Tradycyjnie już, w ostatnich miesiącach roku Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta rozpoczyna mniejsze remonty dróg i infrastruktury związane z ich bieżącym utrzymaniem. W 2020 roku dotyczą one trzech dróg oraz istotnych dla mieszkańców schodów. Oto szczegóły.


Biały Kamień

Niewielkie jesienne prace utrzymaniowe na wałbrzyskich drogach to już tradycja. Sprawdziliśmy, gdzie poza dużymi placami budowy dróg pracują jeszcze ekipy remontowe. - Na niemal całej długości ul. Grabowskiej trwa regulacja krawężników i wykonanie nowej nawierzchni, podobne prace prowadzone są na ul. Brygady Górniczej - wylicza Bogusław Rogiński, zastępca dyrektora ZDKiUM.
To nie wszystko, co dzieje się na drogach na Białym Kamieniu. Prace trwają również na odcinkach ul. Andersa. - Chcemy uporządkować drogi wewnętrzne poprzez wykonanie na nich po 20 metrów nawierzchni z płyt ażurowych. Ma to zapobiec zanieczyszczaniu jezdni przez pojazdy wyjeżdżające z dróg wewnętrznych - zaznacza Rogiński.


Nowe Miasto
Zyska nowe wykonanie schodów między ul. Orzeszkowej a Wincentego Pola. O ten remont mieszkańcy wnioskowali od dawna. Schody zostaną wykonane z kostki betonowej. Powstanie też oświetlenie tego miejsca.

Podobne działania prowadzono w latach poprzednich:
2016 - Remonty drogowe w Wałbrzychu jeszcze przed zimą
Tymczasem szeroko zakrojonych budów i przebudów dróg w mieście nie brakuje. Prace toczą się na wałbrzyskich ulicach i placach, ich liczba jest imponująca. W przebudowie jest: Lubelska, Wieniawskiego, Gałczyńskiego, Topolowa, Wyszyńskiego, św. Kingi, Oczki, Żeromskiego, Chrobrego, Kolejowa, Reja, Sikorskiego, Dunikowskiego, Nałkowskiej, Hirszfelda, Kusocińskiego, Plac Konstytucji 3 Maja, Niepodległości, Piastów Śląskich, Ratuszowa i niedawno zakończona Wałbrzyska, Długa oraz Długosza. A przy granicy miasta droga od ronda Uczniowska - Strzegomska do Modliszowa i droga Dziećmorowice - Złoty Las.


Elżbieta Węgrzyn
wsp. MS