Data wydarzenia: 11.04.2021 09:00 - 11.04.2021 18:00
Miejsce wydarzenia: Wałbrzych

9 kwietnia 2021 roku upływa kadencja wybranych w wyborach powszechnych Rad Wspólnot Samorządowych-jednostek pomocniczych Gminy Wałbrzych. Podczas sesji 4 marca 2021 wyznaczono termin wyborów oraz ustalono kalendarz wyborczy.

Niezbędnym jest zarządzenie przez Radę Miejską Wałbrzycha wyborów na następną czteroletnią kadencję (2021-2025) w oparciu o przepisy ustawy o samorządzie gminnym oraz Statutu Miasta Wałbrzycha i statuty Wspólnot Samorządowych, z jednoczesnym ustaleniem kalendarza wyborczego.

11 kwietnia 2021 r. w godz. od 9.00 do 18.00 zarządza się wybory na kadencję 2021-2025 do Rady Wspólnoty Samorządowej

Określono następujący kalendarz czynności wyborczych:
1) powołanie Komisji Wyborczej do dnia 15 marca 2021 r.,
2) zorganizowanie pierwszego zebrania Komisji - do dnia 18 marca 2021 r.,
3) zarządzenie przez Komisję Wyborczą druku i podanie do publicznej wiadomości obwieszczenia o przeprowadzeniu wyborów do Rad Wspólnoty Samorządowej - do dnia 22 marca 2021r.,
4) rozplakatowanie obwieszczeń o przeprowadzeniu wyborów do Rady Wspólnoty Samorządowej - do dnia 24 marca 2021 r.,
5) sporządzenie spisu wyborców i udostępnienie go wyborcom w miejscu i terminie określonym w obwieszczeniu o przeprowadzeniu wyborów - do dnia 26 marca 2021r.,
6) rejestracja kandydatów przez Komisję Wyborczą do Rady Wspólnoty Samorządowej „Lubiechów” wraz z listami osób popierających poszczególnych kandydatów w terminie do dnia 30 marca 2021 r. do godz. 15.00,
7) wydrukowanie kart do głosowania - do dnia 6 kwietnia 2021r.,
8) przekazanie materiałów Komisji Wyborczej - do dnia 9 kwietnia2021r.,
9) wybory do Rady Wspólnoty Samorządowej - 11kwietnia2021r.,

Jednobrzmiące uchwały podjęto odnośnie RWS-ów:

 1. - „Lubiechów”
 2. - „Szczawienko, Książ”
 3. - „Podzamcze”
 4. - „Piaskowa Góra”
 5. - „Biały Kamień, Konradów”
 6. - „Stary Zdrój”
 7. - „Rusinowa, Kozice”
 8. - „Nowe Miasto”
 9. - „Sobięcin, Gaj”
 10. - „Podgórze, Nowy i Stary Glinik”
 11. - „Śródmieście”.

Polecamy:
Wałbrzych: petycja polityków w sprawie utworzenia Poniatowa
Pierwsza sesja Rady Miejskiej. Prezydent i radni zaprzysiężeni [FOTO]


oprac. ELW
fot. Elżbieta Węgrzyn