Podczas październikowej sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha omawiana będzie uchwała dotycząca ustalenia nowych cen i opłat za usługi przewozowe świadczone środkami transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Wałbrzych.


Obecnie obowiązujące ceny za korzystanie z komunikacji miejskiej wprowadzono w sierpniu 2017 roku (Wałbrzych: Ceny biletów w komunikacji miejskiej w górę). Zgodnie z przedstawionym projektem uchwały, który będzie rozpatrywany 28 października, wzrosną ceny za usługi przewozowe wałbrzyskiej komunikacji miejskiej. Bilet jednorazowy – czasowy 60-minutowy będzie kosztować 4 zł normalny (wzrost ceny z 3,2 zł) i 2 zł ulgowy (wzrost z 1,6 zł). Bilety 24-godzinne mają kosztować odpowiednio 15,00 i 7,50 zł, a bilet socjalny jednorazowy – czasowy 60-minutowy - 1 zł.

Więcej też zapłacimy za bilety okresowe na okaziciela. I tak 7-dniowy bilet okresowy ważny we wszystkie dni tygodnia ma kosztować 35,00 i 17,50 zł, okresowy na okaziciela 7-dniowy bez soboty i niedzieli 30,00 lub 15,00 zł, a bilet okresowy na okaziciela 30-dniowy ważny we wszystkie dni tygodnia odpowiednio 120,00 i 60,00 zł. Za bilet okresowy na okaziciela 30-dniowy bez sobót i niedziel
zapłacimy 100,00 i
50,00, a za bilet okresowy na okaziciela wakacyjny 180,00 i 90,00 zł.

Zmienią się też ceny
znaczków do „Biletu zintegrowanego Wałbrzych”, które kosztować będą 76,00 i 38,00 zł - zaś koszt biletu wieloprzejazdowego wyniesie 7,00 zł za normalny, a 3,50 za ulgowy.

Uchwała precyzuje też kwestie związane z wcześniej zakupionymi biletami jednorazowymi i okresowymi. Bilety okresowe na okaziciela zachowują ważność do końca okresów wskazanych w ich elektronicznej pamięci, a bilety jednorazowe - czasowe obowiązujące przed wejściem w życie uchwały zachowają ważność do 30 czerwca 2022 r. Będzie można do tego czasu dokonać dopłat do ich nominałów.

Przeczytaj też:
2017 -
BILETY KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ ZDROŻEJĄ?

Polecamy też:
WAŁBRZYSZANIE POKOCHALI BILETY JEDNORAZOWE CZASOWE
WIESZ PO CO W AUTOBUSIE ODBIJASZ E-KARTĘ?
WAŁBRZYSZANIE WYBIERAJĄ KOMUNIKACJĘ MIEJSKĄ?

BILETY ZINTEGROWANE NA POCIĄG I AUTOBUS
BILET ZINTEGROWANY NA POCIĄG I AUTOBUS - NAWET 700 ZŁ OSZCZĘDNOŚCI

ELW
fot. Elżbieta Węgrzyn