Zostały otwarte oferty w przetargu dotyczącym nowych linii kolejowych łączących Żarów, Świdnicę i Wałbrzych z Czechami. Znamy więcej szczegółów - u nas mają być nowe tunele, a u sąsiadów nawet podziemna stacja kolejowa.


Sześć firm - i nic. Na razie

Jak informuje portal rynek-lotniczy.pl, spółka Centralny Port Komunikacyjny otworzyła oferty w przetargu na kolejne studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe – tym razem dla nowych linii kolejowych łączących Żarów, Świdnicę i Wałbrzych z Czechami. Ten nowy korytarz międzynarodowy ma stanowić łącznik pomiędzy polskimi i czeskimi odcinkami Kolei Dużych Prędkości (KDP).


We wtorek 30 marca minął termin składania ofert. Wystartowało sześć firm, ale nie udało się przełamać drogiej passy i wszystkie propozycje – jak w innych przetargach CPK na STEŚ – znacząco przewyższają zaplanowany budżet, określony na 5,699 mln zł netto (7,010 mln zł brutto) - czytamy w informacji.


Jak informuje portal nakolei.pl złożone zostały następujące oferty:

  1. TPF Sp. z o.o. z ceną 41 792 940,00 zł brutto,
  2. DATABOUT Sp. z o.o. z ceną 21 205 200,00 zł brutto,
  3. Konsorcjum Arcadis sp. z o.o., Multiconsult Polska sp. z o.o. oraz Transprojekt Gdański sp. z o.o. z ceną 41 179 170,00 zł brutto,
  4. Konsorcjum Egis Poland Sp. z o.o., Egis Rail S.A. oraz Jaf-Geotechnika Sp. z o.o. z ceną 20 012 838,00 zł brutto,
  5. Konsorcjum Voessing Polska sp. z o.o. oraz Instytut Kolejnictwa z ceną 24 354 000,00 zł brutto,
  6. BBF sp. z o.o. z ceną 18 548 400,00 zł brutt.

Gdyby CPK zdecydowało się dołożyć środki, to o wyborze zdecydują cena (70%) oraz doświadczenie personelu (30%). Na realizację całości zamówienia przeznaczono 584 dni.

Pełna nazwa zamówienia to: opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dla projektu: Budowa linii kolejowych nr 267 i 268 na odc. Żarów – Świdnica – Wałbrzych – granica państwa.


 

Projekt zakłada budowę nowych linii kolejowych:

• nr 267, łączącej linię kolejową nr 274 (szlak Żarów – Jaworzyna Śl.) ze stacją Świdnica Miasto,

• nr 268, pomiędzy stacjami Świdnica Miasto i Lubawka oraz dalej do granicy RP z Republiką Czeską w okolicy miejscowości Královec.


Projekt zakłada połączenie z infrastrukturą PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - z linią kolejową.:

• nr 274 na szlaku pomiędzy stacjami Żarów i Jaworzyna Śl.,

• nr 137 na stacji Świdnica Miasto i przyległym szlaku Świdnica Miasto – Jaworzyna Śl.,

• nr 274 na szlaku Świebodzice – Wałbrzych Szczawienko wraz ze stacją Wałbrzych Szczawienko,

• nr 274 na szlaku Boguszów Gorce Zach. - Sędzisław,

• nr 298 i 299 na stacji Kamienna Góra (łącznica od linii nr 268),

• nr 299 na stacji Lubawka i szlaku granicznym Lubawka – Královec.W Świdnicy podziemna stacja, tunele między Wałbrzychem, a...


Przyszły wykonawca ma: w ramach analiz ruchowo-eksploatacyjnych zidentyfikować także potrzeby inwestycyjne dla przyległej infrastruktury PKP PLK S.A., których realizacja będzie niezbędna dla uzyskania celów Projektu. Są też inne zalecenia:

- Dla odcinka linii nr 137 pomiędzy stacjami Jaworzyna Śl. i Świdnica przeprowadzono wcześniej prace studialne w ramach studium wykonalności zleconego przez PKP PLK S.A. Kwestie włączenia planowanych linii 267 i 268 należy zatem uzgodnić z wykonawcą studium oraz PKP PLK S.A. Dotyczy to również połączeń obu planowanych nowych linii z linią nr 274, na której PKP PLK S.A. prowadzi od wielu lat prace inwestycyjne w ramach różnych dokumentacji projektowych w kilkunastu lokalizacjach oraz planuje kolejne inwestycje mające na celu zwiększenie zdolności przepustowej odcinka Wrocław Świebodzki – Jaworzyna Śl.

- Zamawiający zakłada konieczność zapewnienia rozwiązań infrastrukturalnych, które przeniosą zakładany ruch pociągów. Dla przejścia przez obszar śródmieścia Świdnicy będzie się to wiązało z koniecznością przeanalizowania wariantów podziemnej stacji kolejowej i odcinków tunelowych linii kolejowych na obu podejściach do niej. Również na odcinku Wałbrzych – Lubawka przewidywane są odcinki tunelowe – we wszystkich wariantach.

- Wykonawca winien uwzględnić transgraniczny aspekt projektu. W tym zakresie niezbędna będzie współpraca z Sž (Sprava železnic) – czeskim zarządcą infrastruktury kolejowej. Współpraca ta będzie koordynowana przez zamawiającego.

- Korytarze analizowanych linii kolejowych wraz z wstępnymi orientacyjnymi przebiegami znajdują się w Strategicznym Studium Lokalizacyjnym Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego (przypominamy mapy). Wobec wskazanych na mapach przebiegów dalszym analizom nie będzie podlegał przebieg na odcinku Kamienna Góra – Krzeszów – Chełmsko Śląskie – Granica Państwa.

- W ramach projektu wykonawca realizuje prace przewidziane dla etapów I, II, III i IV studium.


O tym projekcie pisaliśmy:
KIEDY POCIĄGIEM Z WROCŁAWIA PRZEZ ŚWIDNICĘ I WAŁBRZYCH DO CZECH?
WAŁBRZYCH, REGION: POWSTANIE CAŁKIEM NOWA LINIA SZYBKIEJ KOLEI (MAPY)?
DRGNĘŁO W SPRAWIE PRZEJĘCIA LINII KOLEJOWYCH. WAŁBRZYSKIEJ RÓWNIEŻ

Czytaj też:

TRASA KOLEJOWA 291 PODZAMCZE - BIAŁY KAMIEŃ - JEST PRZEŁOM? (FOTO)

MARSZAŁEK PRZEJMIE NIEUŻYTKOWANE LINIE KOLEJOWE. NASZĄ TEŻ?
STACJA WAŁBRZYCH SZCZAWIENKO JAKO CENTRUM ELEKTRYFIKACJI KOLEI (FOTO)
BĘDZIE NOWY DWORZEC KOLEJOWY - WAŁBRZYCH PÓŁNOCNY?

BOGUSZÓW-BIAŁY KAMIEŃ: JEDZIEMY KOLEJĄ POD CHEŁMCEM? (FOTO)


Opr. MS
Foto ilustracyjne: Magdalena Sakowska