Zmieniony podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej Wieloletni Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gminy Wałbrzych na lata 2019-2023 dopuszcza nowe przypadki czasowych, nawet 160% zwyżek czynszu w lokalach komunalnych. Kogo będą dotyczyć?

28 lutego wałbrzyscy radni przyjęli uchwałę zmieniająca uchwałę Nr LXI/751/18 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 września 2018r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gminy Wałbrzych na lata 2019-2023. Zmiana ta uwzględnia nowelizację ustawy o ochronie lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksy Cywilnego oraz przewiduje możliwość dostosowania wysokości czynszu do zmieniającej się sytuacji na rynku budowlanym.

Dla większości najemców mieszkań komunalnych przyjęta dziś uchwała nie wnosi zmian stawek czynszowych, nadal stawka bazowa czynszu dla metra kwadratowego powierzchni użytkowej w naszym mieście wynosi 6,58 zł. Uchwała wnosi cztery dodatkowe wyjątki pozwalające na czasowe podwyższenie czynszu. - Nowe zasady dotyczą budynków nowo wybudowanych, które będą oddane do użytku począwszy od 2019 roku, a także budynków które będą termomodernizowane oraz przejdą kapitalny remont. Przewidywane zwyżki czynszu wahają się od 10% do 160%. Przewidziane do tej pory zniżki czynszowe nie zostały zmienione - mówi Adam Prochera, kierownik Referatu Eksploatacji i Wspólnot Mieszkaniowych Biura Lokalowego.

Możliwe czasowe podwyższenie czynszu możliwe jest w przypadku:

- położenia lokalu w budynkach poddanych po dniu 01.01.2019r. termomodernizacji w oparciu o audyt energetyczny lub w budynkach, w których wykonano prace modernizacyjne w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą" Poprawa efektywności energetycznej budynków należących do zasobu komunalnego Gminy Wałbrzych poprzez termomodernizację i wymianę źródeł ciepła, których okres użytkowania nie przekracza 120 miesięcy, licząc od miesiąca następnego po miesiącu, w którym wykonano w/w prace remontowe - 50%. Przewidywana wysokość czynszu przez 120 miesięcy to ok. 8,87 zł/m kw.

- położenia lokalu w budynkach nowo wybudowanych oddanych do użytkowania po dniu 01.01.2019r., których okres użytkowania nie przekracza 180 miesięcy, licząc od miesiąca następnego po miesiącu, w którym oddano budynek do użytkowania- 160%. Przewidywana wysokość czynszu przez 180 miesięcy to ok. 17,11 zł/m kw.

- położenia lokalu w budynkach, w których Gmina Wałbrzych wykonała kapitalny remont (wymagający opróżnienia lokali), oddanych do użytkowania po dniu 01.01.2019r., których okres użytkowania nie przekracza 120 miesięcy - 95%. Przewidywana wysokość czynszu przez 120 miesięcy to ok. 12,83 zł/m kw.

- położenia lokalu w budynkach poddanych po dniu 01.01.2019r. termomodernizacji w oparciu o audyt energetyczny lub w budynkach, w których wykonano remont całej elewacji po dniu 01.01.2019r., których okres użytkowania nie przekracza 96 miesięcy, licząc od miesiąca następnego po miesiącu, w którym wykonano w/w prace remontowe - 10%. Przewidywana wysokość czynszu przez 96 miesięcy to ok. 7,24 zł/m kw.

Wysokość stawki czynszu za lokale mieszkalne po zwyżkach wciąż nie należą do najwyższych w mieście. Najwyższe opłaty najmu dotyczą mieszkań przy ul. Husarskiej wybudowanych w ramach programu Mieszkanie Plus, tu czynsz kształtuje się na poziomie ok. 24 zł za 1 m kw. powierzchni użytkowej.
Nowe przepisy wejdą w życie 14 dni po ich publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przypominamy, że w naszym mieście obowiązują też inne przypadki dopuszczające zwyżki czynszu, m.in. za położenie lokalu w budynkach nowo wybudowanych, oddanych do użytkowania do dnia 31.12.2018r. wyposażonych w windy, dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, których okres użytkowania nie przekracza 180 miesięcy, licząc od miesiąca następnego po miesiącu, w którym oddano budynek do użytkowania – 65% stawki bazowej. Obowiązujące do tej pory przypadki zwyżek czynszowych nie uległy zmianie.


Zobacz też:
Podzamcze Husarska: jakie czynsze i kogo stać na mieszkanie? (FOTO)

WAŁBRZYCH: DŁUŻNICY CZYNSZOWI DO PRACY!
ZBLIŻA SIĘ ABOLICJA CZYNSZOWA
WAŁBRZYSZANIE SOLIDNIEJ PŁACĄ ZA CZYNSZ?
DŁUŻNICY CZYNSZOWI NA CENZUROWANYM

Elżbieta Węgrzyn