Poza kontynuowanymi remontami ulic i budową obwodnicy na ten rok w Wałbrzychu zaplanowano też kilka przebudów placów oraz skrzyżowań w różnych częściach miasta. Podczas styczniowej sesji, zabezpieczono w budżecie też środki na wykonanie dokumentacji przyszłych prac drogowych. Których ulic dotyczą?

Niespełna miesiąc po przyjęciu przez Radę Miejską Wałbrzycha budżetu na rok 2021 wniesiono poprawki z kolejnymi zadaniami inwestycyjnymi dotyczącymi miejskich dróg. Przypomnijmy zatem na jakie zadania zabezpieczono środki, a jakie zwiastujące następne remonty projekty przebudów powstaną. 


Kontynuacja budów i remontów dróg


Zimowa przerwa na placach budowy trwa, a od wiosny drogowcy wrócą do działań bądź też po mniejszej intensywności działań zimowych ruszą z działaniami pełną parą na:
- budowie obwodnicy Wałbrzycha - na ten rok środki zabezpieczone w budżecie to 110 819 987 zł

- kontynuowana będzie przebudowa drogi powiatowej nr 3402D - ul. Niepodległości od ul. Sikorskiego do ul. Kaszubskiej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji - kwota wydatków na ten cel to 2 140 672 zł -Wałbrzych: Ul. Niepodległości - wkrótce przeprowadzka [FOTO] .


- Na ten rok zaplanowano też remont drugiego odcinka ul. Dunikowskiego o długości 0,737 km, co potrwa do czerwca 2021 roku. Na wykonanie całej inwestycji przyznano dofinansowanie z FDS 50%, czyli 4 474 267,00 zł; a koszt prac 7 478 602,75 zł, do tego koszt nadzoru inwestorskiego, w sumie około 7 700 000 zł -Piaskowa Góra: co z remontem ul. Dunikowskiego? (FOTO) .

- nie zabraknie też prac na kolejnym fragmencie ul. Wałbrzyskiej. Działania na tej drodze współfinansuje KSS Bartnica - WAŁBRZYCH: INWESTYCJE DROGOWE I MIESZKANIOWE TRWAJĄ ZIMĄ, KOLEJNE W PLANIE


Zapowiadane już wcześniej zadania, do których istnieje już dokumentacja projektowa:

- Rok 2021 to rozpoczęcie wykonania planowanego od lat, a projektowanego w latach 2019-2020 wykonania zadania "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 367 – obwodnicy Sobięcina w Wałbrzychu („Droga Sudecka”)". Wykonawca wyłoniony w 2019 roku ma czas na przebudowę ul. 1 Maja i Zachodniej wraz ze skrzyżowaniami z ul. Karkonoską i II Armii do 31 sierpnia 2022 r. Prace mają kosztować 41 294 441,9 zł. Projekt dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2014 2020 kwotą 35,1 mln zł, a także kwotą 3,782 mln z budżetu państwa, czyli łączne dofinansowanie wynosi 38,882 mln zł, natomiast pozostałe ok. 5% wartości inwestycji - 2,4 mln zł pochodzić ma z budżetu Wałbrzycha -Wałbrzych: Miasto zapomniało o remoncie ul. 1 Maja i Zachodniej?

- Na 2021 rok do budżetu miasta w zadaniach inwestycyjnych pojawia się też przebudowa drogi gminnej nr 116525D - ul. Paderewskiego wraz z uporządkowaniem Placu Powstańców Warszawy (dawny Plac Wery Kostrzewy) w Wałbrzychu w ramach rewitalizacji, wartość kosztorysowa zadania to - 4 293 321 zł -Nowe Miasto: początek 2 dużych dużych inwestycji drogowych .


Fundusz Dróg Samorządowych

W 2020 roku miasto Wałbrzych złożyło również swoje aplikacje do FDS wnioskując o przyznanie dotacji na realizację zadań drogowych. - Czekamy z niecierpliwością na informację o wynikach naszych starań, czas płynie, a my bez informacji zwrotnej nie możemy rozpisywać przetargów - zaznacza Andrzej Piękny, główny specjalista ds. inwestycji i remontów Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta.

