Podczas październikowej sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha omawiana będzie uchwała dotycząca ustalenia nowych cen i opłat za usługi przewozowe świadczone środkami transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Wałbrzych.