w dzielnicy Poniatów - jedynej dzielnicy Wałbrzycha, w której taka jednostka organizacyjna gminy nie istnieje. Niniejszą petycję składamy w interesie publicznym mieszkańców dzielnicy Poniatów w Wałbrzychu. Inicjatywa niewątpliwie cenna, za warte odnotowania może być uznane jednomyślne stanowisko całej partii politycznej w tej sprawie, ważnej przecież dla mieszkańców naszego miasta i Poniatowa, ale trochę mniej ważnej w skali całego kraju...

Podobnie ciekawa historia wiązała się z podziałem naszego miasta na jednostki urbanizacyjne (nie związane z podziałem na dzielnice, bo podział miasta na dzielnice ma u nas charakter zwyczajowy) - kilka lat temu po dłuższej przerwie zaczęła znowu istnieć jednostka urbanizacyjna Stary Zdrój (STARY ZDRÓJ ISTNIEJE OD... DWÓCH LAT).

Przypominamy - Szymon Hołownia w Wałbrzychu: Szymon Hołownia w Wałbrzychu: Uchwała Stop Plastik wróciła


O dzielnicy Poniatów pisaliśmy:
PONIATÓW: NOWA ULICA I DROGA DOJAZDOWA DO CMENTARZA (FOTO)
SZCZAWIENKO, PONIATÓW: NOWE MARKETY SPOŻYWCZE JUŻ SPORE (FOTO)
WAŁBRZYCH: NOWA DROGA I MIEJSCA PARKINGOWE - GDZIE?
PONIATÓW: FIRMA Z BIAŁEGO KAMIENIA ZBUDUJE TU DUŻĄ HALĘ (FOTO)
WAŁBRZYCH: MA U NAS POWSTAĆ ELEKTROWNIA SŁONECZNA. GDZIE?
PONIATÓW: NOWY ŻŁOBEK DZIAŁA, CZEKA NA DZIECI I PRACOWNIKÓW (FOTO)
PREZYDENT NA PONIATOWIE - CO Z TĄ KANALIZACJĄ I WODĄ? (FOTO)


Opr. i foto: Magdalena Sakowska