Miasto wnioskowało o dofinansowanie zadań:
-  
"Przebudowa drogi powiatowej nr 3401D (ul. Jana Matejki) i drogi powiatowej nr 3361D (ul. Stanisława Moniuszki) odcinek od ulicy Jana Matejki do ul. Zamkowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji – poprawa dostępności komunikacyjnej, podniesienie estetyki miasta w Wałbrzychu",
-   "Przebudowa drogi gminnej nr 116542D – ul. Limanowskiego w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji – poprawa dostępności komunikacyjnej, podniesienie estetyki miasta”,
-
"Przebudowa drogi gminnej nr 116527D - ul. Staszica oraz przebudowa placu przy ul. Piłsudskiego w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji".


Dokumentacja projektowa


- Na lata 2021-2022 zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej na dwa zadania dotyczące dróg na Piaskowej Górze - Przebudowa ul. Długiej od ul. Wrocławskiej do ul. Dunikowskiego wraz ze skrzyżowaniem - wartość zadania oszacowana na 260 tys. zł. 

- a także wykonanie dokumentacji na zadanie pn. Przebudowa drogi krajowej nr 35 ul. Wrocławskiej na odcinku od ul. Długiej wraz ze skrzyżowaniem do ul. Odlewniczej wraz ze skrzyżowaniem - szacowana wartość zadania to 650 tys. zł
- pisaliśmy na ten temat -Piaskowa Góra: 2 odcinki ulic i duże skrzyżowanie do remontu

- Do budżetu wpisano również konieczność wykonania dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Moniuszki od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do wiaduktu kolejowego - zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej - zabezpieczono na ten cel 300 tys. zł

- W tym rejonie działania projektowe dotyczyć mają też przebudowy skrzyżowania ulic Sikorskiego i Moniuszki wraz z budową sygnalizacji świetlnej - do budżetu na 2021 rok wpisano zabezpieczenie środków na projekt tego zadania w wysokości 100 tys. zł. 

- Planowana też jest na ten rok przebudowa ul. Książańskiej - w tym przypadku zaplanowano wykonanie projektu oraz samej inwestycji - zabezpieczono na ten cel 600 tys. zł. 


Polecamy:
Piaskowa Góra: 2 odcinki ulic i duże skrzyżowanie do remontu
Wałbrzych: ruszają przygotowania do remontu odcinka DK 35

WAŁBRZYCH: INWESTYCJE DROGOWE I MIESZKANIOWE TRWAJĄ ZIMĄ, KOLEJNE W PLANIE

O budżecie na 2021 rok:

Miasto Wałbrzych już z budżetem na 2021 rok
Wałbrzych: Budżet miasta na 2021 rok. Jakie inwestycje w planie? 

Remonty ulic, budowy dróg trwające

Wałbrzych: Remonty dróg nie ominą Podgórza. Co w planach?


W fazie projektowej
Trasa Sudecka na terenie Wałbrzycha - ul. 1 Maja i Zachodnia:
Wałbrzych: Miasto zapomniało o remoncie ul. 1 Maja i Zachodniej?
Kanał Sobięcinki czyszczony i do przebudowy z ul. 1 Maja [FOTO]
Wałbrzych: Ul. 1 Maja - który odcinek pierwszy do remontu?  
Wałbrzych: Sobięcin doczekał się remontu ul. 1 Maja i Zachodniej! [FOTO]
WAŁBRZYCH: REMONT 1 MAJA I ZACHODNIEJ - WYKONAWCA WYŁONIONY
REMONT UL. 1 MAJA I ZACHODNIEJ NIE JEST ZAGROŻONY
POŻEGNANIE Z UL. 1 MAJA I OBWODNICĄ BOGUSZOWA?
TRASA SUDECKA: SĄ OFERTY I DWA ETAPY

oprac. i fot. Elżbieta Węgrzyn