Urząd miasta zaprezentował "Raport o stanie gminy Wałbrzych za rok 2018". Zawiera on sporo danych statystycznych, z których wynika, że liczba wałbrzyszan spada z roku na rok i groźnie zbliżyła się do 100 000. Wiemy, która dzielnica jest największa, a która najmniejsza. Wiemy też, ilu u nas mieszka cudzoziemców, ile w 2018 urodziło się dzieci i zawarto związków małżeńskich, a także ilu mamy stulatków.


Jak czytamy w raporcie: w rejestrze mieszkańców Wałbrzycha w 2018 roku zameldowanych na pobyt stały było 101 896 osób, a na pobyt czasowy 2034 osoby. Według danych z rejestru mieszkańców Wałbrzycha, w porównaniu do 2017 roku, spadła liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały o 1883 osoby, natomiast liczba osób zameldowanych na pobyt czasowy wzrosła o 182 osoby. Najwięcej osób zameldowanych na pobyt stały było w dzielnicy Podzamcze – 20 305, najmniej w dzielnicy Lubiechów – 418 osób.


Liczba mieszkańców naszego miasta niestety regularnie spada - od 2010 o średnio 2000 rocznie i ze 117 203 mieszkańców zameldowanych w tym roku na pobyt stały zrobiło się 101 896 w roku 2018. Wygląda na to, że jeśli się coś nie zmieni, w tym roku utracimy status miasta stutysięcznego. Przypomnijmy, że w połowie lat 80-tych Wałbrzych przekroczył 140 000 mieszkańców i była to wartość rekordowa. Według baz danych Głównego Urzędu Statystycznego w roku 1946 nasze miasto (jeszcze bez przyłączonych dzielnic) miało 72 976 mieszkańców, w 1960 - 117 209, w 1970 - 125 200, w 1980 - 133 549, w rekordowym roku 1991 - 141 161, w 2000 już tylko 134 720, a w 2005 - 126 465 (Wikipedia za Głównym Urzędem Statystycznym).


Z danych wynika, że Wałbrzychu konsekwentnie mamy więcej pań niż panów - na każde 100 mieszkańców przypadają w przybliżeniu 54 kobiety. A na stu mężczyzn aż 116 kobiet, liczba ta minimalnie wzrosła w przeciągu ostatnich kilku lat. Zagęszczenie mieszkańców na kilometr kwadratowy miasta wynosi 1203 i ono również znacznie spadło. Wzrasta natomiast ilość osób zameldowanych na pobyt czasowy. W 2010 było ich 1616, w 2018 - 2034.Jeśli chodzi o rozmieszczenie ludności, największą dzielnicą pozostaje konsekwentnie Podzamcze, przekraczające od 3 lat liczbę 20 000, na drugim miejscu pozostaje Piaskowa Góra z liczbą mieszkańców przekraczającą 18 000, choć na obu osiedlach jest ich z roku na rok coraz mniej. Na trzecim miejscu plasuje się Biały Kamień - ponad 11 000, a na czwartym Śródmieście - ponad 10 000. To, że Lubiechów jest najmniejszą dzielnicą, wynika zapewne z tego, że oba Gliniki, Kozice i Książ są przyporządkowane do większych dzielnic.

Jeśli chodzi o wiek mieszkańców, to najwięcej w naszym mieście jest osób w wieku 60-64 lat (prawie 10 000). Maluchów do trzeciego roku życia mamy zaledwie niespełna 4000, dzieci w wieku lat 5-9 ponad 4000, podobnie jest z dziećmi w wieku lat 10-14, a nastolatków w wieku 15-19 tylko 3983. Sporo jest osób w wieku lat 35-39 (słynny wyż lat 80-tych) - 8326.W 2018 roku mieszkało u nas 65 cudzoziemców zameldowanych na pobyt stały - najwięcej, bo po 10, z Armenii, Grecji i Niemiec, ale są też obywatele Arabii Saudyjskiej, Bangladeszu, Chin, Egiptu, Indii, Japonii, Kanady, Pakistanu, Maroka, Korei Południowej. Natomiast cudzoziemców zameldowanych na pobyt czasowy jest 161, z czego 103 to Ukraińcy, 13 Koreańczycy południowi, po 5 osób z Białorusi, Armenii i Rumunii, 4 z Chin, po 3 z Włoch i Japonii, są też Filipińczycy, Hindusi, po jednej lub dwóch osobach z Francji, Izraela, Szwecji, Hiszpanii, Egiptu, Mołdawii, Bangladeszu czy Rosji.

Jeszcze garść danych z Urzędu Stanu Cywilnego:

Urodzenia w 2018:

1. dziewczynki – 1034,
2. chłopcy – 1066,
3. bliźnięta – 39,
4. trojaczki -1,
5. urodzenia martwe – 27,
6. urodzenia za granicą zarejestrowane w Wałbrzychu – 201,
7. miesiące, w których miało miejsce najwięcej urodzeń żywych:
styczeń – 201,
lipiec - 187,
8. liczba uznań ojcostwa:
przed sporządzeniem aktu urodzenia – 754,
przed urodzeniem – 27
po sporządzeniu aktu urodzenia – 67,
9. najpopularniejsze imiona nadawane chłopcom:
Szymon – 50,
Antoni – 47,
Michał – 42,
Jakub – 38,
Filip – 37,
10. najpopularniejsze imiona nadawane dziewczynkom:
Zuzanna – 56,
Maja – 55,
Hanna – 50,
Julia – 46,
Zofia – 39,
11. rzadko spotykane imiona nadane dzieciom to: Jaśmina, Lea, Mia, Kaja.

Małżeństwa:

1. cywilne - 224,
2. konkordatowe – 126,
3. zawarte za granicą, zarejestrowane w Wałbrzychu – 74,
4. poza lokalem USC, w miejscu wskazanym przez parę - 16,
5. m-ce, w których zawarto najwięcej związków małżeńskich: czerwiec – 48, lipiec – 48,
6. śluby z obcokrajowcami i obcokrajowców – 21,
7. rozwody i separacje – 225.

Zgony:

1. miesiące, w których zarejestrowano największą liczbę zgonów:
styczeń - 195,
marzec – 197,
2. kobiety – 962,
3. mężczyźni – 1043,
4. zgony za granicą, zarejestrowane w Wałbrzychu – 45.

Jubileusze

W 2018 zorganizowane zostały uroczystości z okazji jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego. Jubileusz obchodziło 178 par:
50-lecie – 138,
55-lecie – 1,
60-lecie – 37,
65-lecie – 2.

W 2018 w imieniu prezydenta złożono życzenia sześciorgu mieszkańcom Wałbrzycha obchodzącym setne i bardziej niż setne urodziny:
100-ne urodziny - 2 osoby,
101-sze urodziny - 2 osoby,
102-gie urodziny - 1 osoba,
103-cie urodziny - 1 osoba.

Czytaj też:
NAJPOPULARNIEJSZE IMIONA W KRAJU, REGIONIE I WAŁBRZYCHU
WAŁBRZYCH: ILU MA MIESZKAŃCÓW I GDZIE MIESZKAJĄ?

Wałbrzych: 2018 rok z dodatnim przyrostem naturalnym!

Wałbrzyskie samochody bez tajemnic


Tekst: Magdalena Sakowska
fot. E.Węgrzyn