Prokuratura Rejonowa w Wałbrzychu skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Stanisławowi P. – wykonawcy remontu wieży renesansowego kościoła w Szalejowie Dolnym oraz Henrykowi U. – pełniącemu funkcję inspektora nadzoru budowlanego przy realizacji remontu tej wieży. O sprawie tej pisaliśmy w kontekście rzekomych nacisków kurii świdnickiej o wycofanie zarzutów na lokalnego proboszcza, który nieprawidłowości zgłaszał.

Prokuratura zarzuca obu mężczyzna poświadczenie nieprawdy w grudniu 2013 roku w następujących dokumentach związanych z remontem wieży kościoła. Chodzi o kosztorys powykonawczy, co do zakresu wykonanych prac remontowych oraz protokół końcowego odbioru robót, co do jakości wykonanych prac.

Dodatkowo, Henrykowi U. zarzucono także poświadczenie nieprawdy w protokole odbioru końcowego zadania ,,Remont Wieży Kościoła w Szalejowie Dolnym”, w którym podano zawyżoną wartość wykonanych robót.  Poświadczające nieprawdę dokumenty zostały przedłożone w celu uzyskania wypłaty środków finansowych przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego w ramach programu ,,Odnowa i Rozwój Wsi”. Obaj oskarżeni działali w celu osiągnięcia korzyści majątkowej – płatności za roboty remontowo-budowlane.

Zarówno Stanisław P. jak i Henryk U. nie przyznali się do popełnienia zarzucanego im czynu. Oskarżonym za zarzucany czyn grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. Sprawa ta będzie rozpoznawana przed Sądem Rejonowym w Kłodzku.

Wykonawca początkowo nie budził zastrzeżeń gminy i proboszcza, gdy zostały dostrzeżone i zgłoszone miało dojść do nacisków na proboszcza, by zarzuty zostały wycofane. Przeczytajcie o tym więcej: Skandal seksualny w diecezji świdnickiej?

oprac. i fot. ELW