Zbliża się ważny dzień dla tej ulicy, jednej z najdziwniejszych w naszym mieście. Znajdują się przy niej obiekty strategiczne - siedziba straży pożarnej, urzędu pracy, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Urząd Celny, ośrodek MOPS-u, technikum "Mechanik", szkoła specjalna. I dużo zakładów pracy, wraz z nowym. Tymczasem wyjątkowo trudno zaplanować remont tej arterii i dogodnego skrótu z Podzamcza do Szczawienka. Dlaczego?


Przetarg ogłoszony

O planach zmian na tej ulicy pisaliśmy: Wałbrzych: Ulica Ogrodowa - jest inwestor, będzie przebudowa. Podczas sesji Rady Miejskiej 25 marca 2021 padła deklaracja, że w najbliższych miesiącach miasto uruchomi proces projektowania przebudowy ulicy. I rzeczywiście, 20 lipca miasto ogłosiło przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Przebudowa ulicy Ogrodowej”. Przedmiotem zamówienia jest "wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę/ZRID lub zgłoszeniem wykonania robót budowlanych, służącej do opisu zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych".

Potencjalni wykonawcy mogą się zgłaszać do 28 lipca. Na wykonanie dokumentacji wyłoniona firma będzie miała 10 miesięcy od dnia podpisania umowy. Budowa powinna zająć włącznie z odbiorem nie więcej niż 48 miesięcy od tegoż dnia.A przed wykonawcą kilka trudnych zadań: będzie musiał sporządzić mapę do celów projektowych, co może być trudniejsze niż w przypadku innych ciągów komunikacyjnych w mieście (patrz niżej), opracować dwa warianty rozwiązania projektowego do uzgodnienia i wyboru przez zamawiającego, uzyskać niezbędne uzgodnienia i decyzje, przeprowadzić podziały nieruchomości, opracować dokumentację geologiczną i stworzyć wielobranżowy projekt przebudowy, a także projekt stałej organizacji ruchu. Będzie też musiał potem nadzorować prowadzoną budowę.

Ma to być po remoncie droga o wyższych parametrach użytkowych. Musi powstać także nowa kanalizacja deszczowa i oświetlenie. Do przebudowy pójdzie fragment o długości około 690 m. Jest ona naprawdę potrzebna, bo stan nawierzchni jest bardzo zły.A który to będzie fragment?

Proces inwestycyjny rozpoczyna się właśnie od zlecenia wykonania projektu. Sprawa jest skomplikowana z uwagi na "przerwę własnościową" w biegu tej drogi.
- Układ projektowania przebudowy dotyczyć będzie odcinka od ul. Wrocławskiej po stację paliw - zapowiada Andrzej Piękny, główny specjalista ds. inwestycji i remontów Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta.

Zapytany o możliwość wykonania by-passu omijającego grunt prywatny lub też prace również na terenie prywatnym w porozumieniu w we współpracy z właścicielem stacji paliw specjalista ze ZDKiUM odpowiada: - Rozważane są rożne opcje, finalne rozwiązanie będzie efektem rozmów z właścicielem stacji. To czy remont będzie dotyczył również gruntu niemiejskiego, czy też niestety powstanie by-pass omijający ten teren, to kwestia uzgodnień dotyczących m.in. finansów.    

Docelowo wykonanie fragmentu przebudowy ul. Ogrodowej nie jest dla Ratusza zadowalające. Miastu zależy na upłynnieniu ruchu na całej ul. Ogrodowej przez połączenie dwóch jej części i zapewnienie nieskrępowanego dostępu mieszkańców do drogi publicznej od Wieniawskiego po ul. Wrocławską (ELW). 
A dlaczego taka dziwna?

Inne wałbrzyskie ulice mają początek, koniec i środek - z reguły na każdym z tych odcinków mogą się przemieszczać samochody. Ale nie na ul. Ogrodowej. A dziś zapewne nie wszyscy użytkownicy wiedzą, że jadąc tym popularnym łącznikiem między Podzamczem a Piaskową Górą i Szczawienkiem nie korzystają wcale z całego przebiegu drogi.

