Parki kieszonkowe w Wałbrzychu rosną z dnia na dzień. Pierwszy - najmniejszy już zachęca do odpoczynku, trzy kolejne w budowie. Sprawdziliśmy zaawansowanie prac. Zobaczcie zdjęcia.

Nadeszła jesień, a rozpoczęty rok temu wałbrzyski projekt materializuje się w czterech miejscach w naszym mieście, gdzie powstają zielone enklawy. Ich realizację rozpoczęto w listopadzie 2020 roku, kiedy projekt Miejskiego Zarządu Budynków i miasta pt. „Zielone podwórka – parki kieszonkowe w starych dzielnicach Wałbrzycha” wygrał konkurs „Miasto z klimatem – zielono-niebieska infrastruktura” organizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod patronatem Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Przewidywał on utworzenie w 2021 roku 4 parków kieszonkowych w 4 lokalizacjach miasta Wałbrzycha.

Ich wykonawców wyłoniono na przełomie wiosny i lata:

• I. ul. Niepodległości 9a, 11 - „Zagospodarowanie terenu części działki nr ew. 247/12, 247/11, obr. Nr 33 Podgórze w Wałbrzychu i kształtowanie zieleni miejskiej z wykorzystaniem wód opadowych, przy zastosowaniu rozwiązań małej retencji – park kieszonkowy”  - wykonawca konsorcjum Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Stańczyk" Sp. jawna ze Świebodzic, partner Ogrody Grzegorz Szmidla ze Świebodzic - wartość zadania wedle przetargu - 346 613, 93 zł.

• II. ul. Niepodległości 10a, 14-16, Piotra Skargi 35-39c; - „Zagospodarowanie terenu działki nr ew. 279/37, 279/24, 279/26, 279/34, 808, obr. Nr 33 Podgórze w Wałbrzychu i kształtowanie zieleni miejskiej z wykorzystaniem wód opadowych, przy zastosowaniu rozwiązań małej retencji – park kieszonkowy”

• III. ul. Niepodległości 70-72 - „Zagospodarowanie terenu działki nr ew. 490/1 obr. Nr 33 Podgórze w Wałbrzychu i kształtowanie zieleni miejskiej z wykorzystaniem wód opadowych, przy zastosowaniu rozwiązań małej retencji – park kieszonkowy” - wykonawca - wykonawca -  konsorcjum Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Stańczyk" Sp. jawna ze Świebodzic, partner Ogrody Grzegorz Szmidla ze Świebodzic - wartość zadania II i III wedle przetargu - 1 344 785,65 zł.

• IV. ul. Drzymały 7-9 - "Zagospodarowanie terenu części działki nr ew. 116/7 obr. Nr 35 Rusinowa w Wałbrzychu i kształtowanie zieleni miejskiej z wykorzystaniem wód opadowych, przy zastosowaniu rozwiązań małej retencji – park kieszonkowy" - wykonawca konsorcjum Wielobranżowa Firma DORAN Łukasz Kłosowski z Wałbrzycha, partner FORM.ica Sp. z o.o. z Wrocławia - wartość zadania wedle przetargu - 612 770,77 zł.


Prace trwają. Ich efekty możemy w ostatnich tygodniach obserwować. Po pracach ziemnych wykonawcy przeszli do wytyczania alejek i pierwszych nasadzeń.


Najwcześniej efekt finalny możemy obserwować przy pierwszym, jednocześnie najmniejszym z projektów - przy ul. Niepodległości 9a i 11.


Pozostałe, większe obiekty powstają sukcesywnie.


Niepodległości 70-72DrzymałyNiepodległości - Piotra SkargiCztery parki mają powstać do końca 2021 roku.

Łączna wartość inwestycji: 2.890.025 zł, z tego z dofinansowania NFOŚGiW: 997.377 zł (34,8%). Termin zakończenia realizacji projektu: 30.11.2021 r.


O parkach kieszonkowych
Wałbrzych: Dwa nowe małe parki w dwóch dzielnicach
Wałbrzych: Powstaną cztery nowe 'parki kieszonkowe'. Gdzie?

Polecamy:
Wałbrzych: Kwietne nowości wkrótce w mieścieoprac. i fot. Elżbieta Węgrzyn (Niepodległości i Piotra Skargi); Drzymały - Michael Liguz