W piątek 10 stycznia 2020 r. zmarł pierwszy rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu - prof. zw. dr hab. Czesław Paweł Dutka.


Profesor Czesław P. Dutka urodził się 30 stycznia 1936 r. w Oryszkowicach, w województwie tarnopolskim. Był wybitnym krytykiem, teoretykiem i historykiem. Interesował się socjologią wiedzy i metodologią humanistyki oraz prasoznawstwem. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego (1965), doktorat (1978), habilitacja (1990), profesor nauk humanistycznych (2000). Jako student wrocławskiej polonistyki był organizatorem wielu pasjonujących dla środowiska uniwersyteckiego spotkań autorskich. Swoją karierę zawodową rozpoczął jako nauczyciel w kłodzkich liceach (1965-1975). Jak wspominają jego uczniowie lekcje z nim były zawsze urozmaicone i ciekawe, pełne zaskakujących spotkań ze znanymi i wybitnymi literatami oraz krytykami literackimi, z którymi pozostawał w kontakcie (m.in. Adam Ważyk, Mieczysław Jastrun). Wtedy także zainicjował Kłodzkie Wiosny Poetyckie, festiwale muzyczne i szachowe, w których czynnie uczestniczył. Był również współorganizatorem i aktywnym uczestnikiem Kłodzkich Wiosen Poetyckich, festiwali muzycznych i szachowych.

W latach 1982-2006 pełnił funkcję pracownika naukowo-dydaktycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbińskiego, później Uniwersytetu Zielonogórskiego. W trakcie tego etapu wypromował kilkudziesięciu magistrów i kilku doktorów, recenzował liczne prace doktorskie i habilitacyjne. W tym czasie pełnił szereg ważnych i odpowiedzialnych funkcji, m.in. członka Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej PAN, prezesa oddziału Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, przewodniczącego regionalnego Komitetu Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, członka Komisji Akredytacyjnej, kierownika Zakładu Teorii Literatury IFP WSP TK. W Zielonej Górze stworzył także Uniwersytet Poezji, którego był wieloletnim prezesem.


Związki z Wałbrzychem

Z Wałbrzychem profesor był związany na stałe od 1 lipca 1999 r. kiedy to z ministerialnego powołania zaczął pełnić funkcję rektora nowo powstałej uczelni, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa. Przez trzy rektorskie kadencje (1999-2008) poświęcał swój czas, wiedzę i energię na rzecz kształtującej się w mieście społeczności akademickiej. Niezmiennie i niezmordowanie toczył boje o rozwój nauki, kultury oraz regionalnej społeczności. Jego działalność była dostrzegana i wielokrotnie nagradzana. Otrzymał m.in. tytuł Honorowego Obywatela Polanicy-Zdroju (2004), Zasłużonego dla Powiatu Wałbrzyskiego (2006), Zasłużonego dla PWSZ AS (2008), Honorowego Obywatela Miasta Wałbrzycha (2014). Profesor był także wielokrotnie laureatem nagród indywidualnych rektora WSP w Zielonej Górze (1987, 1991, 1996), nagród Ministerstwa Edukacji Narodowej (2000–2003). W Wałbrzychu powołał do życia Wałbrzyskie Towarzystwo Naukowe, w którym przez lata pełnił funkcję prezesa.

Jego dorobek naukowy to kilkadziesiąt publikacji (monografii, artykułów, not, szkiców, recenzji) pisanych z przeróżnych okazji, które były publikowane w różnych wydawnictwach. Ich wspólną dominantą był szczególny rodzaj opisu, specyficzny styl oraz niezwykle elegancki, klarowny i precyzyjny język. W swoich badaniach profesor koncentrował się na problematyce dziedzictwa romantycznego w literaturze polskiej drugiej połowy XIX wieku i XX wieku. Do najważniejszych swych prac zaliczał: Mit i gest. Bohater kordianowski prozy rozrachunków inteligenckich (1986), Literatura – badacz i krytyk. Wybrane role partnerów interakcji poznawczej (1990, 2000), Tancerz idei. Pisarz jako autor i świadek znaczeń (1995, 2001), Mistrzowie i szkoły. Szkice o tradycji literaturoznawstwa (1998), Słowo peryferyjne. Eseje, szkice literackie i recenzje (1999), Genologia i konteksty (2000), Norwid – nasz współczesny. Profecja i recepcja (2002).


Człowiek wielu pasji

Oprócz działalności naukowej i organizacyjnej profesor Czesław P. Dutka był również wielbicielem szachów. W 1975 r. zdobył tytuł szachowego mistrza Polski nauczycieli, później był cenionym trenerem tej dyscypliny, a także współorganizatorem Turnieju Szachowego im. A. Rubinsteina w Polanicy. Jego motto brzmiało: „szachy jak muzyka, jak miłość potrafią uczynić człowieka szczęśliwym”.

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Bliskim składa prezydent, wiceprezydent, radni Rady Miejskiej oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu. Na I piętrze budynku A Państwowej Wyższej szkoły Zawodowej (ul. Zamkowa 4), przy sekretariacie rektora znajduje się księga kondolencyjna, w której składać można swoje kondolencje.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w Polanicy-Zdrój, gdzie mieszkał pierwszy rektor PWSZ AS.

PWSZ Pożegnała już

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu pożegnała wcześniej dwoje prorektorów - współzałożyciela szkoły Arkadiusza Cielińskiego (zm. 21 lutego 2003) i Irenę Borecką (zm. 2 marca 2008) oraz drugą rektor PWSZ AS Elżbietę Lonc (zm. 6 marca 2017).


Czytaj też:
ELŻBIETA LONC NIE ŻYJE
Elżbieta Lonc Honorowym Obywatelem Wałbrzycha
ŚWIĘTO PWSZ - AULA AUDITORIUM NOVUM MA NOWE IMIĘ (FOTO)
PWSZ WAŁBRZYCH ŚWIĘTUJE 20-LECIE. JAKIE BYŁY JEJ POCZĄTKI? (FOTO)
Wałbrzyska PWSZ AS świętowała 17-lecie powstania [ZDJĘCIA]


Opr. MS
Foto użyczone: UM Wałbrzych