Ogrodowa, czyli droga gminna 116840 D, przed 2009 rokiem składała się z dwóch niepołączonych ze sobą części - kawałek od ul. Wieniawskiego, kawałek od Wrocławskiej. Obie jej części rozgraniczało torowisko. Tamtego roku właściciel stacji paliw Pieprzyk, który zakupił dawną stację CPN, zlikwidował znajdującą się tam bocznicę kolejową do dawnej bazy paliw Orlen i wybudował łącznik z kostki pomiędzy obiema częściami ulicy. Od tej pory wszyscy jeżdżą tamtędy, a w przebiegu drogi gminnej jest luka, choć jest też droga bez asfaltu biegnąca obok zabudowań stacji benzynowej, gdzie teoretycznie można by było zrobić obejście.Powyższe informacje zostały zebrane na portalu polska-org.pl. Komentarz jednego z użytkowników: Ulica Ogrodowa jest połączona od niedawna odcinkiem ok. 100 metrowej drogi, wykonanej z kostki betonowej. Jej kierunkowość oddziela widoczna tu kostka o czerwonym kolorze. Budowniczowie "ciągnęli" drogę jednocześnie z dwóch jej końców. Spotkali się w połowie, jednak linia wyznaczona przez czerwoną kostkę rozminęła się o szerokość kilku kostek. Dobrze, że nie budowali tunelu pod kanałem LaManche.

Zakres planowanych obecnie prac kończy się przed stacją benzynową i nie ureguluje tych kwestii, ale, jak wynika z zapowiedzi przedstawiciela ZDKiUM, dalsze plany też są (MS).


Inne remonty trwające i projektowane:


Ul. Limanowskiego - przygotowanie
Śródmieście: Uwaga, będą utrudnienia na dwóch ulicach!

Ul. Staszica - Kubeckiego - Paderewskiego
Wałbrzych: Droga i dwa fragmenty, plac i skrzyżowanie do przebudowy

Czytaj też o remontach na tym fragmencie DK 35 - ul. Wałbrzyskiej - Niepodległości:
Wałbrzych: Kolejny fragment ul. Wałbrzyskiej do remontu
WAŁBRZYCH: KOLEJNY FRAGMENT UL. WAŁBRZYSKIEJ PO REMONCIE [ZDJĘCIA]
Wałbrzych: Fragment ul. Wałbrzyskiej - remont trwa [ZDJĘCIA]
KOLEJNY FRAGMENT KRAJOWEJ 35 DO REMONTU

Remonty ulic, budowy dróg trwające:
Trasa Sudecka na terenie Wałbrzycha - ul. 1 Maja i Zachodnia:
Wałbrzych remont 1 Maja: Gdzie aktualnie są utrudnienia? [FOTO]
Wałbrzych: 1 Maja - II Armii - utrudnienia i objazdy [ZDJĘCIA]
Wałbrzych: Na ul. 1 Maja utrudnienia. Będą większe [FOTO]
Wałbrzych: Miasto zapomniało o remoncie ul. 1 Maja i Zachodniej?
Kanał Sobięcinki czyszczony i do przebudowy z ul. 1 Maja [FOTO]
Wałbrzych: Ul. 1 Maja - który odcinek pierwszy do remontu?  
Wałbrzych: Sobięcin doczekał się remontu ul. 1 Maja i Zachodniej! [FOTO]
WAŁBRZYCH: REMONT 1 MAJA I ZACHODNIEJ - WYKONAWCA WYŁONIONY
REMONT UL. 1 MAJA I ZACHODNIEJ NIE JEST ZAGROŻONY
POŻEGNANIE Z UL. 1 MAJA I OBWODNICĄ BOGUSZOWA?
TRASA SUDECKA: SĄ OFERTY I DWA ETAPYTrwający remont - Plac ul. Rycerska - Limanowskiego - Kilińskiego
Wałbrzych: nowa przestrzeń w centrum nabiera kształtu (FOTO)
Ostatnie przetargi i planowane prace:
ul. Słowackiego - Konopnickiej -Wałbrzych: Będzie przebudowa trzech ulic i dwóch skrzyżowań w Centrum
ul. Wilcza -
Wałbrzych: Będzie nowy fragment drogi i ścieżka rowerowa

Wałbrzych: skrzyżowanie ul. Sikorskiego zmieni się w rondo? (FOTO)
Wałbrzych: Ulica Ogrodowa - jest inwestor, będzie przebudowa
Wałbrzych: skrzyżowanie Długiej i Wrocławskiej do remontu (FOTO)
Piaskowa Góra: 2 odcinki ulic i duże skrzyżowanie do remontu
Wałbrzych: Dwie drogi w Śródmieściu do przebudowy. Są decyzje
Podzamcze - Szczawienko: będzie nowa droga między nimi (FOTO) 

Wałbrzych - ulica Młynarska: za dwa lata jej nie poznasz

Wałbrzych: Trzy drogi w Śródmieściu do remontu. Które? [FOTO]
Nowe Miasto: początek 2 dużych dużych inwestycji drogowych
Wałbrzych: ruszają przygotowania do remontu odcinka DK 35


Tekst Elżbieta Węgrzyn, Magdalena Sakowska
foto: Magdalena Sakowska