Data wydarzenia: 13.06.2019 09:00 - 13.06.2019 12:00
Miejsce wydarzenia: Ratusz, Plac Magistracki

Zbliża się szczególna sesja rady miejskiej, na którą zostaną zaproszeni mieszkańcy. Kto się chce zgłosić, powinien już to zrobić, bo będzie to tylko 15 osób i muszą one zebrać podpisy.


Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej Wałbrzycha o sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha, na której przedstawiony zostanie Raport o Stanie Gminy wraz z debatą, w której mieszkańcy mają możliwość udziału: zgodnie z art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym prezydent miasta Wałbrzycha przedstawił raport o stanie gminy, który obejmuje podsumowanie działalności w 2018 roku.

13 czerwca o godz. 9.00 w sali nr 26 (Ratusz), Pl. Magistracki 1, podczas sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha odbędzie się debata nad raportem o stanie gminy Wałbrzych, w której mogą zabierać głos mieszkańcy. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15 (decyduje kolejność zgłoszenia).

 
Pisemne zgłoszenie mieszkańca do udziału w debacie, poparte podpisami co najmniej 50 osób, należy złożyć do przewodniczącego Rady Miejskiej Wałbrzycha w Referacie Organizacyjnym i Obsługi Rady Miejskiej, Pl. Magistracki 1, II p. pok. 24 (w godzinach pracy Urzędu), najpóźniej w dniu poprzedzającym sesję tj. do 12 czerwca 2019 roku do godz. 15.30.

Opr. MS
Foto: Elżbieta Węgrzyn