Na ostatniej sesji rady miasta prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej po raz kolejny zasygnalizował, że wraz z wejściem nowego operatora odbierającego odpady mieszkańcy mogą spodziewać się podwyżek. Pojawią się też elektroniczne ciekawostki - na przykład o czym będzie powiadamiał pojemnik na śmieci?


Przez wiele tygodni ciągnęło się postępowanie przed Krajową Izbą Odwoławczą po rozstrzygniętym w kwietniu przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Wygrała go Alba Dolny Śląsk Sp. z o.o., wieloletni odbiorca, który 3 lata temu musiał ustąpić. O przygotowaniach do przetargu pisaliśmy: WAŁBRZYCH: KOMUNALNIK W CAŁKOWITYM ODWROCIE? i KTO BĘDZIE ODBIERAŁ ODPADY Z WAŁBRZYSKICH OSIEDLI? Dotychczasowy odbiorca odpadów, firma Komunalnik, nie zgodziła się z tym wynikiem i rozpoczęła procedurę odwoławczą. Odwołanie nie zostało jednak uznane.

- Postępowanie odwoławcze ciągnęło się przez wiele tygodni i miało bardzo intensywny charakter. Na posiedzeniach z udziałem prawników staraliśmy się wypracować najlepsze dla wszystkich wałbrzyszan rozwiązanie. Ceny usług komunalnych rosną w niewiarygodnym tempie, to wynik wielu różnych czynników, takich jak ustawowe zwiększenie kosztów składowania poprzez wzrost kosztów utrzymania instalacji takich, jak na ul. Beethovena, czyli koszty energii, materiałów, tego, co się wiąże z transportem. Ceny usług rosną w zastraszającym tempie, rośnie również koszt pracy - mówił prezydent Roman Szełemej.

A to sygnalizuje, że ceny pójdą w górę. Prezydent uważa jednak, że urzędowi miasta udało się tak wypracować wartość kontraktu, że wprawdzie przełoży się on na wzrost kosztów odbioru dla każdego mieszkańca, ale ten wzrost ma być znacznie mniejszy "niż można się było w najgorszym scenariuszu spodziewać", podczas gdy podwyżki w innych gminach świadczą o tym, że coraz trudniej będzie sobie radzić z narastającymi kosztami odbioru śmieci. Co miasto zrobi, żeby zaoszczędzić?

- Od firmy, która wygrała przetarg, będziemy egzekwować wszystkie jego zapisy. We wrześniu lub w październiku powiemy na ten temat więcej. W przetargu zastosowaliśmy najnowocześniejsze rozwiązania, które mają służyć uszczelnieniu systemu i mają doprowadzić do tego, że każdy będzie płacił tylko za to, co rzeczywiście powinien i - mam nadzieję - unikniemy tak zwanego podrzucania odpadów, przywożenia do naszego miasta, co zdarzało się w innych gminach i mogło wystąpić u nas. Będziemy mieli elektroniczny system monitorowania każdego pojemnika, każdego samochodu i wagi chwilowej tego samochodu - zapowiadał prezydent.

A czego możemy spodziewać się my - "producenci" śmieci? Na przykład nowych pojemników i kontenerów, część z nich Miejski Zakład Usług Komunalnych sfinansował, około 10% masy odpadów zmieszanych trafia już do dużych pojemników oznaczonych symbolem KP7 (patrz zdjęcie). MZUK zatem również włączył się w odbiór odpadów.

- Te duże kontenery wyposażone są dzięki jednemu z operatorów sieci komórkowych w czujniki, które śledzą wypełnienie tych pojemników po to, aby nie jeździć samochodem niepotrzebnie, tylko wtedy, kiedy pojemnik jest wypełniony. Jest to element naszej strategii rozwoju inteligentnego miasta. Będą to oszczędności, które spowodują, że wzrost kosztów utrzymania całego systemu nie będzie za duży - mówi Roman Szełemej. I apeluje do mieszkańców, żeby produkowali mniej odpadów, o czym będzie na początku roku szkolnego mówił w szkołach, przedszkolach i nawet w żłobkach, żeby ich personel był tego świadom.

Nowy operator wejdzie od 1 listopada, zaoferowana w przetargu cena brutto wyniosła 14 258 700 zł. Alba będzie obsługiwała zarówno północną, jak i południową część miasta. Szacunkowa wysokość podwyżek nie jest jeszcze znana.


Czytaj też:
WAŁBRZYCH: ZAPOWIADANA JEST DUŻA PODWYŻKA OPŁAT ZA ŚMIECI
WAŁBRZYCH: OTO NOWA INSTALACJA PRZETWARZANIA ODPADÓW (FOTO)
ŚMIECI - BĘDZIE NOWA INSTALACJA I MNIEJSZE ZAMIESZANIE
WAŁBRZYCH: PREZYDENT - RADYKALNY KONIEC Z PLASTIKIEM!
WAŁBRZYCH: CO SIĘ MOŻE ZMIENIĆ W NASZYCH POJEMNIKACH NA ŚMIECI?
WAŁBRZYCH: URZĄD MIASTA ZAOSTRZA POLITYKĘ W SPRAWIE ŚMIECI
WAŁBRZYCH: KONIEC TOLERANCJI DLA OSZUSTÓW ŚMIECIOWYCH
WAŁBRZYCH: UWAŻAJ, CO WYRZUCASZ DO ŚMIECI


RATUSZ W SPRAWIE ZMIANY ODBIORCY ODPADÓW
NOWY ODBIORCA WAŁBRZYSKICH ŚMIECI JUŻ WKRÓTCE
SYPIĄ SIĘ MANDATY ZA ŚMIECIMagdalena Sakowska
Foto: Użyczone przez MZUK